Tag Archives: frida klikkertrening

Tore og Frida danser!

Hei!

Jeg ville dele en video som jeg synes er kjempe flott. Det er Tore og kakaduen Frida som danser! Dette var faktisk noe Frida startet med selv, og Tore belønnet dette. Nå danser Frida alltid når Tore setter på musikk. Jeg vil at dere skal ikke bare legge merke til danseferdighetene til Frida, men se på Tore! Det er talent! :):)

[youtube lcFMIzOrXtI]

Så må ALLE som skal til dyreparken i sommer, komme og se på presentasjon av klikkertrening med Tore! Da får dere sett både Maria, Magdalena, Griseflax og Fyttigrisen!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.