Skal det være en kjapp liten svenske?

Det er blitt en slags sannhet at det svenske jagerflyet JAS Gripen er “raskt og billig” mens det amerikanske F-35 er et “tungt bombefly” som ikke passer Norge.Gripen Nytt ForsøKJsf Bilde

Gripen (t.v) eller F-35? Bildene er hentet fra www.gripen.com og www.jsf.mil

Riktignok er vekten på de to jagerflyene svært forskjellig. F-35 har en maks “takeoff” vekt på i overkant av 27 tonn, Gripen 14 tonn. (Til sammenligning har dagens F-16 en maks vekt på nesten 17 tonn.) Men hvordan flyene kommer ut i konkurranse med hverandre når det gjelder hastighet, akselerasjon og manøvreringsegenskaper er umulig å si for oss som ikke har sett den svært omfattende kampflyanalysen.

Uansett vil det være en kjempeoverraskelse om den fagmilitære anbefalingen konkluderer med at Gripen er det beste jagerflyet for Norge. Og det handler ikke bare om stridsferdigheter sier fagfolk. Det handler om hvilket fly som kan være operativt i 40 år fremover.

De fleste er enige om at F-16 har vært en suksess for Norge. Flyene har vært gjennom flere oppgraderinger de siste årene og fått nye datamaskiner, kommunikasjonssystemer og nye våpen. De to siste oppgraderingene kostet 150 millioner kroner (ikke inkl. arbeidskostnader), ifølge Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Den neste oppgraderingen i 2012 vil koste like mye.

Det er likevel bare en brøkdel av de totale utviklingskostnadene. Norge er partnerland og betaler derfor mellom 5% og 20% av kostnadene ved ny teknologi. Og uansett hvor begeistret man er for Gripen og søta bror så er mangel på noen å dele regningen med et betydelig problem. For pr. i dag har få land kjøpt Gripen. Og teknologiutvikling koster enormt mye penger.

De som har innsikt i analyser og vurderinger rundt jagerflykjøpet har fått munnkurv. Regjeringen vil “ha ro rundt prosessen”. Jeg synes at offentligheten har krav på informasjon i en sak som handler om vår fremtidige sikkerhet, og som er den største forsvarsinvesteringen noensinne.

Forsvarsdepartementet sier at “alt som kan offentliggjøres skal offentliggjøres, når beslutningen er fattet”.

Da skal de også forklare hvorfor regjeringens beslutning er den riktige.