Min sprøeste opptaksdag med Broom

I vår gjorde jeg  noe skikkelig sprøtt. Jeg satt på med en dragsterbil.  Det er uten tvil det mest spennende jeg noengang har  gjort på jobb.

Bilen til Terje Håkonsen har over 2500 hestekrefter.  Det har aldri vært passasjer i en sånn bil i Norge eller Europa såvidt jeg vet.  På 6.546 sekunder var vi oppe i 347 kilometer i timen. Det var som å sitte inne i et Playstation bilspill på ordentlig.
Dragrace er en motorsport som opplevde stor popularitet for noen år siden. I dag er det ikke like mye folk på publikumstribunenen. Det er synd. For det er uten tvil en utrolig spektakulær opplevelse og se tusenvis av hestekrefter på nært hold.

Hvis Broom reportasjen fra Gardermoen ga deg lyst til å se mer på dragrace kan jeg anbefale en tur på stevnet 5-7  august.  Da blir det ny jakt på rekorder på stripa. Men jeg kan garantere, jeg kommer ikke til å sitte på.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.