Tag Archives: elandantilope

Elandkalv født i parken!

I går ettermiddagen ble det født en fin, liten elandkalv i Dyreparken. Olav fikk tatt noen gode bilder av fødselen og den nyfødte kalven.

Dyrepasser for elandantilopene, Trond, sier det står bra til med begge i dag.

Her er noen bilder:

Fødselen.

Like etter fødselen.

Kjærlighet!

Opp å stå for første gang.

Trygt og godt hos mamma:-).

Kalven drikker melk av moren Maren.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.