Tag Archives: fotografering

Fotografering i dyreparken

Jeg har en hobby som jeg får brukt godt i dyreparken, det er nemlig fotografering. Og ingenting er bedre enn å fotografere dyr. Jeg fikk tid i dag til å ta meg en tur i apejungelen for å ta noen bilder av dyra der. Sjimpansene er jo noe av det gøyeste å ta bilder av, fordi de har mange forskjellige ansiktsuttrykk og av og til finner de på sprell! Da blir det morsomme bilder!

Disser dyra kan jeg stå og se på lenge. De er jo nært beslektet med oss mennesker og er så like på mange måter. De kan bruke redskap til å få tak i mat og gir hverandre klemmer. Det er utrolig gøy å høre dyrepasser Grete fortelle om de forskjellige personlighetene de har. Alle ti sjimpansene er ulike og har sine vaner og særtrekk!

Slapper av! Skal ikke stresse hele dagen 🙂

Så har vi stjerna sjøl! Julius sitter og oppserverer alle som går forbi:)

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.