Siste nytt fra “Sitsen”

– En militær seier i Afghanistan er ikke mulig, derfor bør det ikke være noen overraskelse at vi ikke lykkes med det sa Sverre Diesen. Klokka var 11.45 zulu tid. Vi satt samlet rundt bordet i situasjonssenteret hos forsvarsledelsen.

Med “vi” mener jeg et stort pressekorps, invitert av forsvarsministeren og forsvarssjefen. Det vil si – vi var egentlig invitert av forsvarssjefen, til hans halvårlige pressemøte, for å snakke om “operativ status for forsvaret”. Men statsråden hadde insistert på å være med, og på at temaet skulle være Afghanistan. Da ble det slik.

– Dersom Taliban driver med akkurat det samme om 5, 10 eller 20 år så er det ikke et bevis på at vi har feilet, fortsatte Diesen. Han siktet til bakholdsangrep, selvmordsbomber og andre terrorhandlinger.

Argumentet er altså at Taliban og andre opprørsgrupper ikke lar seg utrydde, dermed kan det ikke være en målestokk for suksess. Eller fiasko om du vil.

Afghanistan Komprimert

Foto: Forsvaret

– Norge er ikke i Afghanistan for å føre krig, sa Anne-Grete Strøm-Erichsen. – Vi er der for å hjelpe afghanerne til et bedre liv, ikke for vår egen skyld.

Kontingentsjef Ole Asbjørn Fauske sa akkurat det samme da direktelinjen til Afghanistan ble koblet opp. – Vi støtter lokale myndigheter og det afghanske folk sa obersten, oppdraget er svært meningsfullt. Han hørtes ut som en politiker.

Ikke et eneste ord om hvilke utfordringer hverdagen byr på for norske soldater. Og ingen refleksjoner rundt PRT-konseptet som stadig flere betegner som en del av og problemet istedet for løsningen. Ikke rakk vi å spørre heller, før linjen klappet sammen.

Det kom faktisk ikke et eneste negativt signal om situasjonen i Afghanistan, under briefen i “sitsen”.

Ja, oppdraget er krevende. Men ikke noe mer. Da vi forlot rommet – rett før klokka 13 zulu tid – hadde jeg èn stor bekymring: Med et så “polert” budskap – hvordan er det egentlig med situasjonsforståelsen?

Laksebrigadèr blir general?

Arne Skjærpe kan bli ny hærsjef. Han er kjent som laksebrigadèren, etter at han lot seg smøre av forsvarsleverandøren Thales.

Det er nesten 5 år siden Arne Skjærpe og tre andre offiserer i hæren ble påspandert tur og opphold til lakseelven Orkla i Sør-Trøndelag. Thales betalte for fiskerettigheter, hytter og middager. Det ble spetakkel av det. Daværende forsvarssjef Sigurd Frisvold var ikke fornøyd.

Nå er Skjærpe i Florida, han er liaisonoffiser ved US Central Command. Noen mener at det er en slags “strafferunde”, at han egentlig skulle hatt jobben som sjef for hærens styrker (HSTY). Men den jobben fikk Jon B. Lilland.

Hvis Skjærpe skal bli general er dette hans mulighet. Han er 51 år, og det er langt mellom toppjobbene i forsvaret. Mange mener han er en dyktig offiser og leder. Ekstravagant, ja. Men dyktig. I fjor fikk han BFOs hederspris, blant annet fordi han fremstår som en tydelig leder. Begrunnelsen kan du lese her:

http://www.bfo.no/index.php/bfo/sak/bfo_hederspris_2008/

Arne SkjæRpe

Jeg tror forsvarssjef Sverre Diesen vil innstille Skjærpe til jobben som ny generalinspektør for hæren.

Diesen insisterer på at han ikke har bestemt seg, men fremhever Skjærpe som en dyktig offiser. Det store spørsmålet er om han er politisk spiselig. Første gang jeg luftet navnet Arne Skjærpe for noen i politisk ledelse spratt navnet “Thales” frem. Laksehistorien er ikke glemt, og en utnevnelse av ham kan være ukomfortabelt. På den annen siden kan man vel forvente at han nå har “sonet ferdig” for fisketurene?

Politisk ledelse hadde ønsket seg en sterk kvinnelig søker. Det fikk de ikke. Mange pekte på Kristin Lund, nestkommanderende i hærens styrker. Hun ble den første tjenestegjørende kvinnelige brigaderen i hæren, uteksaminert fra US Army War College som en av de beste elevene. Hvorfor hun ikke har søkt om å bli Robert Moods etterfølger vet jeg ikke. Men flere påstår at hun ikke er moden for jobben.

Det er seks søkere på listen. Det blir interessant å se hvem Anne-Grete Strøm-Erichsen utnevner en fredag i nær fremtid.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.