Er det krig i forsvarsledelsen?

Jeg får det spørsmålet innimellom, av folk som er opptatt av forsvaret. Om konfliktnivået virkelig er høyere enn tidligere er vanskelig å si. Men uenigheten mellom forsvarsstaben og departementet er ihvertfall mer synlig.

Den nye integrerte strategiske ledelsen (ISL) skal sørge for at sivil og militær ledelse “knyttes tettere sammen”. Samtidig skal forsvarssjefen gi selvstendige, fagmilitære vurderinger. Og de sammenfaller som kjent ikke alltid med politiske hensyn og vurderinger.

ISL er ikke bare enkelt, og en oppsiktsvekkende innrømmelse kommer i et innlegg Sverre Diesen og Anne-Grete Strøm-Erichsen har skrevet til BFO. “Det har vist seg krevende for departementets embetsverk å forholde seg til forsvarssjefens fagmilitære vurdering i fagmilitære spørsmål når man har vært uenig i disse.” (Hele innlegget ser du her)

Betyr det at embetsverket overser de fagmilitære vurderingene? Eller motarbeider dem? Stoler de ikke på forsvarssjefens vurderinger? Hvilke erfaringer ligger egentlig bak denne erkjennelsen? Det sier ikke innlegget noe om.

Forsvarsledelsen skal likevel ikke være mer integrert enn at Generalinspektørene (GI’ene) skal flyttes ut i landet. Det er en av sakene hvor forsvarssjefen og forsvarsministeren har vært (og fremdeles er) dypt uenige. Å finne ut hvor sterk uenigheten er, og hva den egentlig går ut på, har vært en kamp. For forsvarssjefens vurderinger ble “unntatt offentlighet”. Av departementet.

Etter at jeg klagde hemmeligholdet inn for Sivilombudsmannen måtte departementet til slutt utlevere notatet som Diesen hadde skrevet. Her bruker han fem sider på en tidvis krass argumentasjon mot flyttingen. Du kan lese hele brevet fra Diesen her.

Men debatt og uenighet ikke er negativt. Sivilombudsmann Arne Fliflet sa i sin konklusjon at det tvertimot “kan øke respekten og forståelsen for de avgjørelser som treffes”. Det er bare bra at “borgerne bli kjent med at det er ulike synspunkter på en sak” sier han. Du kan lese hele brevet fra Sivilombudsmannen til FD her.

Det kan med andre ord være klokt å dele sin kunnskap og synspunkter med offentligheten. Likegyldighet er vel uansett verre? Eller hva mener du?