Eventyrdagen!!!

Hei alle sammen!!

 

Da er det klart for Pinocchio-quickstep:-D Vi gleder oss!

Vi håper dere liker dansen vår og stemmer på oss!! Så Send kode 1 til 26400 eller ring 829 49 101 for å stemme!!:)

 

I går var fjorårets Skal vi danse vinner Atle Pettersen innom på trening. Veldig bra med en som ser alt litt utenifra og som kan komme med konstruktive tilbakemledinger og gode råd. Atle er en utrolig flink og hyggelig fyr!!

Atle Pettersen gir gode råd på trening!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere i uka var Steinjo på Michael Jackson Audition. Se innslaget her:

Steinjo på Michael Jackson Audition!!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.