Tag Archives: dyr

En variert hverdag!

Jeg har kun en deltidsstilling i dyreparken og jeg håper selvfølgelig på en 100% en dag, men det positive med en deltidsstilling er at man oftere veksler imellom forskjellige dyr. Jeg er utrolig heldig som kan få jobbe med alt fra ulv, elg og kamel til orangutang, tiger, rød panda og ponnier!

Dette er en av favorittene mine, guanako! Utrolig fine, men også litt snåle dyr. Det er en av flere lamaarter som lever i Sør-Amerika. De fleste gjester jeg møter å dyreparken er skeptiske til at de skal spytte, men når de strekker seg mot deg er det som oftest for å hilse. De hilser ved at de snuser på deg i ansiktet. Ser nesten ut som de gir deg en kos. Men spytter de, er det gjerne mat de gulper opp, så man skal ikke irritere de:)

Noen andre dyr jeg steller.

Jeg er utrolig heldig som får ha nærkontakt med så vakre dyr! Men det er ikke noen hemmelighet at nordiske dyr er mine største favoritter. Nærkontakt med gaupe og ulvevalper er noe av det største jeg har opplevd!

Ha en fortsatt flott dag!

Hva skjer når dyrene overtar filmingen?

1549

Dyrene i Dyreparken har vært veldig nysgjerrige på kameraene som har vært brukt i “Dyrepasserne”. Her får du se hva som skjer når dyrene overtar filmingen!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.