Tag Archives: jerv

Episode 12 (sesong 5)

DP_MASTER_s05_ep12_GO18189-8

Orangutang utfordrer gåsemor: Du prøver deg ikke ustraffet på gåsemor og hennes nyklekte egg. Det får orangutangen Matu erfare.

DP_MASTER_s05_ep12_GO18189

Dyrepasser og veterinær Rolf-Arne får seg en utfordring når jervungene skal vaksineres.

DP_MASTER_s05_ep12_GO18189-9

Det er ikke helt enkelt i Barnas Afrika heller. Hønene vil nemlig ikke ut til de andre.

DP_MASTER_s05_ep12_GO18189-6

Og når borneoorangutangen Matu møter gåsemor og hennes nyklekte egg, blir det øye for øye og tann for tann.

Episode 9 (sesong 5)

Det skjer noe merkelig inne hos bomullstopptamarinene. Klarer dyrepasserne å finne ut av det?

DP_CLEANMASTER_s05_ep09_GO18186-8

Dyrepasser Hege må løse et mysterium inne hos de små bomullstopptamarinene – hvordan i huleste kan alt vannet deres forsvinne så fort?

DP_CLEANMASTER_s05_ep09_GO18186-5

Geita Silvia blir mobbet av de andre i flokken, og dyrepasseren Olav krysser fingrene for at ørkenrevene Moses og Sowie snart blir familie.

DP_CLEANMASTER_s05_ep09_GO18186-13

Program 3 (sesong 3)

Sebraen Isak ble kastrert i fjor og er blitt veldig mammadalt. Men mamma-sebraen er lei av sønnen. Hva skal Isak gjøre da?

Sebraen Isak er blitt en skikkelig mammadalt etter kastreringen i forrige sesong, men mor er ikke like begeistret for den innpåslitne sønnen. Hun har nemlig fått et nytt føll å stelle for, og Isak blir bryskt avvist.

Dyreparken i Kristiansand får storfint besøk fra Sverige. Jerven Zach hentes til parken for å underholde Bitte, og det er dyrepasser Hilde som har fått oppdraget med å hente han.

Sjimpansen Miff har enorm appetitt, spiser og spiser og blir stadig tykkere. Dyrepasserne er fortvilet. Tore og Hilde må ta et seriøst grep om situasjonen.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.