Catch and Release

I går anholdt KNM Fridtjof Nansen sine første pirater i Adenbukta. Somalierne ble imidlertid sluppet fri etter kort tid. Selv om det var liten tvil om at de faktisk var på vei for å kapre skip i den travle internasjonale skipsleden som går midt gjennom bukta.

En RPG granatkaster, fire Kalasjnikover, to Tokarev pistoler. Kastekroker, stiger og mengder med drivstoff. Dette var gårsdagens fangst. Man bruker som regel ikke maskinpistol til å fiske, så indisiene var klare. Likevel ble de sju somalierne sluppet fri. Og trolig uten de helt store traumene. Med seg på veien hjem til Boosaaso fikk de rikelig med mat og vann. Og hjelp til å programmere GPS’en sin slik at de ikke skulle seile seg vill.

Etter gårsdagens episode er det kommet mange reaksjoner fra våre lesere på tv2nyhetene.no, hvor folk ser med stor indignasjon på at piratene ble sluppet fri. De bitre juridiske realitetene ved oppdraget er vel først nå i ferd med å åpenbare seg for alle dem både her nede og hjemme som trodde det bare var å hanke inn alle mistenkelige, bevæpnede somaliere man traff på sjøen og frakte dem til kasjotten. For Kenya er det landet EU har overtalt til å ta imot de somaliske sjørøverne. Sannsynligvis har den overtalelsen skjedd ved hjelp av ikke helt ubetydelige pengebeløp. Hadde det kenyanske rettsapparatet fått overlevert alle man anholdt – både for mindre og større grad av sjørøveri, ville det sannsynligvis kollapset i løpet av kort tid. Det er en av grunnene til at kenyanerne har lagt en ganske høy list, både når det gjelder siktelsenes innhold og bevisbyrden. En intensjon om å begå kapring ville ført til en minimal straff i Kenya, om landet i det hele tatt ville siktet noen kun for dette. Det ville dessuten trolig vært vanskelig å få en tilståelse ut av de mistenkte. En mild dom eller frifinnelse ville til syvende hatt en minimalt avskrekkende effekt på den mannlige somaliske kystbefolkningen.

Det fins også gode logistiske og praktiske grunner til at Nansen ikke tok piratene om bord. Fartøyet ville i så fall måtte avbryte operasjonen i Adenbukta for å frakte de sju til Kenya. Og 3000 kilometer til havs er ingen triviell avstand.Fridtjof Nansen tar om bord drivstoff fra en amerikansk militær tankbåt i dag.

Dersom Nansen skal arrestere pirater og få dem dømt til strenge straffer er det derfor i praksis et krav at man må ta dem under et kapringsforsøk, men før båten blir kapret. Det vil si at man har et tidsvindu på kun 20-30 minutter. Etter at båter er blitt kapret er det nemlig mikroskopiske sjanser for å få gjort noe med situasjonen. Alternativt kan man også pågripe dem som har forsøkt, men feilet i sin kapring. Forutsatt at solide nok beviser kan fremlegges i form av radarbilder og annen elektronisk dokumentasjon.

Gårsdagens piratfangst har synliggjort at Nansens politioppdrag i Adenbukta langt i fra vil bli enkelt og uproblematisk. Men selv om de sju som ble sluppet fri i går kanskje blir feiret som helter hjemme i Somalia i kveld, ble kanskje én kapring avverget. Og det er kanskje seier nok i seg selv.

Hva mener du?