Category Archives: Dokusåper

Skremmende premiere

Har du sans for paranormale hendelser og spøkelseshistorier? Da bør du få med deg den nye serien «Det uforklarlige» som har premiere på TV 2 Bliss i kveld kl. 23.20.

MyGhostStory
I denne amerikanske dokusåpen er det personer som selv har opplevd paranormale hendelser som forteller om sine erfaringer med det overnaturlige. Originaltittel på serien er «My Ghost Story».

Kveldens episode: En bar i Texas er hjemsøkt av den tidligere eieren som tok selvmord  i lokalet, og en mor er skjelven på grunn av et spøkelse som jager sønnen hennes.

Tøffe tak for tøffe jenter

De er fire vanlige jenter – eller ikke helt vanlige da. De sitter i rullestol. Men disse jentene lar ikke rullestolen forhindre dem fra å gjøre det de vil, for de er “Push Girls”!

push-girls-on-sundance-f-70441
Jentene har nytte av hverandres styrke når de møter personlige utfordringer.

Mias mor har aldri godtatt datterens handikap, noe som er en stor påkjenning i forholdet mellom dem.

Angela har bestemt seg for å feire livet selv om regningene hagler inn og hun er separert fra ektemannen.

Se hvordan det går med de tøffe jentene i «Push Girls» på TV 2 Bliss i kveld kl. 20.55!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.