Finger i demningen

9 krigsskip og tre overvåknings fly inngår i dag i EUs operasjon Atalanta. Innen kort tid vil styrken ha økt til 12 skip og fem fly. Blant dem den norske fregatten Fridtjof Nansen. Det er en betydelig styrke i en hver sammenheng. Men den nye sjefen for styrken, nederlenderen Pieter Bindt er ikke overoptimistisk.

-Problemet må løses på land, slår Bindt fast.

-Når monsunen er over i begynnelsen av september venter vi en ny stor økning i piratvirksomheten, sier flaggkommandøren når vi møter ham på det nederlandske krigsskipet Evertsen. Broen på flaggskipet minner meg mest om en av Imperiets stjernekryssere i Star Wars. Men til tross for det ypperste av våpen- kommunikasjons- og radarsystemer er det tvilsomt om styrken vil klare å avskrekke piratene nok til at problemet forsvinner.

-Husk at området vi skal overvåke faktisk er like stort som hele USA, sier Bindt, mens han skuer over mot Nansen som ligger på nabopiren.

Nansen på vei gjennom Suez

-Problemet må løses på land. Dette er blitt omkvedet både blant militære, politikere og eksperter. Problemet er bare at problemet ligger i et land som heter Somalia. Her fikk som kjent verdenspolitimann nummer én seg en saftig blåveis i 1993. Få tror amerikanske soldater vil sette sin fot på denne delen av verden igjen i denne generasjonen. Og på egen hånd ville EU aldri til å sette i verk noen fredsbevarende operasjon i Somalia. På toppen av det hele er hele den vestlige verden opptatt med en krig i Afghanistan som trolig ikke vil la seg vinne de nærmeste 10 åra. Det siste man trenger er et nytt Afghanistan på Afrikas Horn.

Inntil videre er patruljer til havs det beste man kan stille opp med. Og trolig vil EU-styrken gjøre en betydelig innsats for å holde antallet piratangrep noe nede. Men i lengden er dette å sammenlikne med den lille landsmannen til kommandør Bindt som prøvde å holde demningen tilbake med fingeren. Men i tilfellet EU Operasjon Atalanta opererer man allerede på overtid. Og i 2011 er operasjonen trolig avsluttet for godt.