“Nå kommer jeg og tar deg”

Det offentlige trollet
Det store og ofte mangehodede trollet, møter vi eventyrene. Og i virkelighetens verden. Overmakten. For mange dessverre synonymt med offentlig forvaltning.

Espen Askeladd og Bukkene Bruse vinner frem til slutt. For de mennesker som går i klinsj med det offentlige trollet, er ikke utfallet alltid like rettferdig.

SE SAKEN OM LILLE OLIVIA. KLIKK HER:

Svette, tårer og tid
Denne våren har TV 2 i en rekke reportasjer synliggjort at vitale sider ved vårt velferdssystem svikter. Problemet er at de såkalte lovfestede rettighetene i for stor grad ikke innfris slik lovgivers intensjon er. Og blir de det, så koster det både svette, tårer og tid.

Velferd tuftet på lovfestede rettigheter
Vårt velferdssystem er i stor grad er tuftet på lovfestede rettigheter. Det problematiske er at de ulike rettighetene som er hjemlet i forskjellige lover, ofte brytes.

Det offentlige er skurken
Det fundamentale prinsippet er at lover SKAL overholdes. Men som TV 2 har vist, brytes disse i ukjent omfang. Offentlige etater er “skurken”.
Og den som kommer til kort mot overmakten er den “lille” mann og kvinne.

Ingen vet hvor stort omfanget er når det gjelder lovbrudd fra det offentlige`s side. Eller hvilke lovfestede rettigheter som oftest brytes. Spørsmålet om hvilke grupper som oftest er skadelidende, henger også i luften. Det er tankevekkende.

Ingen oversikt
Det finnes riktignok noe informasjon om lovbrudd, omfang og hvor skoene trykker mest, men ingen kan i dag si at man har tilfredsstillende oversikt. Og det er illevarslende når en meisle ut en helhetlig velferdsstrategi som blant annet bygger en rekke lovfestede rettigheter.

Mange må kjempe med nebb og klør for å vinne frem. Andre har ikke helse, overskudd eller ressurser til å ta opp kampen. Hvor mange som gir opp, vet ingen.

Krever grundig gjennomgang
Politikere i samtlige politiske partier krever nå en grundig gjennomgang av såkalte lovfestede rettigheter som ulike offentlige etater bryter. Blant de stortingspolitikerne som svarer på TV 2s spørreundersøkelse, er det full enighet om at det er behov for en grundig gjennomgang av ordningen med lovfestede rettigheter. KLIKK HER FOR Å SE SAKEN:

Ni av ti har svart
TV 2 har tilskrevet samtlige stortingsrepresentanter i syv sentrale komiteer; Arbeids- og sosialkomiteen, Helse- og omsorgskomiteen, Justiskomiteen, Kirke- utdannings- og forskningskomiteen, Familie- og kulturkomiteen, Kommunal- og forvaltningskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Dette er komiteer som jobber i forhold til relevante og viktige sektorer som angår mange. Til sammen 90 stortingspolitikere er tilskrevet. Hele 82 av disse har svart på flere spørsmål.

Rettsikkerheten ikke god nok
“Er rettssikkerheten god nok for mennesker som i dag opplever at de av ulike årsaker ikke får innfridd sine lovmessige rettigheter?” Dette spørsmålet har TV 2 nylig stilt stortingsrepresentanter i alle partier.

Ni av ti folkevalgte svarer nei eller gir uttrykk for at rettsikkerheten ikke er god nok når det gjelder såkalte lovfestede rettigheter.

Til sammen 63 av 68 stortingspolitikere svarer på dette spørsmålet.

SE SAKEN: KLIKK HER:

Norges største lovebryter-nettverk?
Les bloggen “Norges største lovbryter-nettverk?” om samme tema: KLIKK HER

Advokatmat
– Vi skal ikke ha et samfunn der folk må ty til advokat for å få ivaretatt sine rettigheter. Derfor har alle offentlige kontorer veiledningsplikt om de rettigheter de har ansvar for. Vi har også offentlige ombud, som hjelper enkeltmennesker med å finne fram i regelverk og klager. Kompetente ansatte i Nav og andre rettighetssystemer er viktigst for vanlige folk. Regelforenkling, men likevel individuelle og gode løsninger, er utfordringen. Folks rettsikkerhet er udiskutabel, fastslår Anette Trettebergsstuen, Ap.

Trettebergstuen er blant våre folkevalgte som har gått i bresjen for de svakeste. Og nettopp denne gruppen er skadelidende når lover til stadighet brytes av det offentlige.