Olav

Olav har et stort hjerte for dyr og et levende engasjement i jobben som dyrepasser. Han har vært omgitt av dyr så godt som hele livet. I mange år som gårdbruker fikk han god erfaring med husdyr og dyrestell, en kunnskap som har vært verdifull i møte med mer eksotiske dyr i Dyreparken. Olav startet som dyrepasser i 2002 og har jobbet både i Nordisk Villmark, Asia og Afrika-området.
Han er glad for å ha blitt kjent med de tre store kattedyrene i Parken, nemlig gaupe, løve og tiger. Av løvene, som han steller til daglig, er det Luke som står hans hjerte nærmest.

Olav jobber hovedsakelig med: Løve, afrikansk villund, tapir, flodsvin, surikat.

Fakta:
[table id=23 /]