Forsvarsministerens løfte.

"Jeg lover at vi skal være så åpne som vi bare kan, når det gjelder informasjon som er viktig og relevant.?
Det har hun sagt til meg flere ganger, i intervjuer om spesialstyrkenes oppdrag. Hun har sagt det til andre journalister også. Nå er Anne-Grete Strøm-Erichsen forpliktet av sine egne utsagn.

Men hva er egentlig "viktig og relevant"?
Ifølge forsvarsministeren er det informasjon om hvor de er, hvor langvarig oppdraget skal være, og generelle opplysninger om styrkens kapasiteter. Det er i hvert fall de eneste spørsmålene hun faktisk har svart på.

Er det en rimelig tolkning av "viktig og relevant"? Eller er det bare overfladiske opplysninger som skal gi et inntrykk av åpenhet?

Hvordan de løser oppdraget er viktig og relevant.
Overholder de engasjementsreglene, internasjonale avtaler som Norge har undertegnet, politiske begrensninger som er lagt på oppdraget osv? Og hvordan skal man egentlig vite det?

Hva om det blir nødvendig å operere i sør-Afghanistan, om så bare for en kort periode?
Vil vi få kjennskap til det?  Politisk uspiselig, i hvert fall for regjeringspartner SV, men kanskje nødvendig militært sett? Verden ser tross alt annerledes ut i Afghanistan enn hjemme i Norge og i fora hvor begrensningene diskuteres og forfattes.

Og hva om styrken, nå eller under tidligere oppdrag, har markert bombemål som i ettertid har vist seg å også ramme sivile? Eller er sivile rammet under det forsvaret kaller offensive operasjoner? Ikke et utenkelig scenario, all den tid fienden bevisst skjuler seg blant sivile og ikke følger krigens lover og regler. Ville vi fått kjennskap til det?

Hvor er systemene som sikrer at viktig og relevant informasjon formidles, fra bakken i Afghanistan til regjeringen, stortinget og offentligheten? Jeg synes at forsvarsministeren skal demonstrere innsikt, og si noe mer enn selvfølgeligheter.

28.aug.2007 @ 08:56av Toron

For meg høres et slikt utsagn ut som typisk intetsigende svadasvar fra en politiker. Oversatt sier hun “Jeg lover så sant vi klarer det”. Et slikt utsagn hadde ikke vært godt nok for meg hvis min datter hadde sagt noe slikt! “Jeg lover å ikke stjele mer, så sant jeg klarer det!” ??!? Dermed blir resten av setningen, som er like intetsigende, “viktig og relevant” totalt uviktig og urelevant.

28.aug.2007 @ 17:02av Hans Kr.

Er vel egentlig ikke noe overraskende svar fra en rikspolitiker. Og i hvert fall ikke med dette departementet som fagområdet.
Har du eller dine kollegaer noen som helst indikasjoner her på at de opplysninger hun hittil har fremlagt er direkte feil? Eller i beste fall unøyaktig?

28.aug.2007 @ 20:47av PrimalScream

Synes det er helt villt at TV2 velger å koke nyhets og mediasuppe rundt døden til en av våre soldater i Afganistan. Er man uenig i at styrkene skal være det, må man gjerne være det, og jobbe politisk for at de skal ut. Men at det ikke er innlysende at man ikke kan plapre til media om hva våre spesialstyrker driver med under sine operasjoner er for meg totalt uforståelig.
Så lenge politikere har sendt dem ned dit bør de sikres best mulig beskyttelse, også fra pressen, og ro til å utføre sine oppdrag på best mulig måte.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.