Tag Archives: lemur

Scene 928 i lemuren Lasse sitt liv

Lemuren Lasse blir tung i øynene…

1411

Hege og lemurene

Lemurene er viltre og nysgjerrige små dyr med et høyt aktivitetsnivå. Det er jammen ikke lett for Hege å konsentrere seg om å bli intervjuet når hun sitter midt blant dem.

1532

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.