Generalen og admiralen.

I tre måneder har forsvaret demonstrert motvilje mot å svare på spørsmål om sikkerhetstjenesten (FOST).Nå kjefter forsvarssjefen igjen på pressen. Og på spørsmål fra TV2 om hans eget bidrag til å opplyse saken skylder han jammen på sin egen “kommunikasjonsenhet”.

Jeg har ikke tall på hvor mange spørsmål og intervjuforespørsler jeg har lagt inn for å få svar på hva som foregår i Forsvarets sikkerhetstjeneste. Men det er mange. Den samme forsvarsledelsen som hevder at de “tilstreber åpenhet” demonstrerer det motsatte. Her er noen av eksemplene:

Den 19. mars ba jeg om innsyn i instruksen, budsjettrammen og antall ansatte i Forsvarets sikkerhetstjeneste. I to uker hevdet de at opplysningene var gradert, før jeg til slutt fikk alt utlevert av departementet.

Etter å ha lest instruksen (som kun er 1 A4-side) og Sikkerhetslovens krav til gradering, ba jeg om å få se dokumentasjon på at den faktisk hadde vært gradert. Svaret var nei, fordi “det ville avsløre en hendelse de hadde håndtert.” Forklaringen var så merkelig at jeg ba om å få den skriftlig. Istedet kom en epost som sa at det ikke finnes dokumentasjon på graderingen.

Nå ligger saken hos stortingets kontrollorgan, EOS-utvalget. Etter min klage har de nå bedt departementet om en forklaring på hjemmelsgrunnlaget for å nekte innsyn.

Den 10. juni satt jeg på kontoret til stabssjef og viseadmiral Jan Eirik Finseth. Han var den som skulle ta spørsmålene om at politiet hadde vært hos sikkerhetstjenesten på Jørstadmoen. Opptaket viser at jeg stilte 28 spørsmål. Han hadde ikke mange svar, men sa blant annet at “vi har en klar oppfatning av at det ikke har foregått noe galt”.

Det siste spørsmålet jeg stilte ham var:

“Er det noe annet du kan si for å bidra til å opplyse denne saken?”

“Jeg kan dessverre ikke kommentere annet enn det vi kan gjøre i ettertid, når politiet er ferdig med sine undersøkelser” svarte Finseth.

Samme dag la forsvaret ut en pressemelding på mil.no hvor de skriver at “politiet undersøkte dataustyret ved Jørstadmoen.” Og TV2 fortalte i 21-nyhetene at “Kripos etterforsker om statsministerens kontor og departementene har vært ulovlig overvåket av sikkerhetstjenesten.”

Det er verd å merke seg at forsvarsledelsen ikke sa ett eneste ord om at politiet kom uanmeldt, at de foretok en ransaking, og at det var tatt ut siktelse mot sikkerhetstjenesten. Det var noe pressen fant ut av i etterkant. Forsvarsledelsen forklarer det som en bagatellmessig formalitet.

Den 16. juni satt jeg på kontoret til forsvarssjef og general Sverre Diesen. Han var tydelig provosert over både undertegnede og store deler av pressen. “TV2 har bidratt til å skape et feilaktige inntrykk av at det er foretatt systematisk overvåking av bl.a. statsministeren” sa Diesen. Opptaket viser at jeg deretter stilte ham følgende spørsmål (sitatene er ordrett skrevet ned fra opptaket):

“Det tok to dager fra nyheten kom om at det var foretatt en ransaking og tatt ut en siktelse, til forsvarsledelsen selv kunne fortelle at det ikke var statsministerens kontor men et annet sted i regjeringskvartalet. Dere kunne kanskje ha bidratt til å opplyse saken selv på et tidligere tidspunkt?”

“Det synes jeg dere skal ta opp med kommunikasjonsenheten, som er de som rådgir når det gjelder hva som skal sies når“, svarte Diesen.

Han skylder altså på sin egen kommunikasjonsenhet. I tillegg til pressen, selvfølgelig.

Det hører med til historien at det faktisk hadde vært en reell bekymring i departementet for at det var SMK, og at statsministeren derfor var orientert om saken.

Forsvarssjefen har ingen vilje til å reflektere over de prinsipielle sidene av saken, eller ta innover seg at mange mener situasjonen er såpass alvorlig at det må ryddes opp.

Det at han nå demonstrativt nekter å hilse på undertegnede er egentlig bare en bagatell. Men det sier litt om humøret og stemningen i korridorene hos generalen og admiralen. Og det gir ikke trygghet for at vi i fremtiden vil bli møtt med åpenhet og ærlighet i vanskelige saker.

Det er mulig forsvarsledelsen synes det er helt greit. Men jeg kan ikke forstå at den politiske ledelsen kan leve med det.

 • 2001 TWIN TOWERS BOMBING – Merkel, Obama, Isreal, Eastern European Pro Russian communist scum, Sarkozy and others INVOLVED

  INDISPUTABLE FACTS ABOUT TERRORIST ALEX JONES (Ron Paul)  & TERRORIST MARK POTOK (the two masterminds who orchestrated 911 on behalf of self elected governments – worldwide = NAzZI witch hunting/scapegoating = Breivik and other fake white nationalism explained = lies, abductions, unemployment, and plot were and are Obamination’s strongest weapons for almost 70 years now).

  From foreign wars, human experimentation, and mkultra procedures (related even to state workforce/employment)  agencies !!! Exactly what 911 was used for – prior and after !!!

  82
  http://www.dailymotion.com/video/xqc9d2

  83
  http://www.dailymotion.com/video/xqdwbs

  Terror trip 1998 to Washington DC = 911 plot + abductions to local employment agency etc.

  84
  http://www.dailymotion.com/video/xqctnn Sicret service plot as planned over decade and half ahead (more facts about Alex Jones – Rona Paul).

  http://www.facebook.com/people/Loki-Nagrind/100001962176474

  Related to WHITES ARE NOT WELCOME IN AMERICA ANY LONGER !!!  http://www.dailymotion.com/video/xleq3o OBAMA’S HEALTH CARE RECORDED LIVE IN 2009 !!

  MY YOUTUBE ACCOUNT http://www.youtube.com/user/BostjanAvsec WAS HIJACKED (since March 07th, 2012, I am not allowed to log in)  BY US GOV. WHILE PRIMARY E-MAIL AS WELL AS BLOGS WERE SHUT DOWN FOR THE SAKE OF CENSORSHIP REGARDING ABDUCTIONS / MK-ULTRA / FORCED BRAIN IMPLANTS / HUMAN EXPERIMENTATION / BLACKLISTING / FORCEFUL UNEMPLOYMENT AND ASSASSINATIONS AGAINST WHITES(under “NAzZI” lie) !!!

 • Bjørn Hansen

  Jeg viser til både første kommentar og siste… undres om man vil se en like stor iver etter å være objektive for å spre budskapet om at FOST er frikjent i like stor grad som man var i å antyde ulovligheter og under etterforskningsperioden fremstille saken ensidig? Dette handler ikke lengre om den fjerpressens kritiske blikk. Her etterlyser jeg alle fakta på bordet, har tv2 gjort noen deal under bordet?

 • Espen

  Hei Lene, Jeg skal skrive masteroppgave i medievitenskap om noe av det du har jobbet med (og mot) i Forsvaret. Kan du ta kontakt på e-post, for jeg hadde satt veldig stor pris på dine kommentarer og din hjelp i dette prosjektet.

 • John McClane

  Filmen heter «Live Free Or Die Hard» I filmen er det datateknologi som angripes. Men den onde mannen som ønsker å ødelegge den datainfrastrukturen . http://www.digi.no/501237/bli-med-paa-et-ekte-hacker-angrep Glem Hollywoods hacker-filmer. Bli med på et digitalt bestillings-innbrudd mot en norsk finansinsititusjon. Noen driver en kampanje mot Forsvarets Sikkerhetstjeneste, FOST, og de har hatt et samlet Medie-Norge til disposisjon. Mediene har uten forbehold gjengitt de mest vanvittige påstander, og ikke villet lytte til hva Forsvaret selv sier. Nå kommer de første sprekker i fasaden, og det er mulig å ane konturene hva dette virkelig handler om. Forsvarssjef Sverre Diesen forsøkte i en replikk i VG debatt tirsdag å forsvare sine ansatte: De gjør bare jobben sin. Forsvaret driver overvåking av trafikkmønsteret – ikke av informasjonen. Vi går altså ikke inn og leser e-mail eller lignende. Sikkerhetstjenesten kan heller ikke se hvem som sender eller mottar datafiler, det kan bare Forsvarets logistikkorganisasjon, som drifter kommunikasjonssystemen rent teknisk. Likevel har en samlet presse vært opptatt av å klistre FOST oppetter veggen. Fra saken sprakk har stikkordet vært “overvåking”. Den bygger på en av venstresidens yndlingsforestillinger – den om at de overvåkes. Den har rot i historisk virkelighet, men er i våre dager blitt til en klisje man dyrker i mangel av reell politisk forståelse. Klisjeen om Storebror ser deg og Sikkerhetsstaten er vokst til en myte som nå også er overtatt av høyresiden. Konservative har tidligere vært i stand til å foreta balanserte vurderinger: samfunnet trenger voktere, de må ha visse verktøy og regler. Nå kaster også høyresiden seg på Overvåkingsmyten, jfr. Kåre Valebrokk og nestleder for Civita, Hallstein Bjercke som har en kronikk på samme side som Diesen i VG, preget at lettvintheter og floskler. Bjercke vet åpenbart lite om etterretning og kontroll, men han slår politisk mynt på klisjeene. Tittelen er betegnende: Bananrepublikken. Artikkelen illustrerer et sørgelig fenomen: det finnes ikke lenger en høyreside i Norge. Orkestrert Oppslagene i henholdsvis VG og Aftenposten idag illustrerer at noen styrer en kampanje mot FOST, med VG som det mest villige redskap. Den avslørende detaljen gjelder hvordan Slottet kan ha oppdaget at FOST var inne på deres e-post. Som kjent slo VG opp på førstesiden at også “kongen var overvåket”, det lød som om man var i ferd med å avdekke et edderkoppnett av uregelmentert overvåking. “Ute av kontroll”, som det het. På et gitt tidspunkt i vår, har Slottet fått trøbbel med et spamfilter knyttet til sin datavirksomhet. På samme måte som enkeltmedarbeidere i norske bedrifter i slike tilfeller henvender seg til bedriftens systemadministrator for å få hjelp, har Slottet henvendt seg til sin, som er Forsvarets logistikkorganisasjons (FLO) IKT-enhet. En representant på Slottet skal ha oppsøkt FLO IKT. Under besøket kan vedkommende ha fått se en telefaxrapport fra FOST, der de har rapportert til FLO IKT om nettopp dette trøbbelet Slottet har registrert. Men i motsetning til FLO OLT jar olle FOST visst at dette datatrøbbelet var knyttet til Slottet. FOST skal ikke forholde seg til enkeltpersoner eller enkeltadresser som benytter Forsvarets datalinjer. I denne sammenheng har ansvarsfordelingen mellom FOST og FLO IKT blitt påpekt, der FOST ser på datatrafikk og oppdager et problem, og der FLO IKT skal ta saken videre i forhold til eierne av IP-adressene. Fra de samme kildene sentralt i Forsvaret får Aftenposten opplyst at også Slottet nå har bekreftet at man ikke har mottatt noe brev eller noen annen form for skriftlig beklagelse på aktivitet hos FOST. På samme måte som avvises en muntlig henvendelse om det samme ut over besøket Slottets representant skal ha hatt hos FLO IKT. Bevisst feilinformasjon? Dette er intet mindre enn sensasjonelt, for 11. juni, dvs. sist torsdag, skrev Aftenposten: Ansatte i FOST skal ha gått inn og åpnet e-post ved Slottet. E-posten er enten sendt eller mottatt av de kongelige eller ansatte ved Slottet, skriver VG. Ledelsen i FOST har i brevs form beklaget overfor Slottet at e-posten er blitt åpnet. Brevet er blitt en del av Kripos’ etterforskningsmateriale i granskingen av FOST.

 • Norske forhold

  I enkelte lukkede miljøer og subkulturer kan tærne bli så følsomme at de reagerer på demokratiske friheter som innsyn, ytring og presse. Eller er de noen som ikke tåler søkelys på lyssky virksomhet? Har linket til denne bloggen, med mer, i “Når Forsvaret blir demokratiets fiende”: http://norskeforhold.wordpress.com/2009/06/18/nar-forsvaret-blir/

 • Lene Østby Sævrøy

  Hei dere. Det er alltid interessant å se om jeg, gjennom denne bloggen, får til en sakelig diskusjon om saken jeg tar opp. Det er ikke alltid enkelt. Jeg skal ikke her gå for langt inn i å forklare pressens rolle, men det er helt grunnleggende at vi skal bidra til å sette et kritisk søkelys på viktige sider av samfunnet. Overvåking er et slikt tema. Jeg vil be dere forholde dere til problemstillingen, og si noe konkret om hva TV2 har publisert som dere mener er feilaktige opplysninger. Eller er det kanskje sånn at dere mener at vi ikke skulle dekket saken i det hele tatt? Usakeligheter kommer jeg ikke til å kommentere. Men jeg synes – som et minimum – at hvis det er usakeligheter eller ubegrunnede påstander dere ønsker å bidra med i bloggen, så bør dere være modige nok til å gjøre det under fullt navn istedet for å dekke dere bak anonymitet. Vennlig hilsen Lene.

 • hk

  Er det ikke merkelig hvordan disse sensasjonsnyhetene har en tendens til å dukke opp når TV 2 sliter som værst økonomisk… med store fall i annonseinntektene.. hmm m Og hva faen skjedde med etterrettelig journalistik ? Dette er jo alt annet enn upartisk avdekking av informasjon – det her kan ikke ses på som noe annet enn en fabrikert sensasjon satt i scene av et partisk medium i økonomisk krise. TV 2 sin troverdighet vil for alltid være ødelagt etter dette…

 • Hans-P

  Du stiller et høyst relevant og svært viktig spørsmål til slutt i ditt innlegg, Lene Ø.S. Det er prisverdig at du har satt saken på dagsorden. Her vil det ganske sikkert komme mer. Det du referer fra ditt intervju med FSJ overrasker dessverre ikke, men det opprører meg virkelig. At han nå reagerer med å ikke hilse, er nesten ikke til å tro. Det er en sterkt beklagelig oppførsel, og det tjener til liten ære for ham som offiser i vårt høyeste militære embete!. Imidlertid; når man finner pressen brysom, har man som regel en dårlig sak. Å henvise til kommunikasjonsenheten, understreker dette ytterligere.

 • bjarte

  Rettelse: Skal være Opplysninger /forsvarssjef. “Jeg synes forsvarssjefen har gitt de opplysninger som han kan.” (Ble veldig opprørt over ditt innlegg som virker veldig partisk og forhåndsfordømmende i en sak som er under etterforskning. Som journalist bør du være mere nøktern. Det virker barnslig at du klager over at han ikke hilser på deg.)

 • bjarte

  Jeg synes forsvarsministeren har gitt de opplysninger som han kan. I en sak som er under etterforskning er det fornuftig å være tilbakeholdende overfor media da disse har en tendens til å trekke ut enkelte formuleringer fra sammenhengen og derigjennom gi et forvrengt bilde av virkeligheten til leseren.

 • ikke sant

  Vil Tv2 kvitte seg med LENE ØSTBY SÆVRØY om hun tar feil i sine påstander ? Å gå med påstander om det ene og andre bruddet i Forsvaret, som om det var en sannhet! Hva om rikets sikkerhet blir svekket med alle disse påstander, som til stadighet blir tilbakevist.. Eksempel: Lese “mail til både konge og statsminister” slenges frem uten dokumnetasjon og med stadige krav om at hoder må rulle. Øye for øye Håper TV2 lar LENE ØSTBY SÆVRØY hode rulle(sparken) om hun tar feil, da hun i så tilfelle har svekket rikets sikkerhet og bør ta sin hatt å gå. Det må¨finnes grenser for hets uten konsekvenser for en “rødstrømpe reporter” uten innsikt!