• Elise Eriksen

    Denne videoen er jo både trist og glad.

  •  Ikke veldig spennende …

  • Du er en bra mann, Mr Jon!

    Hilsen Molde-venn.