I seng med Nansen

Etter en følelsesladet seremoni der mannskapet lovet troskap til Konge og Fedreland, la i går KNM Fridtjof Nansen ut fra Kreta, som var siste stoppested før Adenbukta.

I helgen skal fregatten passere den sterkt trafikkerte Suezkanalen. Fra da av er skipet offisielt en del av EUs anti-piratoperasjon Atalanta.

TV 2s reportasje- og dokumentarteam har som eneste norske presse fått muligheten til å være om bord de tre første ukene av oppdraget. Vi er, som det heter, blitt “embeddet” om bord.

Du kan få daglige oppdateringer og følge fregatten på våre piratjakt-sider på tv2nyhetene.no.

Embeddet betyr at vi skal spise, sove og leve sammen med mannskapet på båten i denne perioden. Det de opplever, opplever vi. Når de blir sjøsyke, blir trolig også vi det. Denne nærheten gir oss en unik mulighet til å skildre hvordan det virkelig er å være med på dette første norske anti-pirattokt i nyere tid.

Det vil gi oss muligheten til bedre å forstå det enorme maskineri av mennesker og mekanikk som må fungere for å at et slikt oppdrag skal bli vellykket.

Og ikke minst gir det oss muligheten til lynkjapt å kunne rapportere til dere der hjemme om de dramatiske ting som kommer til å skje på reisen.

Ordningen med journalister som følger militære styrker i krigen på denne måten, har eksistert helt sin andre verdenskrig og i hver eneste større krig siden da. Men skriverier og debatt ble det først da USA invaderte Irak i 2003.

Pentagon satte da et enorm apparat i sving for å la flere hundre reportere fra hele verden følge hver sin avdeling på slagmarken.

Kritikerne pekte på at ordningen åpnet for at de militære slik ville få mulighet til å pumpe ut uante mengder propaganda gjennom journalister som på slagmarken var avskåret fra noen andre kilder til sine artikler og reportasjer enn nettopp de militæres uttalelser.

Enkelte spekulerte også i om det pågikk større og mindre grad av aktiv sensur av materialet som ble sendt ut. Etter denne krigen stilnet debatten fullstendig, til tross for at embedding med militære nå utføres daglig både i Irak og Afghanistan.

De redaksjoner som valgte å embedde sine medarbeidere i Irak, la nemlig samtidig ned store ressurser i å innhente materiale som fremstilte motpartens synspunkter. For eksempel TV 2, som i tillegg til embedding hos amerikanske luftlandestyrker hadde en medarbeider i Bagdad.

Når det gjaldt sensur, viste det seg at de fleste som hadde vært i felten med soldatene bare i liten grad hadde følt seg styrt og kontrollert av de militære. Begrensningene gikk primært på å unnlate kringkasting av ting som av helt åpenbare grunner måtte forbli hemmelige. Slik som styrkenes umiddelbare planer og deres nøyaktige plassering på slagmarken.

Følg TV 2s team på KNM Fridtjov Nansen i vårt interaktive piratjakt-kart.Skipets posisjon, som du hele tiden finner på vårt interaktive piratjakt-kart, er derfor ikke helt nøyaktig, men du kan likevel følge skipets omtrentlige bevegelser mot Aden-bukta her.

Om ikke annet, så av hensyn til egen sikkerhet under kampene hadde få pressefolk problemer med dette. De militære viste seg dessuten å ha det alt for travelt til å sjekke hva journalistene til enhver tid drev med.

Når det gjelder vår egen situasjon, kan heller ikke vi til enhver tid gå ut med for eksempel skipets nøyaktige posisjon, seilingsplan og taktiske planer. Av hensyn til målsetningen om å pågripe pirater og forhindre angrep.

Men også av hensyn til skipets og mannskapets sikkerhet. Ombord på Nansen er det dessuten en avdeling spesialstyrker fra Marinejegerkommandoen som skal stå for selve pågripelsene av pirater. Disse er vi blitt bedt om, og har samtykket i, ikke å identifisere av hensyn til mulige represalier mot dem og deres familier.

Bortsett fra disse begrensninger, har vi fått tilnærmet fritt spillerom til å filme og rapportere det vi ønsker her på Norges mest slagkraftige krigsskip.

Du som leser mine blogger og ser våre innslag på TV 2 i ukene fremover vet nå forutsetningene i bånn. Gjør deg opp en mening selv og kom gjerne med kommentar: Bør journalister la seg embedde med militære?