Tag Archives: spise

Apen Houdini spiser fuglemat

Den lille apen Houdini prøver seg ofte på matfatet til papegøyene i parken.
1460

Hør krokodillene spise!

Krokodillene er noen skumle rovdyr. Hvordan lyd lager de egentlig når de spiser?

1445

Spist av løve

Lurer på du hvordan det er å bli spist av en løve? Svaret får du her!

1427

Alligator angriper kamera!

Alligatoren er rask, men på grunn av de korte beina og den lange kroppen er den ikke så godt til å skifte retning. Her får du se hvordan det er å bli spist av en alligator…

1547

Slik er det å bli spist av gaupe!

Unike videoklipp viser hvordan det er å bli spist av Nordens eneste viltlevende kattedyr!

1467

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.