Category Archives: Menneskehandel

Norsk 18 åring offer for menneskehandel og tvunget til sexsalg

Er det mulig? Hvem, hvor? Hva skjer? Det rører å lese en overskrift som forteller at en norske jente er offer for menneskehandel. Og tvinges til å selge sex. Hvorfor reagerer mange ikke like spontant på utenlandske kvinner som tvinges til å selge kroppen sin i Norge?

En fredag kveld i november, et knapt døgn etter politiets største sexkjøpaksjon i Bergen noensinne, er jentene tilbake på gaten for å selge sex. Jeg treffer og snakker med flere av dem. Diskret tilbyr de sine tjenester. Frykten for å bli observert av politiet er der, ja. I verste fall betyr det at de kan bli sendt ut av landet. Men butikken må gå sin gang. Det er ingen bønn, pengene skal tjenes slik at gjelden til kyniske bakmenn kan nedbetales.

Se sak her: Menneskehandel i Norge ute av kontroll

Hva om dette var din datter? Det er vanskelig å tenke slik, men faktum er at titusener av mødre og fedre har en datter som i kveld skal selge sex. Under tvang. Noen av dem her i Norge.

Ikke vær naiv
Man skal være rimelig naiv om en tror at unge kvinner fra Afrika kommer til Norge for å selge sex uten at et kynisk bakmannsapparat står bak. Og noen ganger er det kvinner som tidligere har jobbet som prostituerte som styrer businessen med jernhånd. Og enda andre kvinner som driver på eget initiativ. Den siste gruppen er ikke de våre myndigheter bekymrer seg mest for.

Spydspiss mot menneskehandel
Justisminister Knut Storberget har engasjert seg, og bidratt til at Norge har gjort en solid innsats på området. Bevisstheten og kunnskapen har økt dramatisk på få år. Og penger er bevilget til ulike prosjekter, blant annet i Oslo og Bergen. Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) er etablert. Dette er spydspissen i arbeidet for å bekjempe menneskehandel i Norge.
Flere saker er ført for domstolen og bakmenn og halliker stått med bøyde hoder i retten de siste årene. Dømt for å tvinge kvinner ut i prostitusjon. Men arbeidet koster. Jeg snakket nylig med lederen av Stop-prosjektet i Oslo, Harald Bøhler. Han fortalte at tolkeutgiftene til en eneste sak – den såkalte “Benin-saken”, har kostet 4,5 millioner kroner.

90 prosent henlegges
Men når myndighetene lover at menneskehandel skal bekjempes med alle midler, hva betyr det?
I følge Birgitte Ellefsen, leder av KOM-prosjektet, henlegges minst nitti prosent av sakene som etterforskes mot bakmenn. Mange saker henlegges til tross for gode bevis og kjente bakmenn. Kan en da si at man bekjemper menneskehandel med alle midler?

Se sak her: Ni av ti menneskehandelsaker henlegges

Fra flere hold får TV 2 opplyst at økonomi er årsaken til henleggelse av straffesaker som omhandler menneskehandel. I intervju med TV 2 erkjenner også Gunnar Fløystad, påtaleansvarlig ved Hordaland politidistrikt, at kostnadene knyttet til å etterforske saker og få disse helt i mål, setter grenser. Det vil også si at man naturlig nok satser på de sakene hvor det er størst sjanse for å komme i mål. Etter et slikt mal jobber politiet på flere områder.

Fungerer regelverket slik det bør?
Faren med dagens regelverk (eller en instruks som det heter) er at kvinner som tørr å bryte ut, legger hodet sitt på huggestabben ved å angi bakmenn. De får nemlig tilbud om å vitne mot bakmenn, noe som er viktig for politiets etterforskning, men gjør jentene det setter de eget liv og familiens liv i fare.

Dersom politiet av ressursmessige årsaker henlegger saker, så har jentene alt å tape. En kvinne jeg møtte for kort tid siden opplevde at moren ble banket opp. Familien har nå flyktet fra bakmennene i Nigeria. Politiet i Norge har dokumentasjon på at moren vitterlig var innlagt på sykehus etter å ha blitt rundjult.

Problemet er at jentene som vitner ikke får beskyttelse dersom ikke bakmenn blir tiltalt og dømt i en norsk domstol. Slik fungerer systemet i praksis. Spiller ingen rolle om poliitet er 100% overbevist om at kvinnen er et reelt offer. Bør det være slik?

Voldtatt flere ganger hver natt
Som Birgitte Ellefsen, leder for KOM-prosjektet sa til TV 2 nylig:

– Sannsynligheten for at mange kvinner er et offer for menneskehandel er stor, i så fall vil det si at hun er utsatt for voldtekter mot sin vilje flere ganger per natt.

Tydeligere kan det knapt sies. Mange av kvinnene vi ser i gatebildet i Norge er fra Nigeria. De er lett å peke ut. Og de er overraskende nok, både smilende og pågående. Kan de da virkelig være presset til dette tenker nok mange. TV 2 har møtt kvinner som har vært banket gul og blå, før de til slutt gir etter og trekker ut på gaten. Det er bedre å gi seg, beholde helsen, se bra og smilende ut. Da tjener de mer penger. Og nedbetaler raskere sin gjeld.

Fortvilelse og avmakt
Satt på spissen; en 18 år gammel norsk kvinne blir trafikkert til utlandet for å selge sex. Hvilke mødre, fedre og familiemedlemmer ville da ikke kjent smerte, fortvilelse og avmakt? Er det noen forskjell når det gjelder en jevnaldrende jente som vandrer gatelangs i Oslo eller Bergen egentlig? Selv om hun er fra Afrika?

En ufordring for å bekjempe menneskehandel, er jakten på bakmenn. Det er mange som trekkes til milliardbusinessen som menneskehandel er blitt. Mange som styrer kvinner som selger sex i Norge oppholder seg av naturlige årsaker utenfor norges grenser. For å felle bakmenn er man avhengig av at jentene som er utsatt for menneskehandel, tørr å vitne. Enkelt sagt så er reglene slik at når bakmenn blir tatt og dømt i Norge, så får kvinnene beskyttelse. For noen betyr det opphold og arbeidstillatelse i Norge.

Håpløs argumentasjon
Og så sier noen; men det er da like greit at de får selge sex i Norge, ellers blir de tvunget til å jobbe i et annet land. Det må jo være tryggere og bedre her?

Slik argumentasjon er håpløs og grunnløs. Norge kan bidra, gjør det – og bør fortsette. Staten bidrar her hjemme og med midler ute for å bekjempe menneskehandel.

Frihavn på falsk grunnlag
Det er også slik at Norge ikke må bli en frihavn for personer som søker opphold og beskyttelse på falsk grunnlag. Her får vi stole på utlendingsmyndighetene og politiet. I bunn ligger instrukser, lovverk og dømmekraft. Som i asylsaker så skal selvsagt ikke kvinner fra hele verden komme til Norge og påberope seg beskyttelse under falske forutsetninger.

Det er et faktum at norske menn bruker av egne oppsparte midler for å kjøpe sex av kvinner som styres av kyniske bakmenn. Der ligger kanskje det største problemet. Uten kjøpere, ingen butikk. Og kvinnene må innlosjeres. Derfor er det mange som leier ut til kvinner som er tvunget til å selge sex på gaten. For en uaktsom utleier kan det bety hallik-tiltale, dom og opptil fem års fengsel. Her jobber politiet i Oslo nå aktivt. Endelig. Litt tregere går det i andre deler av landet.

Hvilke metode?
En kan argumentere for og imot sexkjøpsloven. En kan forby sex. En kan argumentere for bordeller. Det finnes utallige innspill. Også holdningene til de som kjøper sex er avgjørende.

Et overordnet poeng er at ingen kvinner skal tvinges til å selge kroppen sin. Norske myndigheter har sagt at dette skal bekjempes med alle midler. Da må vi snart se solide resultater.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.