Category Archives: Videoer

Orangutang tar kaka

Denne orangutangen tar kaka – bokstavelig talt! Og etterpå forsynes den seg med spesialkameraet til teamet bak “Dyrepasserne”.

1498

Dyrepassernes blooper-reel

Dyrepasserne i Kristiansand Dyrepark er blitt ganske vant til kamerateamene som følger dem. Men av og til går det galt likevel. Se her hva du ikke får se på TV!

1540

Dansestrutsen Grim

Strutsen Grim elsker å danse! Her viser han fram alle sine kunster i ett og samme filmklipp!

1462

Alligatoren angriper Rune

Det er en vanlig dag på jobben for dyrepasser Rune, men lite vet han om at det er stille før stormen….

1479

Surikater bruker smukk

Surikater bruker vanligvis ikke smukk, men i dette klippet gjør de det!

1445

Ender på sykkeltur

Bli med endene i parken på en skikkelig sykkeltur!

1420

Edderkoppape viser seg fram

Noen dyr er mer glade i å vise seg fram foran kamera enn andre. Denne kjekkasen av en edderkoppape bare elsker kameraene til teamet bak “Dyrepasserne”!

1531

Albinokenguruene sloss!

Albinokenguruene Albino og Alberta i Kristiansand Dyrepark er stort sett fredelige dyr, men av og til går de i tottene på hverandre – som søsken flest…

1529

Ørkenrev kommer aldri inn

Kommer denne lille ørkenreven seg noen gang inn på rommet sitt?

1443

Jon kameleon tar en kjapp lunsj

Hvor lang tid tar det for Jon Kameleon å ta seg en kjapp lunsj? Svaret får du her!

1464

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.