Hvem blir ny forsvarssjef?

Til våren vil forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen utpeke Sverre Diesens etterfølger.

Sunde1 Sunde1 Finseth2

Blir det Harald Sunde (t.v.) eller Kjell Grandhagen (midten)? Sjøforsvarets Jan Eirik Finseth (t.h.) er outsideren. (Foto: Forsvarets mediesenter)

Diesen går inn i sitt siste år som forsvarssjef og Anne-Grete Strøm-Erichsen vil utpeke hans etterfølger i god tid før valget. Jeg tror Harald Sunde står øverst på den svært korte listen over kandidater.

Sunde har akkurat fått ny jobb, han er utnevnt til sjef for Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) etter Jan Reksten. Han skal overta på nyåret men allerede nå leder han arbeidet med flyttingen av hovedkvarteret fra Jåttå (Stavanger) til Reitan (Bodø). Det er ingen tvil om at Sunde har fått “ryddejobben”. For forholdet mellom forsvarsledelsen i Oslo og ledelsen i hovedkvarteret er dårligere enn det noen sinne har vært.

Sunde er populær, både i forsvaret og i det politiske miljøet. Han oppfattes som en mann med integritet og gode lederegenskaper. Men hvis han blir ny forsvarssjef får han bare et knapt år som sjef FOHK.

– Er det ikke dumt å flytte på en sjef etter så kort tid, spurte jeg en med god kjennskap til saken. – Nå er det ikke akkurat diskvalifiserende å ha vært sjef for hovedkvarteret så det er uproblematisk, var svaret jeg fikk.

Kjell Grandhagen er også en sterk kandidat. Han er militær assisterende departementsråd, det er samme jobben Sverre Diesen hadde før han ble forsvarssjef. Det er den jobben man “skal ha” hvis man skal bli neste forsvarssjef.

Problemet til Grandhagen er at han enkelte steder oppfattes som mer opptatt av egne ambisjoner enn av forsvarets. Han er respektert og godt likt, men jeg har hørt ganske mange påpeke at han er litt for interessert i å posisjonere seg for sjefsjobben.

Det vil være et hardt slag for Grandhagen hvis han ikke får jobben. Etter et langt liv i forsvaret er det nemlig ikke mange andre opprykksmuligheter. Få mener han er aktuell som sjef FOHK, og jobben som sjef for militærmisjonen i Brussel er nylig besatt av Arne Bård Dalhaug. Utnevnelsen til våren er Grandhagens sjanse.

Jan Eirik Finseth er outsideren på listen over sjefskandidater. Nylig utnevnt til stillingen som sjef for Forsvarsstaben er han også forsvarssjefens stedfortreder. I sin tid som generalinspektør for sjøforsvaret gjorde han det til sin oppgave å unngå å provosere statsråden og forsvarspolitikerne. “Belønningen” er at han oppfattes som både ryddig og skikkelig i det politiske miljøet.

Det er ikke helt utenkelig at han kan gå fra stabssjef til forsvarssjef. Internt i forsvaret mener noen at han er en sterkere kandidat enn mange har oppfattet. Men langt flere sier at det vil være et “merkelig og ganske overraskende valg”, for å sitere flere jeg har snakket med.

Nå var valget av Sverre Diesen også overraskende for mange. Og det er 14 år siden sjøforsvaret “hadde forsvarssjefen”, admiral Torolf Rein gikk av i 1994. Men dersom grentilhørighet hadde vært avgjørende så hadde neste forsvarssjef kommet fra luftforsvaret. Det er nemlig 24 år siden sist.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.