Tag Archives: sibirsk tiger

Episode 14 (sesong 5)

Klatrende tigre og vrange kyr er noe av det du får oppleve i denne episoden av “Dyrepasserne”.

DP_MASTER_s05_ep14_GO18191-13

Kyrne og den råsterke oksen Mosk skal ut på beite. Dermed får dyrepasser Maria en krevende utfordring.

DP_MASTER_s05_ep14_GO18191-11

To måkeunger forviller seg ut på togskinnene. Det resulterer i at måkemor steller i stand et rabalder som dyrepasser Monica må rydde opp i.

DP_MASTER_s05_ep14_GO18191-10

Dyrepasser Hilde får seg en skikkelig overraskelse. De sibirske tigrene gjør noe hun aldri har sett før – de klatrer i trærne.

DP_MASTER_s05_ep14_GO18191-14

Rex

Rex bor sammen med foreldrene sine Ulysses og Ryeka i Dyreparken. Rex begynner å ta igjen faren Ulysses på størrelsen, han veier nå rundt 220 kg. Selv om Rex er blitt voksen er han fortsatt veldig glad i å leke. For 70 år siden var det bare 20-30 sibirske tigere igjen i naturen. Bevaringsprosjekter har ført til at antallet har økt. I dag er det rundt 300-400 sibirske tigere i naturen, de fleste lever i Sibir. Sibirsk tiger er fortsatt sterkt truet.

Fakta: [table id=28 /]

[table id=62 /]

Ulysses

Ulysses er den største tigeren i Dyreparken. Han veier rundt 240 kg. Ulysses knakk to av hjørnetennen sine da han bet i en metallplate som skulle hindre at tigerne klatret i et tre. Ulysses måtte dermed til tannlegen og rotfylle. Det finnes seks underarter av tiger, og tre underarter er utryddet. Tigrene i Dyreparken er sibirske tigere. Sibirsk tiger er verdens største kattedyr, og kan veie opp til 300 kilo og være over 2,5 meter lange.

Fakta: [table id=29 /]

[table id=62 /]

Ryeka

I mai 2002 flyttet Ryeka inn i Tigerens Rike i

Dyreparken sammen med hannen Ulysses. Ryeka hadde tidligere bodd i en dyrepark i Skottland. Hun er mor til tre, blant annet Rex som fremdels bor i Dyreparken. Ryeka er smidig, elegant og mye mindre enn både Ulysses og Rex. Mens hanner veier opp til 300 kg, veier hunner bare mellom 100 og 160 kg.
Den Sibirske tigeren kommer fra Sibir og grensetraktene til Kina og Nord Korea. Klimaet der er veldig likt det norske. Tigrene liker seg derfor godt i Dyreparken. Sibirske tigere er tilpasset kalde vintere med mye snø. Pelsen er lang og tykk og de har et isolerende fettlag under huden. Sibirske tigere tåler temperaturer på ned mot -40 °C.

Fakta: [table id=27 /]

[table id=62 /]

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.