Slutt å syte

Det er ikke annet å forvente enn rabalder når NFF nå vil gjøre kutt i reisestøtten til lagene i 2. divisjon, og samtidig redusere støtten til Toppserien. Det er vondt å bli fratatt penger man har vært vant til å bli tildelt uten å løfte en finger. Men for meg er det like riktig som det er logisk at det blir gjort.

I to år nå har Adecco og Tippeligaklubbene måtte gjøre blodige kutt i sine budsjetter for å møte lisenskravene og for å komme på rett kjøl. Det har vært tunge og omstendelige prosesser, som langt fra er ferdig enda. På grunn av måten spillerkontraktene er bygd opp på i våre to øverste divisjoner vil det ta minst 3 år å få redusert utgiftene vesentlig i klubbene, mens inntektgrunnlaget i form av sponsorater, TV – penger og publikumsinntekter forsvinner i løpet av én sesong. Så vi konstaterer store kutt hos toppklubbene, som får sine konsekvenser i form av sterkt reduserte sportslige budsjetter, spillerutviklingsmidler og trenerkrefter.

Etterhvert har turen kommet til NFF. Også her har den økonomiske virkeligheten, i form av inntektssvikt og overforbruk (EM-søknad), innhentet fotballen. Hva er det første NFF gjør? Jo, de kutter i egne rekker. 20% av administrasjonen blir barbert bort. Det tilsvarer rundt 20 mill i besparelser. Det er ingen enkel oppgave for nytilsatt president og generalsekretær. Så flytter de ansvaret for spillerutviklingen i kretsene over til, ja nettopp, kretsene. Et trekk mange trodde ville svekke spillerutviklingsprogrammet i NFF, men som jeg tror heller styrker det. Her blir det ingen besparelser for NFF, fordi det man sparer her velger man å bruke til å øke tiltakene rundt de aldersbestemte landslagene våre. Der har det under Kåfjordadministrasjonen vært gjort betydelige kutt, til fordel for breddefotballen. Total feil prioritering den gang, og omvendt proporsjonalt riktig nå. Vi MÅ prioritere landslagene våre i mye større grad, også mer enn nå, om vi skal henge med internasjonalt.

Norsk toppfotballsenter skulle være det store samarbeidsprosjektet mellom NFF og Norsk Toppfotball (NTF). Et prestisjeprosjekt som skulle gi oss et løft hva angår kompetanse og kvalitet, struktur og planlegging i treningsarbeidet og spillerutviklingen. Her har også NFF valgt å kutte bidraget. Så det blir feil, Tom Arne Nyborg i Manglerud Star, å hevde at det ikke er blitt gjort kutt i toppfotballen, at den får stå uberørt. Det er toppfotballen som blør aller, aller mest, og nå, etter to år med subsidiering av 2. divisjon, med penger man godt kan si kommer fra toppfotballen, så er det din tur. Det er ikke bare riktig. Det er logisk.

Logisk fordi 2. divisjon, og Toppserien for den saks skyld, kun er en utgiftspost rent økonomisk. Dere generer ingen penger til fellesskapet. Dere generer noen talenter, men de kan ikke settes inn på et budsjett. De betaler ikke lønninger. Dessuten er de største talentene etterhvert å finne i 2. divisjonslagene til storklubbene, og jeg presiserer at disse lagene IKKE mottar reisestøtte fra NFF. Personlig mener jeg det ikke er riktig at 25-30 åringer blir sendt rundt i Norge for å spille fotball på toppfotballens regning.

Hvor er det pengene inn til NFF genereres fra da?

Noe fra FIFA/UEFA, noe fra Kirke- og Kulturdepartementet, aller mest fra TV-avtalene og fra samarbeidavtaler. Pengene fra de to sistnevnte er meget nært knyttet opp mot toppfotballen og landslagene våre, samt at noe er knyttet opp mot spesielle prosjekter, som Fair Play. Så er det enkelte områder man ikke KAN kutte i forhold til driften av toppfotballen. Som i lisens og arrangementsadministrasjonen, som er underlagt krav fra UEFA. Det betyr følgende: dersom man skal kutte mer i toppfotballen, så klusser man også med innteksgrunnlaget. Den regningen vil også til slutt havne på bordet til 2. divisjonsklubbene. Og den blir større enn hva man opplever nå.

Tom Arne Nyborg nevner også NFFs omsetning på 700 millioner og en egenkapital på 160 millioner. Klubbene har selv vært med å stemme frem et egenkapitalkrav i NFF. Dette er det et tingvedtak på, og etter mitt skjønn en mye viktigere sak å kjempe for, for norsk fotball generelt, enn et uttalt ønske om å opprettholde reisepenger til Manglerud Star og resten av 2. divisjon. Og alle vi som har drevet med fotball en stund vet at et omsetningstall kan være så høyt som bare det, flott og fint med høy omsetning – men lite verdt om det ikke er penger igjen på bunnlinja. Og er det èn situasjon NFF IKKE må komme i, så er det der hvor NFF ikke kan gjøre opp for seg, ikke kan møte sine forpliktelser, ikke kan betale sine ansatte. Og de grepene blir nå gjort, og HELE fotballnorge må være med på det.

Surt, ja! Men det er viktig å forstå hele bildet og samtidig vite at man ikke står alene. Jeg er absolutt for breddefotballen. Herregud, jeg er selv et produkt av den. Men når vi er i krise får vi alle gjøre et løft. Så må NFF gjøre noen tøffe prioriteringer i forhold til handlingsplaner og målsetting for Norsk Fotball, og det mener jeg de gjør nå, og gjør riktig. Så får vi andre ta utfordringene, og slutte å syte fordi en intensjon ikke kan opprettholdes i en tid hvor de fleste kjemper for å overleve.