Idag fikk jeg testet meg selv og jeg gjorde noe fantastisk gøy🎉. Jeg har laget show til kundene vår. Og gjennom hundre år med make up og stil har vi hyllet kvinnen. Mye jobb ligger bak et slikt show, men fy søren så gøy det var! Og fy søren så stolt jeg er av mene kollegaer som stilte opp og ga så mye av seg selv💗🌸💋🌸💞🌸 jeg kan leve på dette lebfe💞💗😘🍭 tusen takk❤️ #bareminerals#@makeup#show#love#dermanor#lykke#gøy

Postet av Mari via Instagram https://ift.tt/2QRnG9u

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.