Et nytt Balkan?

Russland og Georgia hater hverandre mer intenst enn de fleste land. Nå tiltar ordkrigen. Vil det urolige området sør i Kaukasus bli det neste Balkan?

Spør du en russer hvilken mat han liker best, vil han nesten alltid trekke frem det georgiske kjøkken. Georgiske restauranter (som du finner på annethvert gatehjørne i store russiske byer) er kjent for sine gedigne middagsbord spekket med krydrede kjøtt- og grønnsaksretter akkompagnert av særegen fruktig rødvin. 

Georgierne selv – temperamentsfulle, uendelig gjestfri og fødte handelstalenter, har alltid stått russerne nær. Nå blir de stadig oftere omtalt som fiender.

I forrige måned hevdet Georgia at Russland hadde sluppet en bombe på landets terroritorium. Russland fulgte opp med egne beskyldninger om georgiske fly og soldater som skulle ha krysset grensen til den omstridte provinsen Sør-Ossetia. Denne uken kom Georgias president Mikhail Saakashvili med de hittil mest oppsiktsvekkende påstander, da han foran FNs Hovedforsamling hevdet at landets militære hadde arrestert en gruppe geriljakrigere under ledelse av en russisk oberst i fjellene i nord-vest.

Russlands utenriksminister fulgte umiddelbart opp, og beskyldte Georgia for å ha likvidert en gruppe russiske soldater som befant seg på en "helt legitim" anti-terrorøvelse midt inne i de georgiske fjellene.

Uansette om de gjensidige beskyldningene stemmer eller ikke, har begge land satt seg i en posisjon hvor de risikerer å miste ansikt overfor sine egne borgere om de ikke følger opp med enda tøffere retorikk eller krav.

SItuasjonen er i høyspenn, og det kommer nå rapporter om store troppeforflytninger og spredte trefninger inne i de etniske enklavene Abkhazia og Sør-Ossetia. Begge disse områdene tilhørte opprinnelig Georgia, men fikk de facto uavhengighet etter blodige minikriger på 80- og 90-tallet. I dag støttes regimene i begge de to områdene av Russland. Men Georgia har på ingen måte gitt opp å få dem tilbake. Befolkningen i enklavene er nemlig en god mix mellom flere folkeslag, hvorav flere ønsker å bli gjenforent med Georgia.

Image:Ramonov vano ossetin northern caucasia dress 18 century.jpg
Krigerfolk: Ossetisk geriljakriger, slik de så ut på 1800-tallet.

Alle ingrediensene for en Balkan-liknende borgerkrig er med andre ord til stede:
Et etnisk og religiøst lappeteppe; en klanbasert og tradisjonelt svært voldelig samfunnsordning; en stadig økende nasjonalisme og plenty av håndvåpen på private hender.

Og i bakgrunnen spøker supermaktene USA og Russlands evige ambisjoner om dominans over det strategisk og økonomisk viktige Kaukasus.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.