Tag Archives: dyrepasser

En variert hverdag!

Jeg har kun en deltidsstilling i dyreparken og jeg håper selvfølgelig på en 100% en dag, men det positive med en deltidsstilling er at man oftere veksler imellom forskjellige dyr. Jeg er utrolig heldig som kan få jobbe med alt fra ulv, elg og kamel til orangutang, tiger, rød panda og ponnier!

Dette er en av favorittene mine, guanako! Utrolig fine, men også litt snåle dyr. Det er en av flere lamaarter som lever i Sør-Amerika. De fleste gjester jeg møter å dyreparken er skeptiske til at de skal spytte, men når de strekker seg mot deg er det som oftest for å hilse. De hilser ved at de snuser på deg i ansiktet. Ser nesten ut som de gir deg en kos. Men spytter de, er det gjerne mat de gulper opp, så man skal ikke irritere de:)

Noen andre dyr jeg steller.

Jeg er utrolig heldig som får ha nærkontakt med så vakre dyr! Men det er ikke noen hemmelighet at nordiske dyr er mine største favoritter. Nærkontakt med gaupe og ulvevalper er noe av det største jeg har opplevd!

Ha en fortsatt flott dag!

Hvordan blir man dyrepasser?

Å være dyrepasser i en dyrepark er en spennende jobb, men hvordan blir man egentlig dyrepasser?.

Når Dyreparken fra tid til annen lyser ut en stilling som dyrepasser er det som oftest over 100 søkere. Den enkleste måten å bli dyrepasser kan være å starte med en sommerjobb i Dyreparken. Noen starter også som helgevikarer. Men for å få fast stilling kreves utdanning.

I Norge finnes dessverre ingen spesiell  dyrepasserutdannelse, men dette finnes både i Sverige og Danmark. Annen relevant utdannelse kan være for eksempel biologi, agronom- eller agroteknikerutdanning, som kan tas i Norge.

Hva jobben består i
Det å være dyrepasser innebærer blant annet å jobbe med de daglige rutinene som fôring og rengjøring. De fleste av dyrene i Dyreparken er ville arter som ikke er fremavlet til husdyrformål. Disse har dermed et stort behov for å aktiviseres slik at de trives. Dette er en av de største oppgavene til en dyrepasser, og er en stor utfordring. Men man jobber også mye med informasjon mot publikum, dyrepresentasjoner og fornyelse av anleggene.

Hvem passer jobben for?
Jobben som dyrepasser passer først og fremst for mennesker som er lidenskapelig interessert i dyr. Man må også ha et ønske om å jobbe for best mulig trivsel og resultat hos dyrene. Du må ha et godt dyrelag og selvfølgelig like å omgås mennesker.

Mest mulig erfaring blant flest mulige arter er selvfølgelig en fordel. Erfaring som bygger på å oppnå resultater innen f.eks oppdrett eller trening av dyr er veldig bra, der du viser at du kan sette deg inn i dyrs adferd og jobbe med dyrene slik at det gir resultater.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.