Tre parti på Tinget – eller kanskje ni?

I dag er sju parti representerte på Stortinget. Målingane viser at berre tre av dei – Ap, Høgre og Frp  – kan vera heilt sikre på å koma over sperregrensa på 4 prosent. Både KrF, Sp, SV og Venstre lever farleg. Måndagens måling frå TV2 viste at både KrF og Venstre var under streken. På andre relativt ferske målingar er det dei raud-grøne juniorpartnarane Sp og SV som har ramla gjennom golvet.

Kjedeleg politikk

I teorien kan me altså få eit Storting med berre tre parti. Det vil vera eit deprimerande valutfall. I tillegg til at eit slikt Storting blir gudsjammerleg grått og kjedeleg, vil det mangla ein kraftfull opposisjon i ei  rekke viktige saker: miljø- og oljepolitikken (alle de tre store er i realiteten for oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen), EU og EØS, asyl- og innvandringspolitikken, landbruks- og distriktspolitikken. Norsk politikk vil bli meir eindimensjonal, og viktige synspunkt som ofte har brei støtte i folket, vil få ei svakare stemme på Stortingets talarstol.

Nå er det heldigvis minimal fare for at det skal skje. Mitt tips er at minst tre av dei fire småpartia på Stortinget i dag vil klara sperregrensa. Og sjølv om enkelte skulle falla gjennom, er det sannsynleg at dei likevel vil bli representerte på Stortinget frå enkeltfylke, slik Venstre er i dag frå Oslo og Akershus.

Slik er utsiktene

Sjansen er faktisk langt større for at Stortinget i neste periode kan få heile ni parti. Det vil i så fall vera rekord i norsk politisk historie. Men meir om det seinare, la meg først prøva meg på ei rangering av utsiktene til kvart av småpartia på dagens Storting:

Med all respekt for TNS Gallup/TV2 si måling på 3,7 prosent, trur eg Kristeleg Folkeparti står på tryggast grunn.  Partiet har framleis eit trufast grunnfjell i kjerneområda sine, og det nye kristenkonservative partiet De Kristne representerer neppe nokon trussel. Partileiar Knut Arild Hareide er samlande, og har ein frisk stil som appellerer også til andre enn dei typiske KrF-veljarane. Regjeringsspørsmålet ser ut til å vera mindre problematisk for KrF enn for Venstre, men Hareide går på stram line mellom å uttrykkja ønske om regjeringsskifte og å markera avstand til Frp og den mest blå-blå politikken.

Sjansane for å kopiera 2009-resultatet med 5,5 prosent og ti mandat burde vera gode. Uansett er dei direkte mandata frå Rogaland og Hordaland sikre, sannsynlegvis også Vest-Agder.

 Senterpartiet vil nok også koma relativt heilskinna gjennom valkampen, sjølv om det blir vanskeleg å greia 6,2 prosent og få fornya kontrakt for alle dagens 11 representantar. Senterpartiet er kjent for å mobilisera godt i innspurten, og har ofte hatt dårlege målingar mellom vala.

På den negative sida må me notera ein generell regjeringsslitasje og at partileiar Liv Signe Navarsete ikkje står særleg sterkt verken blant eigne partifellar eller hos folk flest. Urbaniseringa gjer også sitt til at Sp sitt naturlege veljargrunnlag blant bønder og bygdefolk minkar for kvart val.

Samtidig er desse veljarane kanskje dei som har mest å tapa på ei blå-blå regjering, gitt dei signala som har kome om endringar i landbrukspolitikk, distriktspolitikk og kommunestruktur. For Sp kan det bli eit viktig mobiliseringsgrunnlag i valkampen.

Kampen om dei grøne

Sosialistisk Venstreparti har store problem, og har hatt det lenge. Partiet vart like stort som Sp i 2009, men har dei siste par åra stått litt svakare på målingane enn Navarsetes flokk. Leiarskiftet frå Kristin Halvorsen til Audun Lysbakken har ikkje gitt partiet noko løft.

I det siste har også Miljøpartiet Dei Grøne vakse fram som ein seriøs rival i kampen om dei radikale miljøveljarane. Dermed kan SV mista stemmer som er heilt kritiske for å halda på utsette mandat.

På den andre sida kan framveksten til Dei Grøne føra til at miljøspørsmåla vil stå meir sentralt i valkampen enn det tidlegare kunne sjå ut til. Det kan kanskje både SV og MDG tena på. Dagsorden er viktig. SV kan kanskje også få tilbake ein del veljarar frå Ap som stemmer taktisk for å berga SV over sperregrensa. Men då må kampen mellom blokkene bli jamnare enn det har sett ut til fram til nå, slik at veljarane opplever at dei raud-grøne faktisk har ein sjanse.

Venstre er også i år det partiet som eg trur ligg mest utsett til, sjølv om partiet har hatt gode målingar dei siste åra. Erfaringa viser likevel at Venstre slit når valkampen hardnar til, og regjeringsspørsmålet vil bli vanskeleg for partiet i år som i 2009. Ei måling i Stavanger Aftenblad i vår viste at kvar fjerde Venstre-veljar i Rogaland helst vil ha ei raud-grøn regjering. Desse veljarane sit laust når Jens Stoltenberg & Co i valkampen hamrar inn konsekvensane av eit regjeringssamarbeid med Frp. Og på same måte som SV kan Venstre vera utsett for veljarlekkasje til Dei Grøne. Eg vil derfor ikkje bli overraska om Venstre også i år så vidt missar på sperregrensa, men partiet ligg likevel godt an til å bli representert direkte frå dei mest folkerike fylka.

Raud-grøn protest

Altså vil me høgst sannsynleg sjå dei same sju partia på Stortinget også i neste periode. I tillegg kan me få to nye.

Miljøpartiet Dei Grøne har etablert seg som eit parti å rekna med sidan det kom inn i fleire by- og kommunestyre i 2011. I Oslo, der partiet stiller med den kjende miljøaktivisten Rasmus Hansson, er det nå definitivt i mandatposisjon, og sjansane er også til stades i Hordaland. MDG trekker proteststemmer særleg frå SV, men representerer også ei ny, urban form for miljøvern med tilknyting til alternativrørsla. Her kan det dukka opp mykje rart som partiet vil bli stilt til ansvar for.  Men så langt surfar partiet på ei medgangsbølgje som godt kan vara heilt til 9. september.

Raudt har berre vore representert på Stortinget i ein periode, då Erling Folkvord var inne frå Oslo i 1993-1997. Men det skal lite til før partiet greier det igjen, og i hovudstaden er terskelen senka i og med at Oslo har fått fleire mandat til fordeling.

Eit viktig poeng til slutt: Både for Raudt og MDG vil sannsynlegvis sjansane stiga dersom dei raud-grøne framstår som sjanselause til å vinna valet. Dersom regjeringa ikkje kan bergast uansett, er det meir risikofritt for radikale raud-grøne veljarar å senda ei stemme for ein friskare raud eller grøn politikk.

 • Lars Jøran Nordberg

  BTW: Godt at det finnes andre arenaer å møtes på enn diskusjon.no Kjell. Herre min hatt, de tolererer jo ikke litt tullball engang der inne. =)

 • Lars Jøran Nordberg

  Jeg har det, ja. 🙂 Jeg missliker dette med at det ikke er konsekvent.
  Ikke har en helhetlig ideologi som er håndfast, og noe man kan studere.
  Jeg tror ikke helt at blandingsøkonomien fungerer bedre enn markedsøkonomien, siden man her finansierer over skatteseddelen, og dermed ikke har noen konkurranse om å levere best mulig tilbud til en best mulig pris. Jeg ser da for meg at det blir motsatt (og det ser man jo i nyhetene daglig?) at det som er skattefinansiert: Det offentlige, blir mer og mer byråkratisk og tungrodd, og dyrere og dyrere (dette ser vi jo når man stadig må øke skattene for å finansiere det).

 • Kjell Gunnar Bleivik

  Så nå har du forlatt Venstre og er blitt leder for Oppland Liberalistene? Hva var det du mislikte med Venstre?

 • Kjell Gunnar Bleivik

  Og erfaringen er?

 • DATATUFS

  siv er nok den mest representative av damene og ingen Michelin figur

 • Peter Bering

  Du har helt rett. Kvinner har en riktig alder og den er fra 20 til 34. Så skynd deg!

 • Chris Jensen

  Om KrF og Venstre skulle velge AP-sammarbeid, ville de ikke ha svekket, men massakrert egen troverdighet.

  Dessuten må et samarbeid med AP være lite fristende med tanke på hvordan AP har utradert sine nåværende samarbeidspartnere.

 • Fiskern9

  KrF og Venstre har muligheten til å velge, og Venstre har mye større grunn til å velge Høyre, KrF er vel sånn akkurat på midten.

 • Disqus_Mann

  Det blir nesten useriøst at det (i alle fall tilsynelatende) ikke er korrigert for politisk tilhørighet her.

  Når Siv Jensen omtales i negative ordlag i Dagbladet, så handler det neppe kun om at hun er kvinne. Omtales for eksempel Kristin Halvorsen på samme måte?

  Det burde også opplyses litt mer om hvilken type “forskning” som ligger til grunn her. “Norsk og internasjonal forskning” kan også f.eks være kjønnsforskningen til Jørgen Lorentzen og Eva Lundgren.

 • Jonas Eilertsen

  Er ikke “Jern-Erna” en direkte oppfølger til “Jern-Willy” da? Forøvrig tror jeg du har mye rett i det du skriver.

 • Chris Jensen

  En ‘samarbeidsregjering’ med AP som storebror, blir det det alltid har vært; Ren AP-politikk.

 • Chris Jensen

  Får håpe vi får en borgelig regjering som ved nye korrupsjonslover får satt en stopper for denne udemokratiske samrøra.

 • Chris Jensen

  Det er velkjent at fylkesmannembetene eksisterer for at toppolitikerne skal ha en bekvem måte å kvitte seg med konkurenter på, både i og utenfor eget parti.

  Nobelkommiteen er en annen klassisk plaster-på-såret-jobb.

 • Chris Jensen

  Etter åtte år burde småpatiene ha lært at man ikke ‘samarbeider’ med AP. Man gjør som AP sier, ellers får man smake pisken.

  En hovedgrunn til at SV gjør det dårlig er at de som ønsker SVs politikk har skjønt at det får man ikke ved å stemme SV.

 • Lars Jøran Nordberg

  Yess! Det er det! =) Venstre er Norges eldste parti, men det er, slik jeg ser det, det mest moderne partiet som finnes på tinget per dags dato! 🙂

 • Lars Jøran Nordberg

  Sammen er vi sterke. Partibarometerene viser at Venstre er veldig sterke nå før valget! Vi har vært oppe i 7… Jeg håper sinnsykt mye på at vi oppnår 10% på valgdagen! Det ville gjort Venstre at Venstre ville fått igjennom ufattelig mye liberal og grønn politikk, som jeg tror nordmenn hadde satt stor pris på. Da får de se da, hvor mye frihet de får med vårt parti.. Vi vil jo fjerne en del unødvendige lover som fungerer mest som gledesdrepere, mer enn de er nødvendige… Så vi får se! =D Jeg gleder meg i alle fall veldig til Valget!!! Godt valg!

 • Lars Jøran Nordberg

  Det jeg syntes er fint er at det er noen FrPere som deg, som liker oss Venstrefolk. Jeg har mye oftere hørt frpfolk snakke nedlatende enn positivt om oss Venstrefolk,

  Dette er første gangen. Så Det var veldig hyggelig lesning!
  🙂

  Jeg har nemmelig heller ikke så veldig i mot FrP. Har vurdert det flere ganger, men de er ikke så liberale som jeg vil at et parti skal være for at jeg skal kunne stemme på dem…

  Så jeg ønsker deg og FrP også lykke til! Jeg vil ha en borgerlig regjering. Helst en regjering der alle er med. Altså en fireparti-regjering, med eller en treparti er mer gunstig for meg. Jeg vil først og fremst ha en blågrønn regjering. Men om det ikke går, vil jeg ha en regjering bestående av Venstre, Høyre og FrP. Det tror jeg ville vært en bra mix for norge.

  For begge våre partier, baserer seg på liberalismen.
  Jeg den sosiale liberalismen, mens du den klassiske, (selv om FrP i praksis fører en sosialliberal (noe mer autoritær enn venstres, politikk) politikk.

  Godt valg! Ja, jeg også liker Abid Raja. Men han skuffet meg når han sa at han var i mot surrogati, og i mot å legaisere hasj… Men men, får håpe at FrP gjør det om vi får en V, H, FrP regjering! =) Det hadde vært en sinnsykt spennende koalisjon!! 🙂

 • Lars Jøran Nordberg

  Ja. Det jeg mente. =) Man stemmer det partiet man liker best. Ikke det man liker nest best fordi det er større, (…)… Om man stemmer ut i fra størrelsen på partiene så vil jo det bidra til å gjøre demokratiet fattigere, og det vil ikke hjelpe ditt favorittparti opp.
  (Om da ikke favorittpartiet ditt er en av de aller største da=P )

 • S. Eide

  Og han fikk den og der sitter han fremdeles.

 • ann

  statsministerens store velgerskare er de utlendinger som ikke snakker norsk .och der mullane gir gode råd .hvordan norsk samfund fungerer må ikke debatteres for bra

 • Peter Bering

  Nei, men det hadde blitt en katastrofe av uforminsket muslimsk invasjon og grenseløst hykleri. Det er mulig at alle disse fire partiene allerede tenker på samarbeid. Velkommen Noristan.

 • Psilly

  Oi oi oi, da snakker vi, en rød-grønn-gul Arbeiderpartiregjering, tror du vi hade fått tilbake statskirken?

 • Peter Bering

  Ap burde samarbeide med V og KF samt Sp.

 • Skeptisk_ja

  “Valgkampmaskina” er meg og de andre i grasrota av partiet, som banker på dører, står på valgtorg – snakker med folk.”

  Din uttalelse.
  Jeg står for min.
  Late som om man kjører drosje fordi det er der man får ærlige meninger – helt til det avsløres at det er en reklamefilm med betalte folk i baksetet. En “rocke”video som liksom er laget for venner … Informasjonsoperasjonene for å sette dagsorden og de store kanonene. Millioner på innynding med roser. Liksominteressen for de svake noen uker i året. LO som liksom krever, men som bare er en del av maskinen. Det er valgkampmaskinen.

 • Inge Hermanrud

  Ser poenget. Godt valg! Venstre er et glimrende valg!

 • NorskArbeider

  Dagens….SV 3,5% 🙂
  Mandater: De rødgrønne 60 De borgerlige 100, dette er en ren utklassing!!

 • ElToro74

  Jeg skal gi media litt, men bare litt, mer cred nå. Stort sett er de ganske flinke til å følge APs og deres kommunikasjonsrådgiveres linje når det gjelder temaer som tas opp og vinklingen. Det står jeg ved. Et godt eksempel er hvordan formueskatten har vært trukket frem; det enkleste og billigste retoriske poenget for AP, men en skatt hele resten av verden har avskaffet fordi den er idiotisk.

  Valgkampmaskinen er agendaen i mediene. Den er ikke de halvpreppede rosedistributørene. Beklager om det sårer. 2009-valget ble vunnet gjennom bløffen om “borgerlig kaos”, eller det som ellers kalles demokrati; en sak som APs PR-rådgivere kjørte hardt og som satt bra i en homogen medievirkelighet hvor ingen medier brukte en kcal på å diskutere om APs krav om å tilsidesette velgernes stemmer var legitimt.

 • Psilly

  jeg skrev regjeringen, eller har ihvertfall presisert det nedenfor i tråden. Det er det som er det som er rapportert i pressen, poenget mitt er uansett det samme, nemlig at slik propaganda virker, også mot egen velgermasse. Ellers er det jo forsåvidt og et faktum at ingen partier har større valgkampkasse enn Ap.

 • Tore Sinding Bekkedal

  Staten bruker en milliard på sine PR-folk, ikke partiet.

 • Tore Sinding Bekkedal

  Jeg sier ikke at vi utgjør hele, men jeg syntes bare at den skyggeverden-aktige karikaturen du tegner av Arbeiderpartiet ikke kunne stå uimotsagt – som om PR-rådgivere liksom skulle være et fenomen som gjaldt Arbeiderpartiet spesielt.

 • Så bra ;)Men ikke stem grønt da…da blir det flere avgifter.

 • Arild Tiller Schjefstad

  Er ikke noe rettferd i det spleiselaget derfor mener jeg å stemme riktig i håp om å sette folket først.

 • Anders Solheim

  “Du veit ikkje ka du snakka om”…
  De som huske resultat av meningsmålinger fra tidligere valg, vet at det er store avvik fra målinger til de faktiske valgresultatene.
  Til og med valgdagsmålingene har veldig store avvik fra faktiske resultater.
  Hvem som regjerer etter valget er det ingen som vet, ingen som kan spå.

  De som ønsker regjeringsskifte må ikke ta noen seier på forskudd, men mobilisere for fullt. Siden de Rød-Grønne tydeligvis har som eneste stratetegi å angripe de borgerlige, hadde det vært på sin plass med motangrep.

  De borgerlige kan tape valget i år på snillisme.
  Siden Jens har sagt at de ikke må snakke stygt om landet vårt, er det ingen som gjør det…

 • Så heldig da..her jeg bor går det verken buss eller tog.Men jeg som ufør må betale mer av min inntekt enn du må av din inntekt..rettferdig spleiselag det?

 • Arild Tiller Schjefstad

  Kjører kollektivt og oppfordrer flere til å gjøre det samme.

 • SNTM

  Som sagt så vil det være verdt hele Venstres politiske troverdighet. Og fremtid på Stortinget. Dessuten er jeg, i motsetning til en viss løs kanon av en eks-partileder, av oppfatningen at FrP står nærmere Venstre enn Ap. Nettopp fordi V og FrP er liberale partier. FrP har mange gode liberale forslag selv om forskjellene er store på miljø og innvandring.

 • Mens du kjører barna i barnhagen….miljøvennelig det…

 • John Atle Vestvik

  De siste dagene har de i alle fall fratatt kanalen all mulig troverdighet. I andre media uttalte de at de så frem til diskusjon om deres famøse sykehjemsundersøkelse. Og følger det opp med å ikke åpne for innspill til egne forklaringer.
  Monolog er kanskje TV2`s sære nye definisjon av diskusjon?

 • NorskArbeider

  Venstre har 6,9% mens SV er på 4% er det noen som forsvinner er det de rødgrønne.
  De borgerlige partiene har 100 mandater….Frp og høyre har 80 alene
  Det er bare å si Morna Jens….

 • John Atle Vestvik

  Nå ser det ut som det er din egen strategi du forteller om her da Stein KK. Ville helst bedt deg ta ansvar for egen strategi heller enn å prosjisere tankene dine over på Jens S. Men det er som kjent vanskelig for en som projiserer å skille mellom egne og andres tanker. For ikke å snakke om det å ta ansvar.

 • Jan Poseidon Welde

  Pluss at de deler ut drøssevis av røde roser, dyrket av underbetalte og uorganiserte arbeidere i Afrika, det er “solidaritet” overfor norske gartnerier – og SP for den del . . .

 • Jan Poseidon Welde

  Ja, og nyttige idioter har AP mange av, svært mange – bare så synd at de ikke selv ser hvordan de blir misbrukt av de “fiiiine AP-familiene”….

 • Jan Poseidon Welde

  .. og hva skulle et løfte fra Venstre være verdt ….?

  For alle som ønsker regjeringsskifte: stem Høyre eller FrP, alt annet vil være et sjansespill med bortkastede stemmer til de små utpressingspartiene, når disse havner under sperregrensen!

 • Stjernefox

  Jeg også Få Venste over 4 %, sånn at de borgerlige vinner!

 • SNTM

  Det er ingen som har påstått at Arbeiderpartiet har brukt 1 milliard på PR. DÉT eksisterer kun i ditt hode. At Ap som parti har finansiert dette er det kun du som påstår at andre sier. Å påstå noe sånt ville vært ensbetydende med tvangsinnlegging iom at Aps totale valgkampbudsjett ligger på 25 millioner.

  Det som er påpekt er REGJERINGENS pengebruk når det kommer til PR-eksperter. I 2011 så utgjorde dette beløpet 1 milliard. I 2013 er det sannsynligvis enda høyere. Hvis man ikke ser at dette er et usannsynlig pengesluk som selvfølgelig også har påvirkning i både valgkamp og sittende regjerings rennomé, så må man nesten være indoktrinert. At det ikke er en del av Aps eget budsjett gjør det på ingen måte bedre. Man sløser altså med skattebetalernes penger i stedet for sine egne.

 • Jan Rune Traa

  Har visst vært litt hard med tastaturet, beklager norsken, men innholdet står jeg for fremdeles… 😉

 • Geir Ødegård

  Dette er en tapt kamp for Ap da de fører en valgkamp totalt blottet for egen politikk og egne ideer. Alt dreier seg om drittkasting mot høyresiden, og det bør normalt ikke være nok for å vinne et valg.

 • Kai A. Stensson

  TV2 var eid av amedia (tidligere A-Pressen og før det Norsk Arbeiderpresse)
  Etter de ble solgt i 2012 så ble tonen i de politiske artiklene en smule forandret.

 • Lisbeth Ovidie Storvik

  Som medlem i Arbeiderpartiet kunne jeg ikke vært mer enig.

 • Jan Rune Traa

  Det blir regjeringsskifte.
  Så valget står mellom en mørkeblå regjering, eller en blågrønn regjering. Jeg vil gjøre mitt for at den nye regjeringen kommer til å føre en så grønn polityikk som mulig, at den har et god sosial profil og en god næringspolitikk. Derfor stemmer jeg Venstre ved valget!
  Og om du fremdeles er i tvil så vil jeg bare minne om at Venstre er det ENESTE partiet før dette valget som har fått topp karakterer både fra næringslivet for sin næringspolitikk, og fra miljøbevegelsen for sin miljøpolitikk!

 • Kai A. Stensson

  Arbeiderpartiets Valgkampmaskin er ikke en mystisk organisasjon med mange sleipe mørkemenn.

  Det er vanlige folk som oss, som bryr oss.

 • Johannes Georgsen

  Hehe, original teori. Og George Bush sprengte tvillingtårnene.

 • Johannes Georgsen

  Ap kan spare seg det blåblå fugleskremselet: Norske folk vil
  på valgdagen få kalde føtter og vippe forhåpningsfulle H+FrP ut av flertall.

  Det blir borgerlig flertall, og ren H-regjering. V/Krf går sagt
  ikke i regjering med Frp. Frp vil ikke avsette Jens for å innsette en
  V/Krf/H-regjering. Og hvis V/Krf mot formodning skulle innsette en H/Frp-regjering,
  så vil det være vel vitende om at V/Krf i løpet av fire år vil gruse og slite
  en slik regjering ut.

 • Jens lovet jo Sponheim Fylkesmannsjobben i Hordaland..

 • Johannes Georgsen

  Ap kan kutte skremselet om blåblått flertall. Det norske folk vil på valgdagen aldri gi H+FrP flertall, uansett hva meningsmålingene sier. Kall det folkesjela, – den som alltid vil stemme mot EU.

  Det blir borgerlig flertall i år, og en ren H-regjering. V/KrF vil ikke regjere med FrP. FrP vil ikke avsette Jens til fordel for en V/KrF/H-regjering (sist FrP ble krenket valgte Carl I Hagen Ap), og skulle jeg ta feil og det blir en H/FrP-regjering så vil det være verdt det: V/KrF kommer på fire år til å slite den helt ut.

 • Lisbeth Ovidie Storvik

  Påstanden om at Arbeiderpartiet bruker 1 milliard på PR fra det offentliges budsjetter er herved motbevist. Den eksisterer nå både i ditt og Psillys hode.;-)

 • SNTM

  Og min link til en artikkel som beviste pengebruken ble slettet, flott moderering TV2. Det spiller liten rolle om milliarden ikke er budsjettert i valgkampbudsjettet. Regjeringen bruker 1 milliard på PR-eksperter. Om du mener ikke det har effekt så sier vel det mer om deg. At det i valgkampbudsjettet til alle RG er enorme overføringer fra LO hører også til historien.

  Et spm til deg. hva mente du med at denne milliarden kun eksisterte i Psillys hode? Du innrømmer beviselig at denne milliarden eksisterer.

 • Lisbeth Ovidie Storvik

  Vi er frivillige i valgkampen, intervet. Såkalt valgkampkanon. 😉

 • Psilly

  Siden du ikke engang gidder å klikke på lenken jeg postet som dokumenterer dette skal jeg la deg få leve i den villfarelsen at det dreier seg om en fantasimilliard.

  http://www.dagbladet.no/2011/11/26/nyheter/politikk/arbeidsliv/medier/pr-radgivere/19174490/

 • Lisbeth Ovidie Storvik

  Jo, det har med saken å gjøre. Din påstand er at Arbeiderpartiet bruker en milliard av skattepengene til Pr, og det er bare sprøyt. Er det deg TV2 bruker til faktasjekk, kanskje? ;-))

 • Psilly

  Det har ingenting med saken å gjøre om det står i artikkelen eller ikke, nå slettet de jo det første svaret, dessutern kommenterer jeg en kommentar og ikke selve “artikkelen”. Regjeringen er nok “de” som bruker en høyst reell milliard på pr, men for all del min politikerforakt er total og begrenser verken til Ap eller det som kalles venstresiden.

 • Lisbeth Ovidie Storvik

  Riktig spørsmål til deg er hvem er “de” ? Hvis du mener det er Arbeiderpartiet må du nok gå en runde med deg selv, psilly. Dessuten anbefaler jeg deg å lese artikkelen selv. Hvor står det i artikkelen at Arbeiderpartiet bruker 1 milliard av skattepengene til folket til valgkamp? Du lever opp til navnet ditt, ser jeg. Når slike som deg argumenterer så kommer gjerne fakta i veien for en god historie.

 • Psilly

  Hehe – du bekreftet på sett og vis akkurat det jeg påstår. Den milliarden er høyst reell: http://e24.no/media/info-og-pr/stoltenberg-regjeringen-bruker-en-milliard-paa-pr/20125274

 • Disqusor

  Sponheims glipp ? Han og Jens hadde en guttetur på høyfjellet , uten mobiltelefon !

 • Lisbeth Ovidie Storvik

  Du må lese artikkelen selv, tror jeg. Hvor står det at Arbeiderpartiet bruker 1 milliard av skattepengene til folket til valgkamp? Fordummende.

 • intervet

  Hvor mye fikk du av LO da ?

 • Debatant

  Som at AP prøver å skremme potensielle Venstre-velgere over til AP fordi de liksom bidrar til FRP sin asylpolitikk?

  Hva jeg misforsto er ikke så interessant. Det som er interessant er at det har skjedd før. Og mennesket lærer som kjent ikke av sine feil.

 • Arild Tiller Schjefstad

  Jeg har forhåndstemt på venstre for deres ærlighet og ønsker om en grønn fremtid for meg og mine barn og barnebarn….Alt skal ikke stå og falle på olje.

 • Fiskern9

  Hvis man er mer enig i hva en blågrønn regjering vil klare enn alle andre alternativer, så er vel strengt tatt det man burde stemme?

 • Fiskern9

  Vel, en regjering med V KrF blir jo regjeringskifte..

 • Fiskern9

  Jeg tror du misforsto noe i teksten..

 • SNTM

  Her er hva som du “høflig” nok kaller fantasimilliarden til Psilly:
  http://e24.no/media/info-og-pr/stoltenberg-regjeringen-bruker-en-milliard-paa-pr/20125274

  Dette var i 2011, jeg tviler på at bruken har minket…

 • SNTM

  Bare tull. Det ville i såfall vært som å skrive sin avskjedsøknad for all fremtid fra Stortinget ved kommende valg. Venstre og KrF har et uttalt løfte om at de garanterer for regjeringsskifte.

 • Lisbeth Ovidie Storvik

  Nei, tror ikke det, psilly. Vi gjør det fordi vi vet at vår politikk er det Norge trenger for å gå videre i riktig retning. Denne fantasimilliarden du refererer til befinner seg inne i ditt hode.

 • Lisbeth Ovidie Storvik

  Skriver under på den, Tore. Det er vi medlemmene som er den såkalte valgkampmaskina til Arbeiderpartiet.Vi går inn i nettdebatter og forteller hva konsekvensene av blåblå politikk vil bli.Vi står på stand, går på husbesøk. Vi er på sosiale medier for å spre vår politikks budskap.VI er mange. Det beste med det er at vi gjør det frivillig!

 • Tom Erik Frydenlund

  Og med seg på laget har de et sponset LO og alle deres forbunds. Siste var at LO anbefalte å stemme SV KUN av taktiske grunner.

 • Har forhåndstemt Venstre! Et riktig valg for meg!

 • Debatant

  Jeg blir sur om Venstre snyter de borgerlige for valgseier i år også. Problemet er at skremselspropaganda funker dessverre.

 • Regjeringsskifte

  Kjære Stein Kåre Kristiansen du tar FULLSTENDIG FEIL HER………….det eneste Jens trenger å gjøre etter 9.september er det Sponheim prøvde seg på sist, nemmlig å innvitere V og KRF med i en rød grønn regjering, og det er det som vil bli gjort …så alle som ønsker skifte…obs obs stem FRP eller H

 • Sjaron

  Fornyingsminister- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud tror hun kommer til å være landets siste kirkeminister, melder Aftenposten. Dette henger sammen med grunnlovsendringene fra 2012 som skiller stat og kirke. Statskirken har blitt til folkekirke.

  Dersom de rødgrønne vinner valget, blir det trolig Hadia Tajik i Kulturdepartementet som tar over ansvaret for statens religionsvesen. Før lovendringen har Den norske kirke hørt under Fornyings- og administrasjonsdepartementet fordi Grunnloven krevde at kirkestatsråden bekjente seg til den lutherske tro.

  http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2669679.ece

 • Sjaron

  Jeg har forhåndstemt på FrP, og har heller ikke Venstre som annet valg. Likevel ønsker jeg Venstre lykke til. Det er meget viktig at man får et mest mulig solid borgerlig flertall, og at Venstre tar plassene fra de Rødgrønne, eller De grønne for den del. Det jeg liker best ved dere er politikken for grundere og Abid Raja. Han er tusen ganger bedre enn kulturministeren som Stoltenberg nå planlegger at skal bli den nye muslimske kirkeministeren, som jeg synes er. For. Drøyt.

 • Lars Jøran Nordberg

  Hvorfor skal de stemme taktisk? Det er dumt å stemme taktisk. Det er ødeleggende på demokratiet vårt, å stemme taktisk. Det man skal gjøre er å stemme på det partiet man er mest enig med, og ikke stemme taktisk. Om da ikke det å stemme på sitt eget parti er taktisk da. Høyrefolk burde selvsagt stemme Høyre. Venstrefolk burde stemme Venstre osv. Men så kan man også stemme Venstre om man ønsker en mer sentrumsorientert politikk (sentrum-høyre) osv. Jeg for min del er veldig enig med Høyre, men mest enig i Venstres politikk. Da må jeg selvsagt stemme Venstre. Jeg vet at sannsynligheten for at Høyre blir med er rimelig stor også. =)

 • Skeptisk_ja

  “”Valgkampmaskina” er meg og de andre i grasrota av partiet, som banker på dører, står på valgtorg – snakker med folk.”
  .. så du tror dere utgjør hele maskineriet? Da er du en nyttig idiot.

 • Lars Jøran Nordberg

  En stemme til Venstre er en stemme som styrker Venstres politikk, ikke noe annet partis politikk!

  Det vil gjøre Venstre sterkere i forhandlinger med de andre partiene.

  Jeg vil vise til denne nyhetsartikkelen som tar for seg skremmestemmer:

  http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2221447.ece

 • akbra

  Dersom NRK er ARK så er hvert fal TV 2 et TV 2 fox. TV 2 er ikke mye nøytralt nei.

 • Psilly

  Mekanismen er som følger: De bruker ca. 1 milliard årlig av skattebetaleres penger på PR-rådgivere. En av effektene av dette er at den såkalte “grasrota” fortsatt gidder å stå på torg og dele ut roser og annet materiale, banke på dører og ringe rundt og forstyrre folk i middagen. Uten denne massive PR-kampanjen hadde mange av disse vendt partiet ryggen, vær du sikker.

 • bjornen1965

  Håper det blir helblått denne gangen. Vi må bli kvitt de rødgrønne.

 • Tore Sinding Bekkedal

  Servile media? Som eksemplifisert med den absolutt ikke tendensiøse språkbruken over; “Så hardt og brutalt de bare kan. I et desperat, siste forsøk på å beholde makta, kommer garantert Arbeiderpartiets og de andre rødgrønne partienes valgkampkanoner…”?

  “Valgkampmaskina” er meg og de andre i grasrota av partiet, som banker på dører, står på valgtorg – snakker med folk. Det er at hundrevis om ikke tusenvis av mennesker rundt hele Norge som mener at Arbeiderpartiet har de riktige løsningene, står på dag og natt for det samfunnet de vil ha.

  PR-rådgivere, du liksom…

 • ElToro74

  Det er vel det som kalles “APs formidable valgkampmaskin”; den dypeste verktøykassa med skitne triks, de råeste PR-rådgiverne, og overraskende servile media.

 • Sjaron

  Det er ikke mye naivitet igjen hos en gammel kommentator. Grøss.

  Det verste er vel at han har rett. Det er ikke bare et spørsmål om hvilken retning folk vil ha på politikken, men om hvem som tør bruke flest av de skitne triksene, og hvor mange som går på det.

 • Inge Hermanrud

  Da er det bare for Høyrefolk å stemme taktisk!

 • Kjelledy

  Ja stemmer man Rød/Grønt,så slipper man ihvertfall å bli skuffet,man forventer jo ingenting.

 • Fullt Navn

  Når terroristvennen PK Foss uttaler seg, så rømmer folk Høyre.

 • Rune Folkestad

  Umulig å ta det som Jan-Erik Larsen skriver objektivt. Han er Ap-mann på sin hals og personlig venn med Stoltenberg.

 • venstresiden

  AP tapt stemmer til det sinnsyke partiet MDG? hahaha!

 • B. J. Røberg-Larsen

  Analysen deles langt på vei, men ikke fullt ut.

  Jeg er sikker på at det er riktig å bryte gjennom frontlinjen på et lovende sted. Men jeg er ikke sikker på at miljø/klima er det rette stedet.

  For å holde seg til militærstrategi: I boka “Kunsten å krige” gir Sun Tzu et råd som kan være nyttig også i politikken:

  Forsvar deg der du er svak, angrip der du er sterk.

  Miljø og klima er ikke noe hett tema i valgkampen, annet enn for en “engere krets”. Dvs at på overordnet nivå er ikke miljø og klima egnet til å flytte de store velgermassene.

  Men heller ikke innenfor den engere kretsen av velgere som foretar partivalg utfra miljø, er dette et sterkt felt for SV. SVs miljøpolitikk er jo kjent for disse velgerne. Og SVs miljøpolitikk er realitetsorientert. De av denne velgergruppen som opplever seg å stå på venstresida og i tillegg har en relaitetsorientert tilnærming til politikkområdet – de stemmer allerede SV.

  Altså er vekstpotensialet lite.

  Å konkurrere med Venstre om borgerlige realitetsorienterte miljøvelgere virker lite farbart – det er uhyre vanskelig å flytte velgere over blokkene i en hektisk valgkampinnspurt. Og å konkurrere med MDG om miljøvelgere som misliker realitetsorientert miljøpolitkk er heller ikke farbart.

  Blant de miljøvelgerne som ikke allerede stemmer SV er altså ikke SV noe sterkt alternativ.

  Da bør de heller ikke angripe der, utfra “Angrip der du er sterk”-tenkingen.

  Hva er så SVs styrke? Jo – styrken er de feltene som har fått ligge mer eller mindre brakk mens partiledelsen har kapprodd med Venstre og MDG i Lofoten:

  SVs styrke er jo at de IKKE er et en-saks miljøparti, men et parti med bredt engasjement innenfor en rekke politiske områder. Blant annet innenfor områder med betydelig sterkere mobiliseringspotensiale for SV enn det jeg som nevnt mener miljø og klima har akkurat nå.

  Privatisering av offentlige kjerneoppgaver, internasjonale spørsmål, arbeidsliv, sosialpolitikk og fordeling – alle disse områdene skriker jo nærmest etter at SV skal ha en tydelig røst.

  Men i stedet har SV i altfor lang tid valgt å rope i kor med Venstre og miljøorganisasjonene – så lenge at de er i ferd med å bli hese og helt glemmer at det bakrommet de har bidratt til å åpne for MDG i miljø- og klimapolitikken ikke er det eneste politikkområdet der SVs løsninger har appell hos en stor nok del av velgerne til å sikre SVs fortsatte eksistens i rikspolitikken.

  Det er min analyse.

 • Sjaron

  Mulig det gikk en alarm, men det var jo ingen grunn til så mye som en liten bjelle engang. AP hadde nedgang i juli og Høyre hadde tilsvarende oppgang. Når er vi tilbake til juni nivå, og derfra er det måneder og år siden de rødgrønne ledet på målingene. AP skal vel ha sånn omtrent 35% dersom SV også har 6% og SP har godt over 5% for å vinne valget eller hva?

  På den andre siden, følger jeg spent med, og kan fort bli helt irrasjonelt urolig, jeg også.

 • Reidar Roll

  Nå må pressen slutte å snakke om intervjuet der Erna gikkk. Hun hadde svart på det samme spørsmålet ti ganger. Journalisten hadde tydeligvis bare sagflis mellom øra.

 • Ståle Giverhaug

  Svært få – om noen- forstår skattesystemet vårt fullt ut. Det avdekkes til stadighet. Selv politikere og byråkrater som jobber med det, snubler i lovene.

 • Stein Conradsen

  Og sånnn fungerer mediene. Det vet en partileder veldig godt, spørsmålet er hvordan han/hun takler det.

 • Regjeringsskifte

  Jan-Erik Larsen stemmer du Sv eller AP? for det er ikke mulig at du er en balansert journalist.

 • Mats Kvaløy-Bjørbekk

  Vi var veldig mange som ikke hørte noe egentlig svar fra Solberg, kun utallige forsøk på mer eller mindre elegante unnamanøvrer. Journalisten skal derfor ha honnør for at han ikke lot Høyres leder slippe fra det med den typen tåketale som ha vært partiets standard talemåte de siste år. Det viser seg jo at partiet slettes ikke vet hvordan vårt skattesystem fungerer, og enda mindre hvordan de skal få til å både kutte formueskatten og samtidig forhindre at mange av de aller rikeste blir nullskatteytere.

  For øvrig høyst lesverdig av Jan-Erik Larse. Denne valgkampen er på ingen måte avgjort.

 • magnejenssen

  Kan ikke forestille meg at statsministeren heter Stoltenberg etter valget.

 • liberaleren

  Når du skriver “Statsministerkandidaten sa først at hun ikke hørte hva journalisten sa, før hun avbrøt intervjuet og gikk.” skal det vel i rettferdighetens navn nevnes at journalisten hadde terpet på samme spørsmål i flere minutter, og fått svar av en tålmodig Erna Solberg. Men de minuttene ble klippet bort. Dermed blir inntrykket ganske annerledes. Eller hva?

 • magnarStoroy

  Tre parti? Då vil eg ha Venstre, Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti på Stortinget, og med Trine Skei Grande som statsminister.

 • magnarStoroy

  Sperregrensa gjeld berre for utjamningsmandata. Altså det siste mandatet i fylket. T.d. har Møre og Romsdal åtte mandat som alle 13 listene kan få, medan det niande mandatet, utjamningsmandatet, kan berre tildelast parti med over 4% i landet totalt.

 • Bjørn T. Dahl

  Diktaturer får også ting gjort, hovedsakelig fordi vi slipper de der plagsomme debattene.

 • Bjørn T. Dahl

  Absolutt. Akkurat slik som det er og har blitt i Europa ellers.

 • Bjørn T. Dahl

  Helt klart. Ingorer store andeler av landets befolkning, og tvangsinnfør politikk som bare gavner de som bor i de større byene.

 • Jan Magne Andersen

  Hev sperresgrensa til 10% og gjør den absolutt. Det er på tide å rydde litt opp i dette demokratiske problemet. Mangfold eller ikke mangfold, det kan umulig være riktig at et parti for særinteressene til 40 000 bønder eller 5 000 kristne skal kunne holde resten av landet som gissler. Ut med det, få det vekk. Så får det heller være kjedelig for en kommentator eller redaktør eller hvem det måtte være.

 • Dahlcar

  Dei lyger, dei alle lyger…..

 • Åge Fred Gram

  Det ville vært de mest fornuftige AP på 25% og FRP-H på 55% da ville det bli forandring.Bedere veier,ikke sykehuskøer,mer politi i gatene,glade pensjonister,barn,barnebarn når formueskatten og arveavgiften forsvant.

 • skuer

  T Hetland mene vi vil få: “eit Storting med berre tre parti. Det vil vera eit deprimerande valutfall”. Deprimerende for hvem og hvorfor? Kan det hende at det vill gitt en handlekraftig regjering og et ditto Storting?

 • Så søtt ansikts utrykk på atle der 😀  gleder meg til å se dere danse igjen i kveld 😀

 • Anonym

  Jeg fikk frysninger når jeg så dere  danse engelsk vals! Og får fremdeles frysninger når jeg ser på klippet 🙂

  Wow, en ekte gentleman!! Ser ut som om Atle har danset i mange år….

 • tenk å få danset med deg, Atle..

 • Hva skal du danse neste uke?