En mors verste mareritt

Det ultimate paradoks:

2005:
En norsk politimann forgriper seg på mindreårige gutter i Romania. Grove seksuelle overgrep. Dette filmes og legges ut på nettet.

Høsten 2009:
Jeg treffer mor til to rumenske gutter som er sentrale vinter og fornærmede i saken mot ekspolitimann Johan Martin Vie. Denne fredagen i slutten av september har hun kommet til Norge, sammen med sin yngste sønn, for å avgi vitneforklaring. Sønnen skal i dommeravhør.

Sjokkert mor
Om kort tid vil den tiltalte ekspolitimannen stå, trolig med bøyd hode, i Bergen tingrett. Han må svare for en særdeles grov tiltale: overgrep mot 17 gutter, i tillegg til menneskehandel og barneporno-produksjon.

Moren til to av ofrene sier hun er sjokkert over at en politimann, som skal sørge for å beskytte samfunnet, er tiltalt for slike grusomme overgrep.

– Har ingen sjel
Han har ingen sjel.

Og han bør få den strengeste straff, mener kvinnen.

Hvordan kan en politimann som er satt til beskytte samfunnet, finne på slike grusomme ting?, spør hun.

Der lett å være enig med kvinnen. Som er en oppegående firebarnsmor, gift og med god økonomi. Vi snakker altså ikke om et klassisk tilfelle med gatebarn, som “lett bytte” for seksuelle avvikere.

Barna hennes som den gang var 10 og 12 år var rett og slett på feil sted, til feil tid. De ble plukket opp av en litt eldre rumensk gutt, som tok dem med i taxi til leiligheten til Vie. Her skal de særdeles grove overgrepene ha funnet sted. Politiets bevismateriale i saken skal være overveldende. Dette kunne skjedd i Norge. Det vet vi alle som er foreldre.

Pålitelig norsk politi
Det fremstår som et sjokk for de fleste av oss at en tilsynelatende jovial politimann fra et lensmannskontor på Vestlandet, kan stå bak slike syke overgrep som Vie er beskyldt for. I Norge har vi et politi som jevnt over har et svært godt renomé. Mer pålitelig enn mange andre steder i verden, og grunnene til det er åpenbare:
Det økonomiske fundamentet er bra. Man slipper å ty til korrupsjon og bestikkelser for å overleve, betale for bensin og klare å fø på familien.
Dessuten har man over år i Norge klart å bygge opp og sikre en gjennomgående god og sunn holdning i etaten. Sentralt står respekten for medborgere. God utdannelse i bunn og en generelt sunn kultur i politiet, betyr også mye.

Men: det finnes unntak også her i landet. Det har vi sett.

Finner sitt utbrudd, uansett
Men det som er viktig å forstå er at når det gjelder seksuell legning, så finner den sitt utbrudd uansett hvilket yrke eller posisjon man har i et samfunn. Katolske prester, barnearbeidere og politifolk. Dette skjuler seg godt, i de syke menneskers sinn. Så Vie kunne like godt jobbet for kinesisk eller italiensk politi. Hans påståtte seksuelle dragning mot barn ville vært like sterk.

La meg påpeke til slutt; Ingen er skyldig før siste ord er sagt i retten. Heller ikke Vie. Men påtalemyndighetens bevismateriale er overveldende. Det er liten grunn til å tro at ikke rettferdigheten skjer fyllest.

</

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.