Broom festivalen

Lykkelige folk på Broom-festivalen. Møtte disse tre glade guttene på festivalen idag. De var heldige og vant helikoptertur etter å ha svart rett på Jan Eriks spørsmål under Broom showet på festivalen. Gitt om de var glade etter flyturen?

20111015-032855.jpg

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.