Kjære Grete….hilsen Jens

BREV SOM BURDE VÆRT SENDT

(men som aldri blir det)

 

Kjære Grete!

Gratulerer med bok! Jeg har nå endelig fått tid til å lese den. Her er det jo mye godt og interessant stoff, både for folk som generelt er opptatt av nyere partihistorie, og for alle oss som er glad i og opptatt av Arbeiderpartiet. Og jeg synes langt fra, at innholdet er så «ondskapsfullt» som enkelte har hevdet. Mye av dette kjenner jeg jo igjen fra før. Det er vel tidspunktet for publisering jeg og mange med meg stusser over og reagerer på.

 

Det overrasker deg sikkert ikke at jeg ikke kjenner meg igjen i alt du skriver. Det gjelder både omtale av begivenheter og karakteristikker og omtale av partifeller og andre. Min historiefortelling vil være annerledes enn din.

 

Men boka di gir uansett et godt og verdifullt bidrag til historien om partiet og norsk politikk i en spennende og viktig epoke. Takk for det.

 

Så er det jo selvsagt sånn, at din måte å beskrive meg på, ikke bare er hyggelig lesning. Jeg vet det til tider har vært diskusjoner og prat også blant partivenner om jeg har de lederegenskapene som skal til. Spesielt etter valgnederlaget i 2001, og også i den første tiden i regjering etter 2005.

 

Det er helt naturlig at sånne diskusjoner oppstår. Spesielt sett i lys av hvordan stemningen og forholdene i partiet var i tiden før og etter lederskiftet mellom Torbjørn og meg.

 

Og selvfølgelig er det også sånn at når det gjelder lederskap har jeg sider som er svake, og sider der jeg er sterkere. Jeg ser jo det selv. Og nettopp derfor har jeg nærmest kontinuerlig oppe til vurdering hvordan jeg kan sette sammen teamet rundt med på best mulig måte, for å veie opp for de mulige mangler og svakheter også jeg personlig har i rollen som sjef og leder av både land og parti.

Jeg mener selv at jeg har lyktes godt med det.

 

Ellers håper jeg du også klarer deg godt gjennom den stormen også fra dine egne du har opplevet de siste dagene. Jeg mener noen av karakteristikkene av deg og dine motiver hær vært for harde, for brutale.

 

Jeg har vært klar over at du har slitt med alvorlig sykdom i flere omganger de siste årene, og beklager at jeg eller andre i partiledelsen ikke har tatt kontakt med deg i denne vanskelige tiden.

 

Til slutt: Du skriver at jeg er konfliktsky. Jeg er lei meg for at du oppfattet meg slik. Men for å gi deg tro på at jeg i alle fall ikke er det lenger, vil jeg også invitere deg til en lang og god prat på mitt kontor med det aller første. .

 

Med vennlig partihilsen

Jens.

 

 

 

 • venstresiden

  lo, sikkert bare tullball fra din side. Det er da ingen bløff. du så jo selv at han snakket i bilen? Har du det helt bra du?

 • per johnny halden

  Jens Stoltenberg har vel ikke tid å skrive brev i disse dager ,rett før valgkampen har han vel nok med å dele ut de røde roser .
  Samt drive skremselspropaganda ,mot de blå fordi det er ingen andre enn Jens og AP som kan styre Norge.

 • NorskArbeider

  Han fikk betaling fra en passasjer har det kommet frem…det ble ikke registrert betaling og da er det underslag i verste fall om Jens tok imot, noe han sanyeligvis ikke gjorde.
  Nå var jo hele greia en gedigen bløff fra AP og 90% av Norges befolkning er negative til denne bløffen om å ” Snakke me folket”…

 • venstresiden

  eeh, har det totalt klikket for deg? fratas sertifikatet? Og uansett om man synes det er rart at han ikke hadde kjøreseddel, så bør man ihvertfall holde godt kjeft hvis man ikke vet mer om hvordan det fungerer enn dette. Han tok ikke imot betalng, ergo trenger han ikke kjøreseddel.

 • ann

  tror ikke brevet er skrevet av statsministeren

 • lolli46pop

  Innlegget er ironisk og står seg,dessverre funker ikke alltid none verbal communication,skriftlig!Godt skrevet av:S.K.K.! 😀

 • Cita Snuppi

  Denne tanken har gnagd meg i hele dag.

 • gimmelita

  Her er det mulig jeg er litt treg…. men er dette ett brev skrevet av Jens eller er det skrevet av Stein Kåre Kristiansen? Hvis det første er tilfelle; hvorfor går det da via ham på hans blogg i stedet for til mottaker? Og hvis det siste er tilfelle; som jeg heller til ut fra noen kommentarer samt ingressen her, er det mer enn betenkelig… for da ser ikke a) Kristiansen selv hvor tydelig han flagger og som journalist manipulerer gjennom den unike muligheten han sitter med som politisk kommentator, og b) at det juridisk er betenkelig å publisere noe som kan forstås som skrevet av andre…… begge deler er ille og sier sitt om media……!!

 • Mjolner

  Hva med å ta med at Jens sin definisjon av å ta ansvar er å klore seg fast til taburetten?

 • NorskArbeider

  Jonas Gahr Støre,Høyremannen som svek eget parti og skiftet ideologi over natta til sosialist da Høyre ikke gav ham jobben han ville ha på stortinget.

  Det vitner om en person uten ryggrad og evne til trofasthet.

  Utrolig at en slik person er statsråd og helseminister, han var jo totalt udugelig som uteriksminister og på toppen av det hele judge han folket mitt opp i trynet og måtte gå fra jobben

  Og nå har Jens Stoltenbergs uvettige Taxistunt påført en kvinne økte ryggsmerter, jeg lurer på om forsikrinselskapet til Oslo taxi dekker eventuellt søksmål? Var dette uaktsomt? Uvettig? Jens hadde ikke kjørt bil på 8 år, var ikke kjendt med automatgir og ut fra hva vi har hørt hadde han heller ikke kjøreseddel.

  Hvor er trygg trafikk? Hvor er NAF eller hvor er trafikketaten?

  Helt stille fra den kanten…i loven står det at det er fører i dette tilfelle Jens som er avsvarlig, vitner dette om å gå foran med et godt eksempel i trafikken?

  Mannen burde frataes sertefikatet!

 • sverreboe

  Bra det finns et parti i Norge som påpeker at EØS avtalen har gjort oss til europas navkontor!

 • Ingel Bundefald

  Det lille land Norge og de store

  I valget mellom Russland og
  Norge, som er den reelle problemstillingen, kan det være interessant å
  se tilbake på historien. Etter Napoleons kriger måtte Danmark gi fra seg
  Norge til Sverige, og da forsøkte nordmenn å gripe sjansen til
  løsrivelse med grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll, men vi ble i union med
  Sverige fram til 1905. Da den ble oppløst.

  Både 1814 og 1905 var
  forsøk på å få kontroll over egen skjebne og kan betegnes som norske
  kupp mot fremmed makt og herredømme, noe som ikke lyktes i et lengre
  perspektiv. Det holdt i realiteten ikke lenge. Med det smarte
  statskuppet i 1939 var igjen nordmenns skjebne å underkaste seg et
  fremmed herredømme. Egne landsmenn ble benyttet til å maskere
  virkeligheten.

  I prinsippet ville det ikke ha ha vært noen
  forskjell på om det var Sverige, Sovjetunionen, Storbritannia eller
  andre makter som ved hjelp av femtekolonner begikk statskupp for å
  skaffe seg makten i Norge. Den norske bestrebelsene på å være et
  selvstendig land var i virkeligheten over i 1939. Sovjetunionen
  erstattet Sveriges plass fra før 1905, men på en listig og maskert måte.
  Stalin organiserte Norge som en front, slik marxister og leninister var
  opplært til.

  På en smart og utspekulert måte tok Josef Stalin og
  Sovjetunionen indirekte makten i Norge, den er blitt beholdt og det er
  ganske enkelt sagt denne makten som Russland i 2011 benytter sterk lut
  for å beholde. I sommer også terror. Med mye bedrag før, og mye bedrag
  etter. Alt henger sammen med alt.

  Vi gikk fra union med Sverige
  til union med Russland, den siste ble maskert også fordi Stalin ville
  benytte Norge til spionasje mot andre land. Noe som straks ble gjort.
  Både under selve krigen og for alvor da han fikk Norge meldt inn i NATO i
  1949 med USA som mål for sovjetrussisk spionasje, etterretning og i
  særdeleshet kontraetterretning, slik atomvåpenkappløpet utviklet seg med
  Norge som et brennpunkt i verden som følge av landets geografiske
  plassering. Norge var et lite land, men en stor spion.

  Når nå
  Norge som dobbeltagent for Russland er avslørt som følge av at USA og
  andre land oppdaget det, er det naturlig for Moskva å begynne en gradvis
  innlemmelse av hele landet i Russland, med andre ord hente hjem spionen
  som har vært ute på oppdrag og gjøre alt åpent og hylle ham for
  innsatsen. Den britiske dobbeltagenten Kim Philby flyktet til Russland
  etter å ha gjort jobben sin i vest og forrådt sitt eget land. Han ble
  mottatt som helt i Russland. På 60-tallet.

  Jonas Gahr Støre, Jens
  Stoltenberg og flere nordmenn deler skjebne med Kim Philby. De blir
  sett på som helter i Moskva. De har fått i oppdrag å føre det norske
  folk inn i det forgjettede land, eller i praksis er det lagt opp
  motsatt, visumkontrollen er bestemt opphevet slik at russerne skal kunne
  komme fritt til Norge og fortrenge nordmenn. Russiske krigsskip er
  inviterte til våre farvann. Med det er Norge gradvis i ferd med å bli
  borte. Også på overflaten.

  Å bruke innvandring for å undertrykke
  var Stalins taktikk i mange områder, bare reis til Estland, Latvia og
  Litauen, så ser og hører du om følgene av denne smarte teknikken. Disse
  landene var underlagt Moskva fram til Berlin-muren falt. De var ikke
  alene.

  Den tyske okkupasjonen i fem år er ikke relevant for
  Moskvas makt over regjeringer i Norge, siden statskuppet kom før tysk
  invasjon og følgene av statskuppet ble ikke opphevet etter krigen, men
  forsterket fra Moskvas side. Moskvas norske kuppregjering ble sittende i
  London under krigen. Med kontroll over den staten som var lojal, men
  ikke i besittelse av landet fysisk, heller ikke formelt i krig, ettersom
  det var inngått avtale om kapitulasjon med Tyskland i juni 1940. Denne
  avtalen har vært diskutert, men den kunne ikke være gyldig. Siden den
  norske regjeringen var ulovlig. Ene og alene av den grunn.

  Når de
  fleste nordmenn har trodd at de har levd i et fritt og selvstendig land
  fram til nå, har dette sin bakgrunn i at Moskva benyttet oss i den
  fordekte krigen mot særlig USA og trengte vestlig kamuflasje for det.
  Frihetsfølelsen har vært falsk og har skjedd på grunnlag av strategiske
  og taktiske behov i Moskva – for å kunne gi sovjetrussisk og senere
  russisk etterretning mot USA og andre land i øst og vest en autentisk
  kamuflasje. Det lyktes godt i mange tiår. Med største skade for andre
  lands nasjonale sikkerhet fra og med det norske medlemskapet i NATO i
  1949.

  Etter 2005, da Norge ble avslørt som russisk dobbeltagent
  ute, har ikke Russland behov for denne kamuflasjen, og den fjernes litt
  etter litt og denne prosessen blir dekket over med en del vestlig
  aktivitet militært innen NATO i en mellomperiode. For ikke å vekke for
  stor mistanke i den norske befolkningen og skape motstand mot å bli
  integrert helt i Russland. Alt skjer med list og lempe.

  Hvis du
  skaffer deg en formue ved tyveri og ran, bruker ikke politi og
  påtalemakt å ta særlig hensyn til om du senere hevder å ha vært en
  veldig lovlig borger og skaffet deg enda mer penger ved å plassere
  byttet fra tyveri og ran på en klok måte. Nå halter denne
  sammenlikningen, for statskuppet i 1939 er hele tiden blitt fulgt opp av
  kontinuerlige bedrag og nye forbrytelser, den siste store
  terroraksjonen for å befeste russiske herredømme, er ennå ikke
  fullbyrdet, for å nevne ett utslag, men i prinsippet må følgene av
  statskuppet i 1939 vurderes på samme måte som alle andre forbrytelser.
  Med bedrag som viktig grunnlag.

  Stortinget fra 1936 var ikke sant
  og lovlig når tiden det var valgt for gikk ut i 1939. Folket hadde
  valgt representantene for tre år. Da var heller ikke regjeringen
  Nygaardsvold sann og lovlig. Dette er lett å bevise. Når du har
  identifisert de hemmelige metodene som Moskva benytter til bedrag i
  saksbehandlingen. Følgen var et kupp med en ulovlig regjering, og denne
  følgen hadde inntrådt lenge før Tyskland invaderte Norge. Så tysk
  invasjon og okkupasjon er ikke relevant for å bedømme om regjeringen
  Nygaardsvold var sann og lovlig.

  Russland sto bak kuppet. Norge
  hadde i realiteten hatt selvstendighet fra fremmed herredømme i 34 år.
  Siden har altså Sovjetunionen, senere Russland hatt den virkelige
  makten. Som følge av hvordan denne staten ble organisert.

  Når en
  så sentral premiss for det som utad blir oppfattet som folkestyre, er
  blitt gjort usann, slik det skjedde gjennom selvtekt og forlengelse av
  egen funksjonstid ved hjelp av bedrag i Stortinget i 1938, med inntrådt
  følge i 1939, kan ikke senere valg og storting være sanne og gyldige,
  det følger av rene rasjonelle årsaker. Norge har ikke hatt noe lovlige
  storting og heller ingen lovlige regjeringer siden den gangen.

  Dagens
  storting og regjering har usant grunnlag og er ulovlige begge to. Du
  kan ikke bruke følgene av at forbrytelsene har vært så godt utført at
  det tok 70 år å oppdage dem, som et argument for at forbrytelsene skal
  kunne fortsette. Noe som implisitt er tilfelle hvis du viser til at
  dette ligger så langt bak i tid at det må bli oversett og ikke har
  betydning.

  Det har enorm betydning. Ikke bare ble Moskvas makt og
  skjulte organisering av en dobbelstat gjennomført, Lenin og Stalin
  doblet alt, men intern makt i Norge ble etablert på dette falske
  grunnlaget som hadde en fremmed og skjult forankring. Det har vært
  tilfelle fram til i dag. Denne makten er blitt befestet hele tiden.

  Det
  går en grense for om du blir bedømt som forræder eller helt. En slik
  grense går som regel mellom land. Jens Stoltenberg er en forræder i
  Norge, men en helt i Russland. Her i Norge kan han få en hvit lapp på
  brystet og en kule, i Russland kan han bare få medaljer. Det gjelder
  alle i hans situasjon. Som begår svik mot eget folk fra en ansvarsfull
  stilling. Dette har dagens regjering visst godt, og derfor har den
  skjult hva USA gjorde etter 2005, og den har skjult hva den selv har
  gjort for å innlemme Norge i Russland. Skritt for skritt.

  I det
  hele tatt fører dagens fremste norske politikere eget folk bak lyset.
  Ikke minst for å berge seg selv. Sitt eget skinn. Å medvirke til terror
  mot eget folk for å berge seg selv, er vel noe som du sikkert kan finne
  paralleller til i historien, men neppe så grovt og forsettlig og godt
  planlagt utført som i Norge i forbindelse med 22. juli.

 • KompetansePaValgdagen13

  Kan godt vera at det er nokre 30-40åringar som virkar borgarlege i sin argumentasjon. Men leiarskiftet i Senterungdommen og oppgjeret internt i SP i 2010, så bør det eigentleg ikkje stå nokon tvil om at dette partiet har tjora seg fast til raudgrøn side.

 • fluor

  Arbeidsledigheten og antall konkurser har steget dramatisk. Det skyldes ikke bare dårlige tider i Europa men en regjering og en statsminister som feilprioriterer år etter år. Oljeformuen brukes til å bygge veier og jernbane i Tyskland til 2,5% rente for deretter å låne tilbake til 7% rente for å bygge norsk infrastruktur. Og du kaller deg økonom Stoltenberg!?!

 • fornuften22

  Norsk velferd og et godt helsetilbud til alle i Norge og gode muligheter til utdannelse for alle og et velfungerende politi kan bare skaffes med penger og mer penger og med inntekter fra verdiskaping i Norge.
  For tiden må mange av de pengene og de inntektene komme fra norsk oljeindustri.
  Og dette bør en norsk statsminister si klart fra om.
  Det er nå flere useriøse norske politikere som nesten lar det gå sport i motstand mot oljeindustri i Norge.
  Norsk velferd og et godt helsevesen og muligheter til utdannelse for alle og nok politi til å stoppe tyver og ranere og voldsforbrytere kan Norge bare få med nok penger og inntekter.
  Gode pensjoner og rettferdighet for pensjonistene kan bare sikres med penger og inntekter og med norsk verdiskaping.
  Folk i Norge har det bra på grunn av verdiskaping og inntekter fra lønnsom næringsvirksomhet og fra lønnsom industri og inntekter fra energiproduksjon.
  Oljeindustrien skaffer mye av inntektene nå.
  Det er direkte dumt av folk å stemme på politikere som er mot oljeindustrien og dermed mot inntekter til landet.
  La de selskapene som vil lete etter olje i Lofoten får lov til å lete der hvis de vil.
  Norske bønder bør forstå at overføringer til landbruket er penger, og at pengene må komme fra inntekter og fra verdiskaping.

 • Peter Bering

  Stoltenberg har ødelagt motivasjonen, kulturen, organisasjonen, ledelsen, ressursene og prioriteringene i hele det offentlige Norge, samtidig som han har sørget for å importere både rene fiender og kriminelle turister i stor stil og til enorme løpende og enda mer enorme fremtidige individuelle, sosiale og økonomiske kostnader for nordmenn. Norgeshistoriens verste. Selv Quislings “gjester” dro jo faktisk alle hjem i 1945.

 • Twisten

  I følge hennes konklusjon så er innleget mitt veldig relevant. Les gjennom det du.

 • Henri

  Dette handler vel ikke om hvor mye man trener, men hva en damespiller er istand til å få til i forhold til en herrespiller. det er helt naturlig at det er forskjeller i alle andre idretter! En dame spydkaster klarer f.eks ikke kaste like langt som en herre spydkaster, fordi det rett å slett ikke er mulig…. Tror du må lese hva hun skriver en gang til !

 • geiren

  hva er kvinnehåndball? Herlig super Bowl i natt=)

 • Berserk81

  grunnen til nivåforskjell er antall som driver med sporten og antall som gjør det på heltid. Jo flere som driver med det jo høyere er nivået, mest sannsynlig.

 • eric

  Det er vel heller du som må se deg selv i speilet og
  innse at nivået er dårlig. Selv om du brenner for dame-håndball, må du bare
  innse det. Det er viktig å få frem at det handler aldri om å trene mest i
  lag-idretter spesielt – det handler om kvalitet. Som nevnt før her, så trener
  ikke Barcelona mer enn TL-klubber, og jeg vil tørre å påstå at det er forskjell
  på nivået. Så spør jeg til slutt her: Er det tilfeldig at finalene i
  dame-håndball blir spilt på nærmest tomme tribuner? Er det ingen som klarer å forstå at
  Herrem og co innehar et nivå som er heeeelt enormt på verdensbasis?

 • javelja

  Uansett hvor mye du blogger, så forblir håndball en bryfjes idrett som kun er gjev i mindre nasjoner som Norge. Fordi det er på en av få ytterst få “internasjonale” scener vi kan hevde oss. Samme med ski. NHL alene ti ganger større enn håndball som idrett. Det er i snitt mellom 16-20.000 tilskuere på de over tusen kampene som spilles ila et år i NHL. Tror du det sitter hauger med folk fra andre kontinenter å ser europeisk hånball forresten? Neppe. Det er faktisk i snitt flere folk på college og amatørhockey enn det er folk som gidder å se en håndballkamp her til lands. I et av landene hvor håndball faktisk er poppis. Det er i snitt flere på tribunene i getligaen enn det er tilskuere som ser håndball….

 • Twisten

  Så din konklusjon er at så lenge en dame og mann trener like mye så vil nivået være det samme?
  Hva med at Barcelona FC trener ikke mer enn enkelte lag her hjemme. Og da er det ikke bare profesjonelle lag det er snakk om. Vil du da si at norske fotballag er på nivå med Barcelona?

  Kan forresten kaste inn artikkelen jeg referer til da jeg kan støtte meg på den. Kanskje du også burde finne troverdige kilder…

  http://www.dagbladet.no/2012/12/11/sport/fotball/dag_riisnes/barcelona/nff/24780911/

 • DilaZo

  Du va dyktig på danse gulvet:)