Tag Archives: rovdyr

Alligator angriper kamera!

Alligatoren er rask, men på grunn av de korte beina og den lange kroppen er den ikke så godt til å skifte retning. Her får du se hvordan det er å bli spist av en alligator…

1547

Slik er det å bli spist av gaupe!

Unike videoklipp viser hvordan det er å bli spist av Nordens eneste viltlevende kattedyr!

1467

Nyfødte ulvunger

Alfahunnen i ulveflokken har fått valper og dyrepasserne går inn for å sjekke dem mens ulveflokken lurer i buskene.

1554

Her forteller Maria om hvordan det føltes å klappe ulvungene:

[sumo progid=503661]

Slik spiser løver

1429

I dette klippet forteller dyrepasser Olav hvordan løvene jakter og spiser. Se de spektakulære klippene her!

Slik er det å bli spist av gaupe!

1467

Gaupa er Skandinavias eneste viltlevende kattedyr. Den er et rovdyr, og kan være ganske så farlig. Her kan du få se på nært hold hvordan det er når en gaupe angriper sitt bytte!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.