Hvem avlyste intervjuet mitt?

Når forsvarssjefen avlyser et intervju en knapp time før avtalt tid – og mange henviser til hverandre for å forklare hvorfor – da begynner historien å bli interessant.

Saken kan virke bagatellmessig men er egentlig et tegn på problemene i forsvarets øverste ledelse.

Det hele var ganske enkelt. Jeg hadde en intervjuavtale med forsvarssjef Sverre Diesen om den nye langtidsplanen for Forsvaret. Avtalen var at intervjuet ikke skulle sendes før forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen hadde presentert den. Det kalles sperrefrist i min bransje og var i denne saken helt greit.

En knapp time før intervjuet ringer avdelingsdirektør i forsvarsstaben, Birgitte Frisch, for å fortelle at intervjuet med forsvarssjefen ikke ble noe av likevel.

– Hvorfor ikke, spurte jeg.
– Jeg må henvise deg til Kåre Helland-Olsen i departementet for begrunnelsen, sa Frisch.

Kåre Helland-Olsen er kommunikasjonsdirektør i Forsvarsdepartementet (FD). Samtalen forløp slik: 
Helland-Olsen, hva er begrunnelsen for at forsvarssjefen avlyser intervjuet med TV2?

– Forsvarssjefen vil straks ringe deg for å forklare det.

Men forsvarsstaben har akkurat henvist meg til deg. Så hva er begrunnelsen?

"Forsvarssjefen innså at det var klokt å ikke gjøre noen intervjuer på forhånd, derfor ble dessverre avtalen din avlyst."

Var det forsvarssjefens eller departementets beslutning?

– Forsvarssjefen ringer deg hvert øyeblikk for å forklare dette.

Men var det hans beslutning eller statsrådens?

– Forsvarssjefen ringer deg hvert øyeblikk.

Jeg fikk kontakt med forsvarssjefen. Han ønsker ikke å bli sitert i denne saken.  Men det skal ikke så mye fantasi til for å forstå at noen på politisk side har bedt ham om å avlyse intervjuet.  Ettersom ingen vil forklare saken, tillater jeg meg å spekulere i om dette henger sammen med forsvarsministerens ønske om sterkere politisk kontroll med forsvarssjefen. Eller ønsket om "en forbedret politisk-strategisk styring " som hun selv kaller det. Her kan du lese om det.
Når det gjelder langtidsplanen vil forsvarsministeren fremstille den som om de fleste av forsvarets problemer nå er løst. Slik er det nok ikke, og forsvarssjefen kan komme til å peke på svakhetene i den.

Anne-Grete Strøm-Erichsen er i sin fulle rett til å ta grep som styrker den politiske kontrollen med forsvaret. Men jeg er ikke sikker på at det å legge politiske føringer på fagmilitære argumenter vil bidra til en mer opplyst og bedre offentlig debatt om forsvarets fremtid.

Jeg har forøvrig fått en ny intervjuavtale med forsvarssjefen, i god tid etter at forsvarsministeren har lagt frem langtidsmeldingen og selv blitt intervjuet.

03.apr.2008 @ 18:57av Sivert

Heisann Lene !!
Det var vel gjerne dep. som satte ned foten, og ikke ville at forsvarssjefen skulle si noe….bruker helst å komm ovenfra slike beskjeder…..
Ha en fortsatt fin og god dag….Flott blogg forresten…

Mvh
Sivert

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.