Nå er vi klare for tango!

Tusen takk til alle som stemte på oss forrige sending.  Vi var veldig glade for å få lov til å fortsette og jobber knallhardt for at dansen skal bli så god som mulig.

På lørdag er det tango som står for tur.  Vi har øvet som gale hele uka 🙂  Mye flott dans, bare avløst av  latterkuler når lidenskapen i tango kanskje ikke har vært helt på plass.  Magemusklene har blitt trimmet av både dansetrening og veldig mye latter 🙂 Siste dansetrening for denne uka er over og to dansere reiser fornøyde hjem etter dansetrening.

På lørdag er vi tilbake på skjermen, ikke glem å stemme på oss. Vi vil gjerne fortsette og skal gi alt på sending!

Store klemmer fra Anne Marie og Glenn Jørgen 🙂

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.