Bolle eller ikke bolle?

I dag kjøpte jeg meg, som vanlig, en kaffe i kiosken på vei til jobb. Jeg arbeider på Akutten, Hjerte-Lungesenteret ved St. Olavs Hospital. Det er der forskningsgruppen min holder til. Og der, midt i alt helse-, hjerte- og karsykdomsforebyggende arbeid, møter jeg hver eneste dag et valg: Bolle, eller ikke bolle?

Det har lenge vært opplest og vedtatt at Norge står overfor en fedmeepedemi. Ta en titt på tallene (Helsedirektoratet.no). De er mildt sagt sjokkerende og skremmende.

Helsedirektoratet lanserte i februar i år nye retningslinjer for å forebygge og behandle overvekt hos barn, unge og voksne. Den assisterende helsedirektøren Bjørn Guldvog konstaterte ved lanseringen at vi ikke er fysisk aktive nok i forhold til hva vi spiser. Uansett alle forståsegpåere, så taler det meste for at det er så enkelt: Vi tar inn mer energi enn vi bruker.

Overvektsepidemien fører til økt sykdom i befolkningen. Overvekt er en dominerende risikofaktor for et utall sykdommer hos barn så vel som voksne. Spesielt tenker jeg på type 2 diabetes, debutantene blir stadig yngre og flere. I tillegg kommer hjerte- og karsykdom. Jeg blir daglig overrasket over hvor mye usunn mat og inaktivitet har å si – til og med  akutt – på hjerte- og karsystemet vårt. Sammen med overvekt kommer muskel- og skjelettlidelser, for ikke å snakke om noen krefttyper.  Fysisk aktivitet, sammen med et sunt kosthold som består av grovt, grønt og magert, forebygger overvekt. Med fysisk aktivitet og et sunt kosthold kan du redusere overvekt.

Når du først har blitt overvektig er det krevende å gå ned i vekt.  Hvis du har vært overvektig er det i utfordrende å holde vekten nede etter vektreduksjon. Kroppen “husker” og ønsker seg tilbake til den gang da fettcellene var større. Derfor er forebygging og tidlig intervensjon foreslått som det viktigste av det viktige i kampen mot fedmeepedemien.

Og så til denne uskyldige  bollen…

Idet jeg skal betale for kaffen, spør den smilende jenta bak disken: “Vil du ha en hvetebolle til fem kroner på kjøpet”? Jeg kjenner at jeg trekker ned gardinen. Mitt gode morgenhumør tar en helomvending. Jeg greier så vidt å si “takk” bak mitt “NEI”!  

Jeg visste spørsmålet ville komme. Forebygging, sa du? Jeg knepper igjen. Det er ikke jentas feil. Hun er instruert til å spørre for å øke mersalget. Jeg klandrer kioskkjeden hun arbeider for. Kjedens mersalg kan for meg være en potensiell helserisiko. Hvis jeg svarer “ja” på det spørsmålet flere ganger i uken risikerer jeg å sakte, men sikkert gå opp i vekt. Finnes det ingen annen måte å tjene penger på, enn å bidra til folks uhelse? Det er godt med ei avis til kaffen også.

Er det bare en bolle? Ja, i utgangspunktet så er det det. Men det er ikke stor ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk som skal til for at du går opp i vekt. Det skal ikke mye til for at en inaktiv person skal komme i energioverskudd. Helsedirektoratet viser at hvis energiinntaket overstiger det daglige energiforbruket med 20 kcal, vil dette kunne føre til at kroppsvekten øker med ett kilo i løpet av ett år. Det vil si, hvis du kjøper deg en bolle hver tiende dag og du egentlig ikke behøver energien som er i den, ja, så vil du gå opp ett kilo i løpet av et år. Minst. Spiser du en hvetebolle hver dag så vil du kunne legge på deg 15 kilo på ett år!

“Forebygging og tidlig intervensjon” pekes ut av Helsedirektoratet som den beste løsningen på overvekts- og fedmeproblematikken. Mange tar dette på alvor. Men store aktører i markedet gir rett og slett blaffen. La oss reise en bauta for den første kioskkjeden som er sitt ansvar bevisst.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.