Tag Archives: ponni

Episode 5 (sesong 5)

Skadet orangutang, våryr ponni og slange som leker gjemsel er noe av det du får oppleve i “Dyrepasserne» denne gangen.

DP_CLEANMASTER_s05_ep05_GO18182-4

DP_CLEANMASTER_s05_ep05_GO18182-6

En liten sandboa leker gjemsel med dyrepasseren Trond, mens ponnien Lillemann er våryr og setter Kutoppen på hodet.

DP_CLEANMASTER_s05_ep05_GO18182-10

Dyrepasser Hilde kjenner ikke igjen den vanligvis så lekne borneorangutangen Nala. Hun trekker
seg bort fra dyrepasseren, noe som er uvanlig. Parkens veterinær blir derfor tilkalt, og oppdager en alvorlig skade.

DP_CLEANMASTER_s05_ep05_GO18182-2

Program 2 (sesong 3)

En stor øgle slutter å puste under operasjon, ponnien Elvis er uskikkelig og en panda-baby fødes i kveldens program av “Dyrepasserne”.
[vimeo 36069068 nolink]
Dyreparkens veterinær, Rolf-Arne, blir tilkalt til et hasteoppdrag hos en nabopark i Arendal. En varan er blitt akutt syk og må opereres hos en lokal dyrlege.

Bare Rolf Arne kan gjennomføre det kompliserte inngrepet. Men midt i operasjonen stopper den store øgla å puste …

I panda-henget er lykken stor både blant dyr og mennesker når en søt liten rød-panda plutselig kommer til verden.

Og i kveldens sending er dyrepasser Tore tilbake for fullt. Nå er det ponnien Elvis han skal prøve å få skikk på, men det er ingen enkel oppgave.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.