Helene

1910

Helene er Dyreparkens biolog. Som biolog har hun oversikt over alle dyrene i Parken. Dyreparken har mellom 600 og 700 dyr og over 120 forskjellige dyrearter. Jobben hennes innebærer blant annet arbeid i forhold til EAZA, den europeiske dyreparkforeningen som Dyreparken er medlem i. Informasjon om dyrene føres i stambøker, og mange arter er med i avlsprogrammer. Hun har kontakt med andre dyreparker blant annet i forhold til import og eksport av dyr.
Helene syntes det er utrolig spennende å få jobbe med så mange forskjellige dyr. Og det er helt umulig for Helene å velge seg et yndlingsdyr, alle de 120 dyreartene i parken har sine fascinerende ting.
– Jeg er så heldig som får bli kjent med så mange forskjellige dyr, sier hun.

I tillegg har Helene ansvaret for informasjon om dyrene i parken. 650 000 mennesker besøkte Dyreparken i 2010. Dette er derfor et viktig sted for å informere mennesker om naturen, og behovet for å bevare den. Dette gjør vi gjennom informasjon om dyrene på skilter og internett, dyrepresentasjoner av dyrepasserne og undervisning av skoleklasser. Helene er veldig opptatt av at gjestene i Dyreparken skal lære noe om dyr når de er i Dyreparken og bli inspirert til å ta vare på naturen.

– To viktige oppgaver for Dyreparken er å lære folk om dyr og la dem bli glad i dyr. Er man først blitt glad i dyr blir man mer opptatt av å ta vare på naturen, sier Helene.

Helene tok biologiutdannelsen sin ved universitet i Bergen, deler av studiet foregikk i Malaysia og Australia. Hun begynte å jobbe som dyrepasser for aper, krypdyr og fugler i 2006, og ble senere ansatt som biolog.

Dyreparken er medlem av den europeiske dyreparkforeningen EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). EAZA jobber med bevaring av verdens dyr, og setter krav til høy standard i dyreparkene som er medlemmer. Det vil blant annet si god dyrevelferd, etiske retningslinjer, informasjon om dyrene og bevaringsprosjekter.

Fakta:
[table id=24 /]