Terrortrussel på havet

Fregatten KNM Fridtjof Nansen er et fryktinngytende våpen når den er i sitt rette element. Det er den knapt der den snegler seg sørover den trange Suezkanalen med knappe 10 knops fart.

Stemningen om bord er lettere nervøs. Skyttere bemanner alle de seks mitraljøsene for nærforsvar. Ethvert fartøy som nærmer seg kan utgjøre en potensiell trussel.Episoden alle har friskt i minne er terrorangrepet mot den amerikanske destroyeren USS Cole i 2000. Krigsfartøyet lå til kai utenfor Aden i Yemen, da den lokale havnetjenestens søppelbåt kom på sin daglige runde for å hente avfall. Amerikanerne lot båten komme helt opp langs skutesiden, intetanende om at den i virkeligheten var lastet med flere hundre kilo eksplosiver.Eksplosjonen rev opp hele siden på krigsskipet og 17 marinesoldater omkom. Terroraksjonen er i ettertid blitt tilskrevet Osama Bin Laden og hans al Qaida og er et sterkt eksempel på at årvåkenhet lønner seg, selv i forhold til tilsynelatende uskyldige småbåter.

Fra og med denne helgen er KNM Fridtjof Nansen offisielt på piratjakt. Det vil si at skipet er klart til å komme sivile handelsfartøyer til unnsetning om de blir angrepet. Man vil også utføre inspeksjoner og eventuelt pågripe mistenkelige fartøyer som observeres på havet. Men Nansen skal også besøke en rekke lokale havner i områdene og passere mange trange streder med tett trafikk. Og det er disse situasjonene man frykter. Mye mer enn piratene og deres lette håndvåpen. På åpent hav og i fart vil fregatten kunne blåse nærmest enhver trussel fra overflaten. I havn, i trange farvann og til anker kan selv et mektig krigsskip bli et lett bytte for terrorister. Det er blant annet derfor Fridtjof Nansen er utstyrt med det helt nye norskproduserte Sea Protector systemet. Dette er en fjernstyrt robotmitraljøse som styres inne fra skipet. Koblet til kraftige videokameraer og andre sensorer, vil operatørene med dette systemet kunne se og uskadeliggjøre trusler på langt hold – dersom de åpenbarer seg.

Seaprotector

Det fjerner likevel ikke hovedproblemet som oppstår hver gang en stat møter en såkalt asymmetrisk trussel. Militæres engasjementsregler i fredstid umuliggjør å åpne ild mot sivile fartøyer, biler eller folk før de eventuelt har avslørt sine onde hensikter. Slik må det være. Og i tilfellet selvmordsbombere er det, som mannskapet på USS Cole smertelig fikk erfare, for seint å skyte tilbake etter at det smeller.