Tag Archives: spesialkamera

Orangutang tar kaka

Denne orangutangen tar kaka – bokstavelig talt! Og etterpå forsynes den seg med spesialkameraet til teamet bak “Dyrepasserne”.

1498

Hvordan føles det å bli spist av en alligator?

Hvordan føles det å bli spist av en alligator? Ved hjelp av våre spesialkameraer får du svaret!

1497

Julius knuser kamera

1628

Rikskjendisen Julius har blitt stor gutt nå. Det er lenge siden han var en liten og uskyldig sjimpansebaby i bleier. I dag er han farligere enn noen gang tidligere – når han får kameraet inn til seg forsøker han å knuse det med brutale slag mot linsa…

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.