Den hemmelige rapporten.

“Når disse prognoseverktøyene surrer og går så kommer det opp tall som vi ikke liker.” Det sa Signe Øye til TV2 forleden, etter høringen i forsvarskomiteen (foto: pressekaoset i Stortinget etter høringen 9. juni 08).

Forsvarskaos - Foto

Det som “surrer og går” er økonomistyringen, som viser at forsvaret vil overskride budsjettet med nesten 1,3 milliarder kroner i år hvis ingenting gjøres. Det tallet liker selvfølgelig ingen politikere. Men det kan umulig komme som noen overraskelse. For Sverre Diesen sendte et skriv til forsvarsdepartementet allerede 23. januar i år, der han påpekte at det er en ubalanse på rundt en milliard mellom driftsbudsjettet og oppgavene som skal løses.

Diesen har gjort det til sin fremste oppgave å forklare hvordan forsvarsmatematikken henger sammen. Eller rettere sagt – ikke henger sammen. Helt siden han ble forsvarssjef har han produsert Exel-ark med beregninger som forteller at politikerne vedtar et større forsvar enn de bevilger penger til. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen bærer ikke ansvaret alene for den svært vanskelige økonomiske situasjonen. Flere regjeringer og statsråder har gjort akkurat det samme.

Nå blir det ingen “milliardsprekk” under Diesens ledelse, det tør jeg vedde på. Tiltak er allerede iverksatt, men det er ikke nok. Det skal spares ytterligere 800 millioner kroner det siste halve året. I en fersk økonomirapport har Diesen “identifisert mulige sparetiltak”, som det heter. Rapporten er gradert “begrenset”. Den kan offentliggjøres om 5 år står det, men da er det jo ingen som bryr seg. Så da jeg fikk tak i rapporten valgte vi å publisere deler av innholdet i nyhetene våre.

Jo mer man går inn i forsvarsøkonomien, desto mer bekymret kan man bli for bruken av skattepengene. Heimevernet er et av mange eksempler: Forsvarssjefen foreslo at HV skulle reduseres til 30.000 soldater. Regjeringen mener det må være 45.000. Det koster 165 millioner kroner ekstra, noe regjeringen har lovet å finansiere. Men så har jo ikke Heimevernet nok penger til å øve soldatene sine. De siste to årene har 70% av soldatene fått tiltrekkelig trening. I år er det bare penger til å øve halvparten (53%).

Hva i all verden skal man med 45.000 HV-soldater hvis bare halvparten er styrken er operativ? Det må da være det samme som å kaste 165 millioner skattekroner ut av vinduet?

Det ligger mange mulige kuttforslag på bordet til forsvarsministeren nå. Forsvarssjefen mener at konsekvensene av disse kuttene er så store at det må politiske vedtak til. Eller sagt på en annen måte: dette ansvaret får jammen statsråden ta.

Dermed tvinger han politikerne til å forholde seg til de tallene de ikke liker. Jada, det surrer og går.