Category Archives: Barn og familie

Bør mammas sexpartner hemmeligholdes?

Titusener lever med ukjent far
I mange tilfeller ønsker ikke mor å oppgi barnefarens navn og det er ikke straffbart å lyve. En kvinne kan altså uten noen form for konsekvenser oppgi en annen mann enn den reelle biologisk barnfar, som barnets far på papiret.

Og dermed føre både barnet, barnets biologisk far og barnets pappa (på papiret) bak lyset. Og det er det mange eksempler på.

I utgangspunktet er det hensyn til mor som veier tyngst, ikke et barns ønske om å få vite hvem som er den biologiske far. Det har TV 2 vist i flere nyhetsreportasjer.

At mødre som oppgir ukjent far i flere tilfeller kommer bedre ut økonomisk mht forskuttert barnebidrag, som TV 2 har vist, er også uforståelig for mange.

Se TV 2 saken: Titusener med ukjent far: KLIKK HER

Uheldig sidesprang?
Kan mors hemmelighold rettferdiggjøres? Er det riktig og fornuftig at titusenvis av barn og voksne ikke kjenner sin biologiske far? Skal et eventuelt sidesprang fra mor rettferdiggjøre hemmelighold? Hva om mor er blitt voldtatt, er det ikke da riktig og forståelig at mor hemmeligholder overgriper og biologisk far?
Og selvsagt kan det være at en del mødre rett og slett ikke vet eller husker hvem de har hatt sex med, men det kan neppe gjelde majoriteten av kvinner.

Fasader slår sprekker
I noen tilfeller er det ikke ønskelig å vite, men for mange er det svært viktig å vite hvem som er biologisk far. Ikke nødvendigvis fordi den pappa man har hatt ikke har fungert, eller at man ikke er glad i den som har fungert som pappa.
Men for mange handler det om å få et svar som er fundamentalt viktig: hva er mitt opphav?
Og da kan prisen være dyr, i form av familiefasader som slår sprekker og ekteskap som ryker.

Sitt livs sjokk
TV 2 har i flere nyhetsreportasjer satt søkelyset på tema “ukjent biologisk far”. Da Mathias Davidsen fikk den bekreftende telefonen om DNA-prøven for drøyt to år siden, som bekreftet at hans pappa ikke var hans biologiske far, fikk han sitt livs sjokk.

Se TV 2 saken: Overgrep å hemmeligholde far: KLIKK HER

– Jeg sitter på jobb og får en telefon og hun sier til meg, han er ikke din far. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, alt bare stoppet opp, jeg prøver å jobbe videre men merker bare at hodet er ikke der, jeg har tusen ting jeg må finne ut. Tomhet, sjokk, vantro, tristhet, det var ganske mye, forteller Davidsen til TV 2 Nyhetene.

Titusener lever med ukjent far
TV 2 har fått utarbeidet eksklusive tall fra Skattedirektoratet som viser at drøyt 9600 barn under 18 år, som er født i Norge og fortsatt bor i Norge, i dag står oppført med ukjent far. Om en regner hele befolkningen, så er det snakk om flere titusener. Og da er ikke adoptivbarn medregnet.

Ukjent mørketall
Det som ikke fremkommer av noen statistikk er saker som er identiske med historien til Mathias Davidsen. En forseglet hemmelighet som kun mor kjenner, og i noen tilfeller mor og biologisk far som også holder tett. Disse sakene går under betegnelsen “mørketall” og kan være betydelige.

Barns rettigheter
Ifølge FNs barnekonvensjon, Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) og den norske barneloven, har alle barn rett på å få vite hvem som er biologisk far. Og i barneloven blir det sogar slår fast at “at det offentlige har ansvar for å ta seg av at farskapet blir fastslått (barnelovens § 5).” Tydeligere kan det vel ikke sies – men hva gjøres i realiteten? Hvor langt strekker det offentlige seg for å avklare farskap…? Ikke langt nok medgir barneminister Audun Lysbakken overfor TV 2.

Mors vernes
Loven er tydelig på at barn skal ha en rett til å kjenne sitt opphav, og overfor TV 2 påpeker Lysbakken klart og tydelig at han mener det er altfor mange barn som opplever å ha en ukjent far. Lysbakken sier også at dagens rutiner er for dårlige når det gjelder å få avklart farskap.

Frp vil ha plikt og straffevurdering
Frp ønsker at kvinner pålegges informasjonsplikt om barnefar og at det bør være straffbart å lyve.
– Det har vært viktig for oss for å sikre barns rettigheter og at far skal få lov til å vite om han er far til barnet eller ikke. Dette er viktig i forhold til at det kan virke preventivt i forhold til at mor ikke skal lyve om far, og det er og viktig i forhold til barn som blir voksne og skal starte egen familie, sier Solveig Horne (Frp) som er medlem i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Voldtekt og incest
Lysbakken er ikke enig. Han tror ikke straff som løsning. Ministeren mener at man må ha forståelse for saker hvor eksempelvis barnet kan være et resultat av voldtekt eller incest. Og akkurat det poenget er det ikke vanskelig å si seg helt enig i.

Men likevel bør en vurdere hvordan myndighetene i større grad kan følge opp sitt eget mantra; “hensynet til barn skal veie tyngst og barn skal i utgangspunktet ha rett til både mor og far – og det offentlige har ansvar for at farskap avklares”.

Se TV 2 saken: Familieministeren mener for mange barn har ukjent far: KLIKK HER

Familiehemmeligheter og sidesprang
En må selvsagt gå ut fra at i saker hvor det er registert ukjent far, og i saker hvor hele familien utenom mor lever i tro om at pappa også er biologisk far, så kan dette noen ganger ha sammenheng med utroskap. Tilfeldig sex. Eller et sidesprang eller et forhold som mor i ettertid kan angre på. Men skal hun ha lov til å hemmeligholde dette for barnet? Også når barnet er blitt voksen og vil vite?

Egen identitet og arvelige sykdommer
Eksperter TV 2 har snakket med peker på to viktige aspekter: Å kjenner sin biologiske far handler om å kjenne sitt eget opphav. Naturlig nok viktig. Og for mange avgjørende for å bygge sin identitet.
Det medisinske aspektet vektlegges også. Gjennom arvemateriale kan farlige kreft og hjerte- og karsykdommer avsløres, og i noen tilfeller sykdom forebygges. Viktigheten av dette kan heller ikke underkjennes, selv om gen-eksperter mener sjansen for å arve farlige sykdommer ikke er overhengende.

Dobbelt bidrag
Når TV 2 studerer NAVs bidragsregler viser det seg at mødre som oppgir barnefar og de som velger å oppgi “ukjent far” i flere tilfeller forskjellsbehandles økonomisk. Når far ikke har evne til å betale og staten punger ut såkalt bidragsforskudd, så kommer alenemødre som oppgir “ukjent far” bedre ut.

Se TV 2 saken: Alenemødre som hemmeligholder far får mer i bidrag: KLIKK HER

Det må selvsagt presiseres at i de tilfeller barnefar har god økonomi, så vil det ofte lønne seg å ha en kjent biologisk barnefar. Men det rettfediggjør vel ikke at Matilde Bø, som TV 2 har møtt, og mange med henne, skal få mindre i bidragsforskudd enn de ville fått om far sto oppført som ukjent…?

Må ikke oppgi barnefar…
Og blir saken bedre når NAV i sitt regelverk presiserer at: “Bidragsfogdens saksbehandler skal informere om at moren ikke oppgi barnets far, men at det offentlige har ansvar for å ta seg av at farskapet blir fastslått”?
Uthevelse og understrek er det NAV som står for, ikke TV 2.

Henger dette på greip, når myndighetene samtidig presierer at det er viktig at barn skal kjenne sitt biologiske opphav?
TV 2 har aldri påstått at det ligger økonomiske hensyn bak kvinners opplysninger om at far er ukjent. Men kan et slikt regelsett og en slik økonomisk ulikhet likevel forsvares?

– Reglene er evaluert og vi ser nå nærmere på videre oppfølging, sier statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet til TV 2 Nyhetene

Ikke på jakt etter ny pappa
– Jeg vil gjerne vite hvor jeg kommer ifra. Jeg er ikke på jakt etter å bytte pappa, men jeg har krav på å få vite, ikke bare juridisk, jeg fortjener å få vite hvem som er mitt opphav, sier Mathias Davidsen.

Mathias har fått avslag i både lagmannsretten og Høyesterett på å få DNA-testet fire menn, for å avklare hvem som kan være hans far. Han vurderer nå å ta saken inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Advokat Arild Dyngeland har fulgt saken til Mathias Davidsen hele veien til Høyesterett:

Undervurderer det følelsesmessige
– Jeg mener at det offentlige, og først og fremst domstolene og det utvalget som nå arbeider med en lovending, kanskje undervurderer den følelsesmessige styrken til de som har problemer med å få kunnskap om sitt opphav. Jeg tror de er i utakt med rettsføllelsen til de som er i den situasjonen og som har den opplevelsen, sier Dyngeland til TV 2 Nyhetene.

Barneloven har ikke noen begrensning med hensyn til alder. Farskap kan fastsettes til og med etter døden, påpeker Dyngeland.

Bør gå noen ekstra runder
Mange hensyn skal veies og som barneministeren sier til TV 2: – Vi allerede er i gang med å se på lovverket på dette området. Fordi vi ser at det er behov, i møte med veldig mange nye familiesituasjoner i vårt samfunn, å modernisere lovverket vårt.

Familieministeren bør defintivt gå noen ekstra runder for å avklare om praksis, lovverk og ikke minst hensynet til barn, veier så tungt som man mener og sier at det bør gjøre.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.