Kan det gå gale for Erna nå?

Måling etter måling, seinast i TV2 på måndag, viser solid fleirtal for regjeringsskifte, med Høgre som det dominerande partiet.  I over eit år har Høgre hatt ei stabil oppslutning på over 30 prosent på målingane. Gjennomsnittet for juni var på 32,0, faktisk ein liten framgang frå mai.

Likevel nøler Høgre-strategane klokeleg med å ta sigeren på forskot. Det har straffa seg før. I 1993 ramla Høgre som ein stein gjennom valkampen, og VG vreid kniven om i såret med den legendarisk brutale førstesida med Kaci Kullmann Five og ein tittel som fortalde at Høgre hadde tapt 350.000 veljarar. I 2001 steig Høgre til himmels som ein rakett like før ferien, og var om lag på dagens nivå på målingane. På valdagen måtte Jan Petersen & Co ta til takke med 21,2 prosent.

Det er alltid farleg å seia at ”denne gongen er det annleis”. Likevel er det sannsynleg. Det store forspranget og stabiliteten i oppslutninga for Høgre over tid talar for det.  Ønsket om regjeringsskifte etter åtte år med dei raud-grøne gjer det same. I det moderne Norge er det berre reint unntaksvis at ei regjering får meir enn fire år ved makta. Sist det skjedde var under Gro på 1990-talet, då EU-kampen dominerte dagsordenen og for ein periode gjorde Ap og Høgre til allierte.

Veljarane er ikkje redde nok

At regjeringane får stadig meir pengar til disposisjon hjelper dei ingenting, for forventningane stig endå raskare. Paradoksalt nok var det finanskrisa som berga Jens i 2009. Når veljarane blir redde, samlar dei seg bak det sitjande styret, slik me også såg det ei kort stund etter 22. juli. Men grunnhaldninga i Norge har lenge vore at det er på tide med nye kostar i regjeringskontora  – om ikkje nødvendigvis ein radikalt ny politikk. Erfaringa dei siste tiåra tyder då også på at det meste blir som før same kven som styrer.

Det vil altså vera ein sensasjon, grensande til eit mirakel, om dei raud-grøne skulle klara å snu stemninga i løpet av dei to månadene som er att. Dei har få kort igjen å spela ut. Godbitane i Nasjonal transportplan er registrerte med eit skuldertrekk. Lofoten og Vesterålen, den store kampsaka for SV, må partiet dela med mange andre. Den beste jordbruksavtalen på mange år har ikkje løfta Senterpartiet opp frå sperregrensenivået. Frp-skremselet er i ferd med å bli ein vits. Ein halv million veljarar vil ikkje strøyma tilbake til dei raud-grøne av frykt for handlingsregelen.

Dersom det ikkje skulle skje ein nasjonal eller internasjonal katastrofe, trur eg Erna har kontrollen på dette.  

Avstanden vil minka

Samtidig er det sannsynleg at avstanden mellom blokkene vil minka ein del. Dei raud-grøne har mange sympatisørar sitjande på gjerdet, og ein god del av dei vil falla ned hos sitt gamle parti når det blir alvor. Ap har eit solid valkampapparat, LO vil gjera sin del av jobben på arbeidsplassane, og Jens er ein god debattant. Sp mobiliserer som regel sterkt på slutten, og kjerneveljarane deira har god grunn til å frykta ei blå-blå regjering. SV greier nok også sperregrensa til slutt, dersom ikkje då Miljøpartiet Dei Grøne skulle gjera eit altfor kraftig innhogg hos SV-veljarane.

Eit sannsynleg utfall er at Ap framleis kan bli det største partiet, at det ikkje blir blå-blått fleirtal, men at dei fire partia i opposisjon til saman vinn klart. Dermed blir det største spenningsmomentet i valkampen ikkje kven som blir ny statsminister, men korleis den neste regjeringa vil sjå ut.  

Taktisk stemmegiving på borgarleg side?

Dragkampen mellom dei fire partia som har sagt at dei vil skifta ut Jens, er i gang for fullt. Og dersom veljarane tar det for gitt at det blir skifte, kan det opna for mykje taktisk stemmegiving. Her ligg det ein liten fare for Høgre, som risikerer lekkasje i begge endar av lyseblå eller mørkeblå veljarar som ønskjer å påverka korleis den nye regjeringa skal sjå ut. Det er, for å seia det forsiktig, ingen liten forskjell på ei blå-blå regjering og ei regjering av Høgre og sentrum.  Men at statsministeren i den neste regjeringa vil heita Erna Solberg, er det liten grunn til å tvila på når Ola Nordmann nå går inn feriemodus.    

 

 

 • per johnny halden

  Jens Stoltenberg har vel ikke tid å skrive brev i disse dager ,rett før valgkampen har han vel nok med å dele ut de røde roser .
  Samt drive skremselspropaganda ,mot de blå fordi det er ingen andre enn Jens og AP som kan styre Norge.

 • NorskArbeider

  Han fikk betaling fra en passasjer har det kommet frem…det ble ikke registrert betaling og da er det underslag i verste fall om Jens tok imot, noe han sanyeligvis ikke gjorde.
  Nå var jo hele greia en gedigen bløff fra AP og 90% av Norges befolkning er negative til denne bløffen om å ” Snakke me folket”…

 • ann

  tror ikke brevet er skrevet av statsministeren

 • lolli46pop

  Innlegget er ironisk og står seg,dessverre funker ikke alltid none verbal communication,skriftlig!Godt skrevet av:S.K.K.! 😀

 • Bestemorellen

  Hva er vitsen med å komme med den type kommentar. Vi må da alle få ha hver vår mening uten at noen skal komme med useriøse svar. Her syntes jeg kritikken sier mer om den som kritiserer enn den som blir kritisert.

 • DATATUFS

  valgflesk sier man? Erna er personifiseringen av
  dette

 • per johnny halden

  Viss det skal bli ro i leiren , så må venstre hoppe over til de røde ,
  det er der de tilhører , så viss de blå vil vinne , så må de kutte ut venstre . Høyre må slutte å stemme for APs forslag i stortinget
  hele tiden , dette virker som om de plasserer mellom rødt og blått
  derfor må dere velgere som vil ha forandring ,,,, STEMME FRP godt
  VALG

 • wergeland123

  Du fikk ikke med deg det skrev, som vanlig. Tar det en gang til, så kanskje det fester seg. Likes er ikke sidestilt med innleggelts innhold. Men i din lille verden er likes noe som for deg er en bekreftelse på hva du hevder. Ble det litt klarere nå, eller må du ha det inn med tester ?

 • OomBlou

  Ha ha, her skal du liksom snu det på hodet igjen at manglende likes er en fordel? ha ha.

 • wergeland123

  Nå er det slik naive OomBlou slik på disse forumene slik at dette med likes ikke skal sidestilles med innhold. Det bør du ha fått med deg etter så lang tid. Jeg har lenge skjønt at likes er noe som holder deg oppe, men det har som sagt ingen betydning i forhold til innhold. Det har du skjønt, eller ??

 • OomBlou

  Hmm, hvorfor liker langt flere det jeg skriver enn det du skriver da, om det var feil det jeg skriver altså?
  Har forresten sett deg også kommentere på en bilside, neppe noe fornuftig da altså, men likevel.

 • wergeland123

  Fra ditt ståsted så er det slik at alt som er til venstre for FRP er sosialistisk, så ikke overrasket over det du skriver. Nettopp derfor bør du lese deg opp på dette emnet, slik at du har en noenlunde plattform å gå utifra. Der du befinner deg nå, har ingen realitet i din oppfatning av politikk i dette landet. Det er ikke mulig å se på deg som seriøs i samfunnspolitiske spørsmål. Derfor har jeg gang på gang prøvd å hjelpe deg bort fra å sitte å drite deg ut, slik du så å si daglig gjør. Biler og hestekrefter, inntil du får lest deg kraftig opp på politikk !

 • mittfedreland

  Ja, men til hva?
  Regjeringsskifte blir det nok, og da håper jeg på et sterkt Frp.

 • OomBlou

  Forsøker du i fullt alvor å hevde at dagens regjering ikke er sosialistisk??
  Tydeligvis er det andre som har mer behov enn meg på “lese seg opp”!

 • wergeland123

  Som sagt OomBlou, du har mange muligheter til å lese deg opp på dette, bibliotek, Google osv. Når du har fått litt input om dette, kan du komme tilbake å ta en meningsutveksling. Inntil du har gjort det, er det meningsløst å diskutere med deg.

 • OomBlou

  Vet du ikke at “sosialisme” er en samlebetegnelse for alle grenene av sosialismen?
  Vet du ikke at kommunisme, nazisme, sosialdemokrati, osv, er grener av sosialisme?
  Du er tydeligvis helt uvitende og feilprogrammert av partiet!

 • wergeland123

  Tenkte jeg skulle la være å kommentere deg mere på dette med sosialisme, men tar det en siste gang. Kun fordi jeg nå begynner å få noe medfølelse med deg, og synes litt synd på deg. Du minner om en liten gutt som skriker seg til å få viljen sin.Så her kommer det EN gang til OomBlou: Jeg er ingen sosialist, og har aldri forsvart sosialismen. Jeg er sosialdemokrat, og forsvarer mer enn gjerne det sosialdemokratiet står for. Det at du ikke klarer å skilne mellom en sosialdemokrat og en sosialist, er ditt problem, og noe du må bale med selv. Det finnes mye god litteratur på biblioteket (ett sted du sannsynligvis ikke frekventerer), og du finner mye på google, om du vil finne forklaringer på disse politiske retningene. Så nok en gang OomBlou, jeg forsvarer altså ikke sosialismen. Det nytter ikke å “grine” seg til mere nå, men det ble kanskje litt klarere for deg nå?

 • Erik L Thoresen

  Synes vel at det fenomenet med at man skal ha avklart konkret på forhånd hvilke partier man skal ha med seg i regjering er ganske så udemokratisk, og ikke minst en uriktig fremgangsmåte.

  Det er og skal være valget som avgjør, antallet stemmer som gir de enkelte partier oppslutning og påfølgende tyngde i det politiske setet som avgjør. Med å på forhånd utelukke samarbeid, eller avgjøre velgeroppslutning før et valg det bør ikke skje. Pressetalsmenn, og politikere seg like og medier i tillegg bør holde seg for gode til å komme med slike farsotter. Det henger ikke på greip.

  De som også mener at en stemme dit eller dit, gir en stemme dit eller dit er også feil, selv om det med slike konstellasjoner som både medier og særskilt politikere på den røde fløy legger opp til at man må ha på plass før valget gir et inntrykk av at man må ha bred enighet og såkalte plattformer på plass. Det er feil. Som en velger så er det dette bildet som forundringspakken som jeg liker kalle de rødgrønne ønsker å male, noe av det som visker ut de enkelte partiers politiske forskjellighet, og gjør meg usikker på hva de egentlig står for og vil arbeide for. Jeg som velger er opptatt av hva jeg anser som vil være til det beste for meg. Hva jeg setter pris på gjenspeiles i det personlige valget jeg tar. Når jeg da har politikere som rører til forutsetningene ved mitt valg, så blir jeg heller usikker enn sikker i det valget jeg skal til å gjøre, der må jeg gi kudos til de rødgrønne som gjør nettopp dette. De bidrar til å gjøre valget enkelt.

  Stem ikke på dem sier det.

 • janhansen94

  Det er akkurat det som vil skje. ALT VIL ORDNE SEG!

 • mittfedreland

  Erna Solberg (H) må nå snarest offentliggjøre hvilke partier hun tar med i sin regjering. Det er ikke tilfredsstillende at hun fremdeles sitter i robåten sin og vugger. Hun skylder velgerne ved årets valg et klart og oppriktig svar. De _må_ få vite hva slags politikk de kan forvente seg med en ny regjering. Høyre (H), Fremskrittspartiet (Frp), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (Krf) går ikke sammen. De kommer til å gå opp i liminga.

  Krf vil ikke sitte i regjering med Frp. Samme problem har Frp med V. Frp vil ikke støtte en regjering de ikke er med i.

  Det er vingling og slingring i robåten din Erna.

  Kabalen til Erna Solberg og resten av Høyre går ikke opp slik ståa fremdeles er! Erna Solberg kan ikke bare late som ingen ting og tro at alt ordner seg. For ikke å snakke om at velgerne skal holdes for narr/tro det samme.

 • Som det sies i andre programmer med hårete aktiviteter: Do not try this at home …

 • Fredrik_Eg

  Fikk dessverre ikke med meg denne episoden. Vil serien komme ut på DVD?

 • Fantastisk program! 🙂
  NRK må nok dele “Gullrekka” med TV2 de kommende fredagene, “Norge Rundt” har ingenting å stille opp mot dette! 🙂

 • Supermann1

  Når blir betaen åpen / sumo 2.0 lansert?

 • Robert_K01

  Når blir det mulig å få sett fotball fra Premier League i 50 bps? Sammenligner man med TV ser Sumo sendingene veldig “hakkete” ut…

 • High__Voltage

  i hope he will succeed!

 • You are a good Blogger. Sorry I don`t know what Blogger means on English

 • Anonym

  Jeg har ikke sett idol på mange år, men forrige uke så jeg på en episode, den du ble stemt ut av. Jeg fatter bare ikke hvordan hverken Henrik eller Isak kan gå videre imens du ble stemt ut. Henrik hadde jo ikke sangstemme og Isak hadde fått lagt på en reverberation effekt på mikrofonen så han fikk et ekko som teknisk sett forfalsker stemmen hans. Ingen av de kan måle seg med hverken talentet eller stemmen du har, så det at du ble stemt ut gir ingen mening. Dårlig av stemmeren å favorisere uten å ta hensyn til talent, for det er tydeligvis de kjekke guttene som blir stemt frem på tross av at to av de ikke har noen som helst plass som finalist.

 • Svein Erik Johansen

  Helt ufatteøig at du ble stemt ut. Jeg tror du er for flink for det norske idolstemmende publikum. Du bør absolutt bli plukket opp av en eller annen som produserer/regiserer musicals for stemmen din er helt enorm. Lykke til videre. Jeg kommer til å kjøpe det første du kommer ut med på plate.

 • Anonym

  Det var helt perfekt sunget Kirsti!!!!!!Det var noe av det fineste jeg har hørt noen gang:) hehehe ja må jo bruke penger på deg for vi vil jo at du skal vinne vet du 🙂 !!!! <3 <3Du bør si "Bank I bordet ja! " har ikke vært det selv jeg før jeg begynte å si at jeg ikke hadde blitt syk og plutselig ca ei uke etter jeg så det så ble jeg forkjøla,Vond hals,hodepine:/ Så du bør ikke si det bare til ditt eget beste! 🙂
  God helg Klem <3 🙂

 • Anonym

  Kirsti! Du sang knall bra i dag og den buksa du hadde på digga jeg så hvor er den fra?

 • Anonym

  Det er du som har den beste stemmen. Det er du som bare kan kline til og hvor man i sofaen blir “blown away”. Du har også utstråling på scenen. Det eneste som er å pirke er at når du skal være lavmælt, så kan du bli innadvendt og ikke får frem sårhet. Får du det rettet på det, så er du en soleklar kandidat til å vinne.

 • Kan dere ikke lage en superfinale der det beste nummeret fra vært program kan delta så vi kan se hvem som er best av alle?

 • Anonym

  Er det noen som vet noe om seertall i.f.t. denne elendigheten?

 • Anonym

  Ja, dette her er helt krise …

 • Anonym

  Fytterakkern, dette var det dårligste jeg har sett. Dette må dere slutte å sende ellers mister dere alle reklamepengene deres.

 • Anonym

  Dette er det dårligste jeg har sett noengang. Blir dette sendt hver dag også?

 • Anonym

  Dette må vel være noe av det dummeste dere har produsert, etter jakten på fjøset eller skal jeg tråkke deg på tåa –  eller som dere sier jakten på kjærligheten og Skal vi danse , begge har gått ut på dato – sammen med Farmen  Jeg håpet faktisk det ble streik så vi slapp en ny sesong…men dette tar kaka !! Glad dere ikke har rett til og kreve lisens

 • Anonym

  Dette må vel være noe av det dummeste dere har produsert, etter jakten på fjøset eller skal jeg tråkke deg på tåa –  eller som dere sier jakten på kjærligheten og Skal vi danse , begge har gått ut på dato – sammen med Farmen  Jeg håpet faktisk det ble streik så vi slapp en ny sesong…men dette tar kaka

 • tror dette må være nå at det kuleste jeg har vert med på:) 

 • Anonym

  Egg og tomater…..Jajaja, det er i alle fall bedre å ta sjansen på ” å drite seg ut, enn å dø av forstoppelse”.
  Tro meg, jeg er operert for tarmslyng to ganger. 
  Livet må leves her og nå, mens vi har en sjanse, så dette skal bli morsomt !!! 
  Carpe Diem og Amor Fati