– Unnskyld, Tromsø

Mini er imponert over Tromsø. Se videobloggen her 1284

– Krisen kunne vært verre i Brann

Sjekk hvorfor i Minis blogg

1284

Se høydepunktene fra kampen her

[sumo progid=”418521″]

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.