Hvordan blir man dyrepasser?

Å være dyrepasser i en dyrepark er en spennende jobb, men hvordan blir man egentlig dyrepasser?.

Når Dyreparken fra tid til annen lyser ut en stilling som dyrepasser er det som oftest over 100 søkere. Den enkleste måten å bli dyrepasser kan være å starte med en sommerjobb i Dyreparken. Noen starter også som helgevikarer. Men for å få fast stilling kreves utdanning.

I Norge finnes dessverre ingen spesiell  dyrepasserutdannelse, men dette finnes både i Sverige og Danmark. Annen relevant utdannelse kan være for eksempel biologi, agronom- eller agroteknikerutdanning, som kan tas i Norge.

Hva jobben består i
Det å være dyrepasser innebærer blant annet å jobbe med de daglige rutinene som fôring og rengjøring. De fleste av dyrene i Dyreparken er ville arter som ikke er fremavlet til husdyrformål. Disse har dermed et stort behov for å aktiviseres slik at de trives. Dette er en av de største oppgavene til en dyrepasser, og er en stor utfordring. Men man jobber også mye med informasjon mot publikum, dyrepresentasjoner og fornyelse av anleggene.

Hvem passer jobben for?
Jobben som dyrepasser passer først og fremst for mennesker som er lidenskapelig interessert i dyr. Man må også ha et ønske om å jobbe for best mulig trivsel og resultat hos dyrene. Du må ha et godt dyrelag og selvfølgelig like å omgås mennesker.

Mest mulig erfaring blant flest mulige arter er selvfølgelig en fordel. Erfaring som bygger på å oppnå resultater innen f.eks oppdrett eller trening av dyr er veldig bra, der du viser at du kan sette deg inn i dyrs adferd og jobbe med dyrene slik at det gir resultater.