Tag Archives: sjefsveterinær

Rolf-Arne

1425

Veterinær Rolf-Arne har vært leder for dyreavdelingen i Dyreparken siden 2004. Hver arbeidsdag  byr på nye utfordringer, og Rolf-Arne er glad for at han får mulighet til å jobbe med så mange og så vidt forskjellige dyr. En dag kan han undersøke en edderkopp, neste dag kan han operere en løve. Alle dyr har ulike behov og ulike problemstillinger. Han synes dessuten det er veldig gøy å jobbe sammen med resten av dyrepasserteamet som består av så mange dedikerte dyrepassere.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.