Maria

1421
Maria hadde én drøm i livet: å få jobbe med dyr. Like etter videregående pakket hun sakene sine hjemme i Trondheim og flyttet til Kristiansand, i håp om at hun en dag skulle få oppfylt drømmen om å få jobbe i Dyreparken. Det tok ikke lang tid før drømmen gikk i oppfyllelse. Maria fikk vikarjobb i Nordisk Villmark, der hun jobber med blant annet elg, ulv, storfugl, gaupe og oter. Hun synes det er kjempeinteressant å jobbe med jerver og ulver og andre nordiske dyr.  Aller mest gøy synes Maria det er å få nærkontakt med gaupa Dusk og otrene Anders og Ludi.

Maria jobber hovedsakelig med: Oter, elg, gaupe, jerv, ulv, storfugl, hubro.

Fakta:
[table id=3 /]