“Vi må gjøre det foran kanonen!”

Det er egentlig en ganske morsom ordre. Hadde det ikke vært for at den kom fra sjefen for Forsvarets sikkerhetstjeneste, som mente at han kunne kommandere TV2 til å filme akkurat slik han ønsket.

Det står en gammel Leopard stridsvogn foran Forsvarsmuseet på Akershus festning. Det var her Geir Gade ville intervjues, etter først å ha nektet å svare på spørsmål. Da jeg ankom sammen med min kollega, fotograf Tom Bundli, forklarte Gade at intervjuet måtte gjøres foran stridsvognen fordi det ville symbolisere at de jobber for forsvaret.

Stridsvogn Foran MuseetFoto: Forsvaret

– Nei, vi gjør ikke intervjuet akkurat der, svarte jeg. Vi kan ikke ha en kanon hengende over hodet eller skulderen på et intervjuobjekt.

– Da må jeg insistere! sa Gade. Han ga seg ikke så lett.

Nå ble det ikke slik.

Det er likevel grunn til bekymring over at en mann på Gades nivå (han er kommandør og rapporterer direkte til forsvarssjefen) mangler forståelse for journalisters rolle. Vi skal behandle alle vi intervjuer med respekt men vi kan ikke ta ordre fra forsvaret.

Jeg har undret meg over mange ting i denne saken. Vi har altså en situasjon der en ny hemmelig tjeneste har vokst frem. De opererer på uklart lovgrunnlag og det er mistanke om at de har benyttet ulovlige arbeidsmetoder. En alvorlig sak.

Likevel fikk sjefen for tjenesten “lov til” å aktivt motarbeide forsøkene på innsyn og kritiske spørsmål. I to uker gjemte han seg på kontoret på festningen. I mellomtiden måtte en talsmann fra kommunikasjonsavdelingen og forsvarsministeren “ta støyten”. Anne-Grete Strøm-Erichsen så svært ukomfortabel ut da hun ble konfrontert med saken, men hun stilte jammen til intervju.

Hva er så årsaken til at Gade får opptre slik? Har han støtte for hemmeligholdet fra forsvarssjef Sverre Diesen eller stabssjef Jan Eirik Finseth? Offiserer har falt i unåde for langt mindre alvorlige forhold enn dette.

Da jeg omsider fikk intervjuavtalen forsøkte jeg å finne ut hva tjenesten egentlig driver med. Det var ikke så enkelt.

– Hvordan gjør dere jobben, helt konkret, spurte jeg.

– Vi analyserer risikoaspektene vi ser i aktivitetsbildet til forsvaret, svarte Gade. Og forklarte at risikobildet så blir rapportert tilbake til forsvarssjefen, før de vurderer om det må iverksettes forebyggende tiltak.

Det var svært vanskelig å finne ut hvor informasjonen – som danner grunnlaget for alle disse analysene – kommer fra.

Han garanterte at tjenesten ikke driver telefonavlytting, ransaking eller overvåking av noe slag. Svaret bør sammenholdes med det EOS-utvalget (Stortingets uavhengige kontrollorgan) kommer frem til når granskingen er ferdig.

– Om dere har gjort noe ulovlig er vel et åpent spørsmål, sa jeg på slutten av intervjuet.

– Det er under vurdering om deler av lovverket er uklart i forhold til det vi har holdt på med, svarte Gade.

Om lovverket er uklart altså. Ikke om “det de har holdt på med” er i forhold til lovverket de faktisk har.

 • Christoffer Gundersen

  Journalisten må forstå at dette fremstår som et soleklart angrep på Gade som person, når hun er mest opptatt av at Gade ville gjøre intervjuet ved kanonen, og hevder at Forsvaret forsøker å gi ordre til TV2. Dette er journalistisk umodenhet, og vinklingen drister jeg meg til å kalle barnslig.

 • Blondor S

  Etterretningstjenesten ble tatt på sengen i 2001 etter 911. De hadde ikke en eneste islam ekspert om bord. I 2001 søkte de desperat etter folk som hadde kunnskap om islam og muslimer. Året etter ble uio.no oversvømt av søknader på studier ved HF (arabisk og Midtøstenkunnskap). Etter hvert som disse studentene viste seg å prestere ”gode” arabisk kunnskaper (mange jenter) ble disse vervet til etterretningstjenesten. Konsulenter blant etterretningen var og tuslet rundt på kontorene på Blindern. Meget unge og uerfarne pike og guttebarn, mange av disse fikk intern opplæring i etterretningen og deretter strategisk utplassert som ”lærlinger” i ambassadene i Midt Østen. Mens de andre som ble igjen – av gutte/pikebarna sitter per d d å ”klipper og leser ”arabiske aviser som heltidsbeskjeftigelse på Lutvann(hovedkvarteret til E- tjenesten) Utenlandsoppdrag i Irak og Afghanistan har de også vært med på underveis. Spørsmålet er igjen er disse unge ferske fjesene innen etterretningen gode nok til å analysere og vurdere farene underveis? Teoretisk har de lært seg standardarabisk og til nød et par dialekter. Der de informerer sine overordnede(konsulentene) på Lutvann om hva som står i arabisk bøker, presse, internett og fjernsynsendinger etc. Før 2001 hadde etterretningstjenesten 0 peiling på terror og islam generelt. For i de 8 år som er gått – har etterretningen i Norge peilet seg inn på et helt nytt fagfelt; jakten på islamsk terror, muslimske ekstremister, underbygge sikkerheten blant norske soldatgutter i Irak og Afghanistan. Det er forresten den andre etterretningsoffiseren som er drept i Afghanistan på 2 år. Det vil si 2 av 4 norske drepte er etterretningsoffiserer: Det er dårlig statistikk for etterretningen 50 prosent av de drepte er tilknyttet etterretningen! At en etterretningssoldat ble tatt av da ser ut som om at oppmerksomheten og virkelighetsforståelsen er en fraværende del i vervingen av folk på utenlandsoppdrag!

 • Kari M

  FST II: Sikkerhetstjenestens oppgaver er å sikre personell, materiell og informasjoner i Forsvaret og i statsforvaltningen for øvrig mot fremmed etterretning, terrorisme, sabotasje og undergravingsvirksomhet. Sikkerhetstjenesten har en defensiv funksjon og går ut på rent forebyggende sikkerhetstiltak. Disse går i det vesentlige ut på å sikre 1) dokumentsikkerhet 2) fysisk sikring 3) personellsikkerhetstjeneste 4) krypto- og datasikkerhet Tjenestens ene hovedarbeidsområde består i fysisk og elektronisk sikring og sambandssikring. Det andre er personellsikkerhetstjenesten, som blant annet innebærer et stort antall klareringer og autorisasjoner på ulike nivåer i Forsvaret og Statsadministrasjonen for øvrig. Sikringstiltakene er for øvrig rettet mot enhver som innehar stillinger av sensitiv art – fordi opplysninger som er tilgjengelige for alle dermed også ligger åpne for fremmed etterretning.

 • Skogvoktern

  Jeg er også enige med dem som mener Lene må passe seg litt – det er bra hun stiller spørsmålstegn ved FoST sin myndighetsutøvelse og disse tre (?) sakene de er innberettet for. Har de gjort noe galt, må det korrigeres og reageres på. Vi skal kunne stille strenge krav til våre hemmelige tjenester, og hvordan de oppererer. Men pass på, Lene, slik at dette ikke blir en forfølgese av Gade – det er prinsippene i saken som er viktige, ikke Gade.

 • Skogvoktern

  Hei – bare noen korte ord om forkortelsene brukt i disse kommentarene. FST er i Forsvaret en forkortelse for Forsvarsstaben. FoSt er forkortelsen for Forsvarets sikkerhetstjeneste. Denne het fra 1/8-03 til 1/1-09 Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA). Før 1/8-03 het de som drev med sikkerhetsrelatert tjeneste FO/S – altsp Forsvarets Overkommando / Sikkerhetsstaben. Men denne ble altså delt i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og FSA i august 03. Forvirrende – javel – men rett skal være rett.

 • Lisa G

  Da synes jeg ikke du klarer å vinkle det slik i det du skriver. Jeg kjenner ikke Gade, men er mener fortsatt at når man leser artikkelen at det er uthenging, og ikke en objektiv sak rettet mot tjenesten. mvh. Lisa

 • Lene

  Kjære Nina T og Lisa G. Jeg ser at det er behov for en presisering fra min side: dette handler ikke om kritikk av personen Gade eller at han mangler medieforståelse. Det er en kritikk av sjefen for FOST, altså ROLLEN han har, og det faktum at han aktivt har motarbeidet innsyn og åpenhet i forhold som har med en hemmelig tjeneste å gjøre. Hvis man påtar seg en jobb som dette må man evne å svare på kritiske spørsmål. Hvis dere kjenner ham kan dere jo spørre hvordan han oppfatter sin egen rolle. Og hvordan han oppfatter pressens rolle i et demokrati. Og Carsten – jeg tror du har gått glipp av poengene i både reportasjene og bloggen. Det er interessant å høre hva våre seere og lesere mener men det vil være nyttig om innleggene er konkrete og saklige. Vennlig hilsen Lene

 • Lisa G

  Det jeg ikke skjønner er hvorfor man først klager og maser seg blå på et intervju for så å syte om at intervjuobjektet mangler medieforståelse! Kanskje var det derfor Gade lot være å stille så lang det gikk? I tillegg synes jeg det er synd å se at en forsåvidt interessant sak skal vris til en personlig anklagelse. Ingen er interesserte i hvordan Gade snakker til TV2, her er det er journalisten som har gått for langt på feil sti. Vri det tilbake til den saken det var.

 • Offiser

  Hei Lene. Jeg så innslaget med Gade som du intervjuet på TV2 Nyhetene. Jeg er selv Hæroffiser, og blir littt flau på vegne av Forsvaret når vi har sjefer som helt klart mangler grunnleggende mediaforståelse og som er åpenbart ute av stand til å formidle sitt budskap til en journalist. Dette burde Forsvaret ha klart å håndtert på en mye bedre og mer profesjonell måte enn her ble vist! Takk til deg Lene som utviser en meget fin kritisk journalistikk og slik som jeg ser det opptrer godt innenfor det som er normen for norske journalister.

 • Carsten

  Hva? Har vi spioner i Norge som spionerer på andre spioner!Huff! For å være seriøs: Denne saken bærer preg av en analbeskuende journalist som ønsker en debatt rundt personen Gade. De har dårlig kjemi – So what! Lene Østbye Sævrøy bommer på mål, og jeg er flau på vegne av TV 2.

 • Nina T

  Denne saken omhandler ikke hvor vidt forsvaret bestemmer over journalister eller deres plassering i intervjuet, men hvor vidt forsvaret driver med ulovlig spaning eller overvåking. Det er derfor direkte flaut for TV2 at en annerkjent reporter benytter en slik sak til å sette enkeltmennesker i ”stikken” og bedrive offentlig ”uthenging” av personer. Handler ikke denne saken om akkurat det å verne personer?

 • Kari M

  Kom det som noen overraskelse på dere at FST har drevet med – og fortsatt bedriver avlytting og overvåkning av eget personell – i henhold til sikkerhetsinstruksen?

 • k.n.

  …eller drive med monitoring som det heter i loven. Kravet er at de har fått adgang til å utføre dette av NSM (sikkerhetslovens §15 og forskriftens §11). Reglene rundt dette kan leses her: http://www.lovdata.no/all/nl-19980320-010.html http://www.lovdata.no/for/sf/fo/to-20010701-0744-045.html

 • Kari M

  Geir Gade er ”ny ”som sjef i sikkerhetstjenesten og kan derfor ikke stå inne for hva som har foregått der tidligere (før omorganiseringen i forsvaret). Sikkerhetstjenesten sin hovdeoppgave er å beskytte forsvaret mot femte kolonister, muldvarper eller spioner i egne rekker. Men Gade kjenner nok svært godt til den gamle organiseringen innen det daværende FST (Forsvarets Sikkerhetstjeneste). Sikkerhetstjenesten(FST) fortok den gang systematisk avlytting og overvåking – av nøkkelpersonell som jobbet i forsvaret!