En hilsen fra Tore!

Tore jobber som dyretrener i dyreparken, og han har nok å sette fingrene i!

I tillegg til å hjelpe alle oss dyrepassere til å trene våre dyr, har han sine egene som har trener for å vise en treningsteknikk frem for publikum. Treningsteknikken heter klikkertrening og som Tore sier “Alle dyr kan trenes så lenge de er interessert i godbit”. Klikkertrening går ut på at hvis dyret viser en adfred vi vil ha belønnes de med mat. “Det er derfor litt vanskelig å trene slanger, ettersom de spiser en gang i månden” sier Tore. Dyr han har er en kakadue, høner, geiter og griser. Hvis dere har fulgt med på tv-serien “Dyrepasserne” så har dere sett Tore komme seg igjennom mange utfordringer, som blant annet å sette opp klikkertreningspresentasjon som gjester i parken kunne få se.

Er man heldig kan man møte Tore og geitene Maria og Magdalena som går rundt i parken på hverdagene. Da kan du risikere å få ei geit på skuldra:)

Tore sin jobb går mye ut på dyrenes trivsel. Mange av dyrene må aktiviseres og da har Tore som regel mange ideer ved bruk av klikkertrening:) Her ser du Tore jobber med kakaduen Frida der hun har gullmynter som hun legger i ei skål. Når hun har gjort det han vil så får hun ett “klikk” og ett solsikkefrø.
.

Og Frida lærer raskt! Her heiser hun sitt eget flagg!

Ved hjelp av klikkertreningen får dyrene brukt seg både mentalt og fysisk. Men det er veldig viktig for Tore at det ikke blir sirkus, og alt er på dyrenes premisser. Har de ikke lyst til å trene, slipper de det.

Anbefaler alle som skal til dyreparken i sommer om å komme til “vaffelscenen” rett ved vaffelstua å se på presentasjon av klikkertrening!